Volební program 2022

Představujeme volební program

Milí Svitavané, přátelé, spoluobčané,

po čtyřech letech jsou zde opět komunální volby a Sdružení pro město Svitavy před vás opět předstupuje s volebním programem. Budeme rádi, když si pečlivě přečtete volební program, který SPMS představuje.  Chceme vás jím zaujmout a přesvědčit, že naše vize jsou promyšlené a reálné.

V několika posledních volbách jsme před vás předstupovali vždy s volebním heslem. To pro nás nejsou jen prázdná slova, nejde o obyčejný slogan, který vzniká někde v kanceláři. Vždy ho promýšlíme. V tomto volebním roce za vámi přicházíme s novým volebním heslem SRDCE A ENERGII DÁVÁME MĚSTU. Srdce proto, že Svitavy jsou pro nás všechny srdeční záležitostí, energie proto, že jsme opět připraveni s maximálním nasazením pro Svitavy pracovat.

Do minulých voleb jsme šli s programem, který měl přes 80 bodů. Je nám ctí sdělit vám, že se nám podařilo zcela nebo téměř naplnit 67 bodů, několik dalších částečně, jen pár bodů zůstává nenaplněno, většinou však proto, že se změnily podmínky nebo že se věc řešila nebo bude řešit jinak. Co je podstatou tohoto úspěchu? Především to, že o volebních programech vždy diskutujeme, že se radíme také s odborníky mimo SPMS, mnohdy jsou těmi odborníky samotní členové SPMS, a že přistupujeme k tvorbě programu s obrovskými zkušenostmi a zodpovědně. Velmi se nám osvědčilo pro tvorbu volebního programu sestavit pracovní skupiny, jejich složení vám představujeme u jednotlivých kapitol volebního programu. Řada podnětů do kapitol volebního programu přibyla z dalších setkání a porad SPMS, některá témata byla diskutována i v jiných pracovních skupinách, některé záležitosti byly konzultovány také s pracovníky městského úřadu. Výsledný volební program tak není výsledkem práce pouze jednotlivců nebo úzkých skupin v rámci SPMS.

Nepostavili jsme program jen na několika palčivých problémech, o kterých se diskutuje třeba na sociálních sítích. V minulosti se nám vždy vyplatilo, že jsme nepodléhali emocím. Nesázeli jsme také jen na naše pocity či pouhá přání. Je to sice důležité, ale nás vždy zajímaly i názory spoluobčanů, podnětné, příjemné i kritické, velmi dáme na slova a stanoviska odborníků. Nadále počítáme s tím, že budeme sestavovat takový rozpočet města, který bude přebytkový, nebojíme se získávat dotace, čerpat z evropských fondů, máme připravené drobné projekty, mezi které řadíme například rozšiřování rozkvetlých ulic, posilování bezbariérovosti v ulicích. Volební program představuje také velké projekty - muzeem betlémů počínaje a rekonstrukcí krytého bazénu konče.

Chceme odpovědně hospodařit s majetkem města, zhodnocovat ho. Chceme pokračovat v revitalizaci Rosničky, hledat s občany cesty ke změně života na náměstí. Jsme pyšní na to, že se nám daří držet naše město ve společenství bezpečných obcí. A budeme pokračovat ve zlepšování komunikace občanů s úřadem. Každý bod našeho volebního programu je naší prioritou, je výrazem jakési smlouvy, kterou uzavíráme s občany našeho města, proto garantujeme jeho naplnění. I proto, že SRDCE A ENERGII DÁVÁME MĚSTU.

Hodně si slibujeme od obchvatu města. Mnoho let na něj občané Svitav čekali, navzdory pesimistickým hlasům, které ve městě zaznívaly, jsme podporovali město v přípravách na tuto pro Svitavy strategickou stavbu.  Nadále město podpoříme v jeho krocích, které s obchvatem budou souviset, budou na něj navazovat. Ať jde o napojení průmyslové zóny, rekonstrukci chodníků, budování cyklostezky nebo zbudování parkoviště pro kamiony tak, aby se nedostávaly do centra města.

V předchozích volebních obdobích jsme byli úspěšní. Je to dáno i tím, jak SPMS funguje: není to účelové uskupení lidí, kteří se dali dohromady jen kvůli volbám. SPMS je velký tým členů a příznivců, který pracuje celé volební období, pravidelně se schází, jedná, diskutuje. Sdružením pro město Svitavy prošlo přes 90 osobností. Vždy jde o lidi úspěšné ve svých oborech, profesích, v komunální politice. Jde o Svitavany, kteří jsou na své město hrdí, jsou patrioty. A také tentokrát se nám podařilo sestavit kandidátku, kde se celkem pravidelně střídají ženy a muži, lidé mladí, ve středním věku či ve věku seniorském. Volební heslo SRDCE A ENERGII DÁVÁME MĚSTU není jen planým mottem. Je to vyjádření našeho vztahu k našemu městu.

Milí Svitavané, přátelé, spoluobčané,

ucházíme se ve volbách opět o vaši přízeň. Jsme tým, nabízíme opět profesionální přístup bez planých slibů, zodpovědnost a zkušenosti. Protože SRDCE A ENERGII DÁVÁME MĚSTU.

David Šimek
starosta města

SPMS

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů