Novinky

V pondělí 24. 6. 2024 jednala valná hromada Sdružení pro město Svitavy. Členové SPMS podrobně projednali stav plnění volebního programu, blíží se polovina volebního období,…

Celý článek

V polovině května 2024 se v Pardubicích konal 20. ročník Festivalu muzejních nocí, který organizuje Asociace muzeí a galerií České republiky. Při této příležitosti byly poprvé v…

Celý článek

Letos na podzim postoupí dlouhodobý ozdravovací proces rybníku Rosnička do další fáze. Bude jím odbahnění rybníku. Městu se totiž podařilo získat dotaci na připravovaný projekt. …

Celý článek

Na svitavském hřbitově vzniklo na základě požadavků občanů města kolumbárium, res. jeho první část, která bude sloužit svému účelu již od léta. Následně se budou pořizovat další…

Celý článek

Do celorepublikové akce Ukliďme Česko se zapojilo i naše Sdružení pro město Svitavy, a tak jsme uklidili naučnou stezku Českomoravským pomezím.                

Celý článek

Rekonstrukce objektu Světlanky – centra denních služeb, jejímž poskytovatelem je Charita Svitavy, se chýlí ke konci. Charita Svitavy se začíná do objektu po rekonstrukci vracet a…

Celý článek

Svitavy uspěly se svými webovými stránkami v soutěži Zlatý erb 2024. V krajském kole 26. ročníku obsadily za Pardubicemi a před Chrudimí 2. místo (podobně jako vloni) v kategorii…

Celý článek

Nad tématem větrných elektráren probíhá v našem regionu živá diskuse. I v obecné rovině jsou někteří lidé velkými příznivci získávání energie z obnovitelných zdrojů, jiní mají…

Celý článek

Město vybralo dodavatele na rekonstrukci svitavského krytého bazénu. Společnost VCES a.s., která má za sebou výstavbu Aquacentra Pardubice nebo Sportovní a relaxační centrum…

Celý článek

V úterý 19. 12. 2023 byl otevřen téměř desetikilometrový silniční obchvat Svitav. Stavba byla uvedena do tzv. předčasného užívání, neboť ŘSD bude pracovat ještě na odstranění…

Celý článek