Kultura a spolkový život

Kultura je stále v pohybu

Sdružení pro město Svitavy vnímá kulturu jako pohyblivou součást života města. Její životaschopnost se projevila ve složitém období zmrazeném proticovidovými opatřeními – v oblasti kultury jsme totiž v době covidové rozjeli řadu projektů, z nichž minimálně polovina funguje doposud: knihovní výdejní bibliobox a knihovní návratový box, výstavy ve výkladních skříních a na plakátovacích plochách, autokino či kulturní live streamy. Oblíbené jsou programy ve venkovních prostranstvích, na náměstí (za všechny top akce jmenujme například Pivní slavnosti či masopust), v parku Jana Palacha (Svitaverna, koncerty, pohádky pro děti), v okolí Rosničky (Sváťova zážitková cesta). Svitavy jsou také místem venkovního umění a celostátních kulturních festivalů a přehlídek. To vše zpříjemňuje život místních a láká do Svitav další návštěvníky.

Modernizace kulturního zázemí 

Město v minulých letech modernizovalo budovy, které jsou určené ke kulturnímu vyžití (divadlo Trám, kino, Ottendorferova knihovna) a podpořilo nákladnou rekonstrukci Svitavského betlému. To je unikát, jímž se oprávněně chlubíme, na jeho renovaci pracovalo několik význačných odborníků různých specializací. SPMS výrazně podporuje vybudování jedinečného moderního Muzea mechanických betlémů na náměstí vedle Ottendorferovy knihovny, a to za přispění evropských dotací. Nikdo nemusí mít obavy, že projekt muzea betlémů „vezme“ peníze z městského rozpočtu (určené na běžné/jiné věci…). Od výstavby muzea betlémů očekáváme zvýšení zájmu turistů o Svitavy a oživení spodní části náměstí. Proto podpoříme také úpravu volného prostoru kolem Ottendorferovy knihovny i s přilehlým podchodem.

Kultura a památky

Svou podporu vždy sdružení věnovalo péči o památky, ke kterým patří také církevní objekty a prvorepublikové vily. Velké úsilí a finance byly věnovány do oprav a rekonstrukce Langerovy vily, která zaslouženě získala za renovaci ocenění „Památka roku 2021 Pardubického kraje“. Postupně pokračují opravy historických hrobů na hřbitově, připravena je studie rozšíření hřbitova o kolumbárium. Nadále budeme podporovat vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města do fondu regenerace památkové zóny na opravy fasád soukromých domů na náměstí (konkrétně se jedná o padesátiprocentní příspěvek majitelům nemovitostí).

Kultura přímo na náměstí

Příjemným zážitkem a atrakcí pro turisty jsou dvě uličky, které vedou z náměstí (galerie Venkovka a Živá zeď pokračující historickou cestou Porta historica), na své vylepšení čekají i další uličky a zákoutí našeho krásného města. Uvědomujeme si, že lidé v dnešní době chtějí trávit volný čas spíše v přírodě a parcích, avšak i naše náměstí si říká vedle TOP akcí o další kulturní nabídku, o využití výhod, které nabízí podloubí. Usilujeme rovněž o vtažení spolků do organizování kulturních akcí nebo o kvalitní ozvučení náměstí.

 

Co chceme:

  • budeme podporovat činnost kulturních organizací zřízených městem – SKS, muzeum a knihovnu, prostřednictvím těchto organizací podpoříme činnost souborů a spolků v oblasti kultury,
  • nadále budeme podporovat historické kulturní dědictví města – údržbu městské památkové zóny, církevních a uměleckých památek, podpoříme přispívání 50 % dotací majitelům nemovitostí na opravu fasád v městské památkové zóně,
  • budeme se systematicky zabývat svitavským hřbitovem – zaměříme se na regeneraci zeleně, budeme pokračovat v pravidelných opravách historických náhrobků, podpoříme vznik kolumbária,
  • zrekonstruujeme budovu na spodní části náměstí pro umístění Svitavského betléma, vybudujeme zde atraktivní Muzeum mechanických betlémů, jediné svého druhu v ČR,
  • budeme nadále usilovat o zpříjemnění náměstí pro návštěvníky: posílíme různé kulturní akce na náměstí (koncerty, divadelní představení apod.), budeme podporovat aktivity spolků a souborů, které přinesou kulturu na náměstí, a to podporou akcí typu Zažít město jinak, Struny v podloubí apod. Podpoříme nové nápady a iniciativy, které přivedou lidi na náměstí,
  • budeme dále rozvíjet podobu vánočních adventních nedělí pro předvánoční setkávání obyvatel města, každá neděle bude mít své téma s kulturním programem,
  • budeme organizovat venkovní tematické výstavy či přebírat různé putovní výstavy na aktuální témata.

Pracovní tým pro oblast kultury pracoval pod vedením Blanky Čuhelové. Dalšími členy byli Karel Šefrna, Ondřej Komůrka, Marcel Veselý, Ondřej Raus, Martin Horký, Marta Bauerová, Táňa Morávková, Pavel Padyásek, Eva Huschková, Jaroslav Donda a David Šimek. 
 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů