O nás

O nás aneb U čeho jsme byli

U čeho jsme byli?

Za posledních třicet let se toho ve Svitavách změnilo mnoho. Město zkrásnělo, rozkvetlo, zrekonstruovalo se náměstí, proběhla revitalizace panelových domů a vznikly desítky nových domů, vznikla nová sportoviště, starší se opravila, přibyly nové kulturní stánky. Úplně jinou podobu má poskytování sociálních služeb, město se stará o své historické dědictví, byly upraveny parky, vznikly nové, proměnila se péče o zeleň ve městě. Město podporuje se spolkový život, bezbariérovost, na novou úroveň se dostala za ta léta i komunikace s občany. Naprosto jinak vypadají podmínky ve školách nebo bezpečnost občanů, město dalo příležitost těm, kteří zde chtějí podnikat. Svitavy jsou skutečně městem v pohybu. A u toho všeho, u těch proměn bylo téměř 30 let Sdružení pro město Svitavy (SPMS).

Fontána života na svitavském náměstí

SPMS = Stabilita - Prosperita - Možnosti - Spolupráce

Ne vždy to bylo jednoduché: vzpomeňme na to, jak se někteří lidé stavěli k úpravám parku J. Palacha, k vzniku parku Patriotů, k obnově Vodárenského lesa, Brandu, jak někteří vnímali vznik sportovní haly Na Střelnici nebo kulturního centra Fabrika, některé proměny města byly provázeny počáteční nedůvěrou. SPMS si za těmi proměnami stojí, hlásí se k nim s přesvědčením dobře odvedené práce. I s vědomím toho, že za těmi všemi proměnami stáli nejen starostové, místostarostové, radní, zastupitelé, ale především lidé, kteří ve Svitavách žijí nebo zde pracují. Vždy se vyplatilo stavět na patriotismu, na tradicích, na odborném přístupu, reálných vizích a reálných možnostech a na připravenosti a spolupráci, a to s tím, že tím nejdůležitějším je dbát vždy o stabilitu, která jde ruku v ruce s prosperitou. A to jsou také hodnoty Sdružení pro město Svitavy. Ostatně SPMS vždy prosazovalo hodnoty, které jsou vyjádřeny v jeho sloganu: Stabilita - Prosperita - Možnosti - Spolupráce.

Základní škola - Svitavy

SPMS - sdružení nestraníků a nezávislých občanů

Sdružení pro město Svitavy je otevřeným společenstvím občanů programově usilujících o prospěch a trvalý rozvoj města. Je vlivnou polistopadovou politickou silou ve Svitavách. Vzniklo sice oficiálně až před komunálními volbami v roce 1994 jako sdružení nestraníků a nezávislých občanů, v té době již (nejen personálně) navazovalo na Koalici 1990 tvořenou OF, ČSL a SNZ. SPMS je sdružením nezávislých kandidátů. Někteří členové SPMS jsou členy strany Nestraníků (D. Šimek, M. Sezemská a P. Špaček). Z těchto důvodů není třeba před volbami dokládat ke kandidátce podpisy občanů. Při svém vzniku ve svých řadách soustředilo asi 30 členů, jejichž profese zahrnovaly všechny podstatné obory lidské činnosti: na volebních kandidátkách od té doby byli zastoupeni podnikatelé a živnostníci, pracovníci v ekonomice, školství, kultuře, zdravotnictví, sportovci, dělníci a důchodci. Ženy i muži. Mladí i starší. Sdružením pro město Svitavy prošlo od jeho založení více než osmdesát osobností. Lidí, kterým město Svitavy nebylo nikdy lhostejné. Svitavy pro ně nejsou pouze místem k žití. Svitavy se pro ně staly srdeční záležitostí.

Zahrady Sv. Vincence

O nás

Vždy, když se Sdružení pro město Svitavy zamýšlí nad volebním programem, když ho vyhodnocuje, když debatuje nad některými významnými investicemi města a diskutuje o životě ve městě, probírají jeho členové věci s lidmi v okolí SPMS, s jeho příznivci, ale radíme se i s občany. K zásadním záležitostem vytváří SPMS pracovní skupiny, zve si k jednání odborníky. Při zásadních rozhodnutích si Sdružení pro město Svitavy připomíná mnohé osobnosti, které patřili vždy k těm zkušeným členům nebo příznivcům, někdy i matadorům komunální politiky, kteří již nejsou mezi námi – Miroslav Kučera, Markéta Sychrová, Bohumil Šperka, Otmar Cvrkal, Jindřich Zrůstek. I k jejich odkazu se hlásíme.

SPMS – grilování

Jsme tým

Velkou předností Sdružení pro město Svitavy a také dokladem toho, že jde o dobrý tým, je skutečnost, že na rozdíl od některých jiných volebních subjektů nejde o uskupení, které se utváří účelově pro dané volby, pro dané volební období. V některých to funguje tak, že s blížícími se volbami se aktivizuje několik osob, které začnou shánět lidi na kandidátku. Ve Sdružení pro město Svitavy to funguje téměř 30 let jinak: členové a příznivci pracují permanentně, pravidelně se scházejí. Někdy na formálních setkáních, valných hromadách, kde se diskutuje o zásadních záležitostech – velkých investicích ve městě, o rozpočtu města, ale také o volbách, o plnění volebního programu. Jindy na neformálních akcích, třeba jen při opékání špekáčků nebo u příležitosti Vánoc nebo Nového roku. Někdy přiloží ruku k dílu – členové vysázeli květiny v parku patriotů, osázeli květináče a zelené plochy na náměstí, v jeho blízkosti, u nádraží, podíleli se na výsadbě nových stromů po kůrovcové kalamitě ve Vodárenském lese. Kromě toho se scházejí a pracují různé pracovní skupiny, které třeba vyhodnocují plnění volebního programu nebo se podílejí na vytváření programu nového.

Doba přeje připraveným

SPMS se stalo vítězem všech komunálních voleb ve městě a jeho lídři vykonávali rozhodující funkce v městské správě, radě a zastupitelstvu. Jeho partnerem byla vždy KDU-ČSL a další demokratické strany (ODS, ČSSD, US-DEU, DŽJ, ANO 2011).

SPMS v zásadě nikdy nezahajovalo volební kampaň, ono je ve volební kampani permanentně. Jedny volby skončí a okamžitě se pracuje na dalších. Především naplňováním volebního programu. SPMS bylo u všeho důležitého, co se ve Svitavách po roce 1989 odehrálo. Ne vždy bylo prosazení programu jednoduché, ale vždy se vyplatilo to, že jsme ke všemu, co se ve Svitavách děje a chystá, přistupovali odpovědně. Máme připravenou řadu projektů, ne vždy je vhodná doba na jejich realizaci. Ale každá doba přeje připraveným.

Památník včelích matek

Svitavy - město v pohybu

Město Svitavy se neustále a dynamicky rozvíjí. Je městem, které je úspěšné, respektované, navštěvované, kde se celkem dobře žije. Je městem, které se stará o ty, kteří potřebují péči, investuje do kultury, sportu, školství. Stará se o životní komfort občanů města i jejich volný čas, o jejich bezpečnost, věnuje pozornost živnostníkům, podnikatelům. Myslí na předškoláky stejně jako na seniory. Je městem, kde se staví, kde najdete rozkvetlé ulice, kde se můžete sejít s přáteli. A u toho bychom chtěli i nadále být. Abychom mohli třeba opravit výmoly na ulicích, spravit další kus chodníku, vybudovat úspornější osvětlení ulice, zlepšit dopravu ve městě nebo přilákat do města další turisty a návštěvníky.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů