Podnikání a cestovní ruch

 

Diskuse s podnikateli

Podnikatelský sektor je velmi důležitým partnerem pro rozvoj města. S velkými zaměstnavateli ve městě se vyplatí vzájemná diskuse. Z jedné takové vyšla potřeba vybudovat přivaděč z obchvatu do průmyslové zóny. Tento krok určitě podpoříme, neboť to přispěje k odlehčení kamionové dopravy ve městě. I nadále budeme podporovat zapojení také drobných místních podnikatelů do akcí města. Trápí nás, když si na kulturní akci koupíme párek od podnikatele z Brna. Jsme připraveni znovu vést diskusi s místními podnikateli, aby se více zapojili.

 

 

Živé náměstí

Živé náměstí je téma, o kterém všichni často diskutujeme. Je však dobré si říci, co si pod tím představujeme. Pravidelné kulturní akce, jako je třeba pouť, kdy na náměstí jsou tisíce lidí, kteří utrácejí peníze u cizích stánkařů, a obchody na náměstí zůstávají uzavřené? Více kulturních akcí na náměstí? Nebo snad více kaváren a restaurací? Město například zdarma poskytuje podnikatelům plochy pro zahrádky, přiděluje dotace na opravy domů na náměstí, v období covidu všem nájemníkům nebytových prostor odpouštělo část nájemného nebo nevalorizovalo nájemné. To jsou příklady podpory živnostníků na náměstí. SPMS bude toto podporovat i v budoucnu. Stejně tak bychom rádi prosadili vytvoření jednotných reklamních tabulí a reklamních vývěsek v podloubí. Posledních dvacet let se na náměstí za parkování vždy platilo, i když ne každý tuto povinnost dodržoval. Nový systém, který od ledna 2023 umožní bezplatné parkování po určitou dobu, bude výbornou příležitostí si v klidu nakoupit či si vybrat peníze v bankomatu. Konečně bude odbourána bariéra pro krátkodobé parkování. SPMS podporuje koncept, aby náměstí přitáhlo lidi např. za nákupy a bylo místem spíše pro krátkodobé parkování.

Turisté ve Svitavách

Velkou příležitostí pro zvýšení cestovního ruchu je i projekt Muzea mechanických betlémů včetně opravy prostranství u Ottendorferovy knihovny. Na těchto dvou záležitostech se již pracuje a SPMS je rozhodně podporuje. Stejně tak podpoří úpravu naučných stezek, informačních tabulí, pořádání venkovních výstav. Vloni vytvořená Sváťova stezka stále do města táhne mnoho turistů. Tuto aktivitu, ale i zázemí Brandu a okolí rybníku Rosnička je třeba rozvíjet. A to budováním doprovodné infrastruktury. Město Svitavy zpracovalo studii na řešení celého prostoru v okolí rybníku Rosničky. Realizaci projektu SPMS rádo podpoří. V minulém roce Svitavy získaly také ocenění za nové webové stránky. Ovšem i ty je třeba posouvat dále. A tak budeme prosazovat dokončení poslední části tohoto webu, a to sekci turista. Chceme, aby přehledně na jednom místě turisté našli informace o možnostech vyžití v našem městě.

Na kole kolem Svitav

Cyklistika se v současné době stala velmi rozšířenou aktivitou, a to i díky elektrokolům, které umožňují i osobám starším či s hendikepem poznávat okolí města na kole. SPMS podpoří budování dalších míst pro dobíjení elektrokol či elektrovozidel. V současné době se nabízí parkoviště u stadionu či u vlakového nádraží. Další aktivitou města, kterou SPMS podpoří, je zpracování projektových dokumentací na komunikace, které vznikají v rámci pozemkových úprav. Díky tomu by v budoucnu mohla vzniknout cesta, která by propojila písečný lom s Vodárenským lesem a s komunikací u čistírny odpadních vod.

Co chceme

  • aktualizujeme strategické dokumenty města ve vztahu k podnikání a cestovnímu ruchu,

  • připravíme projektovou dokumentaci pro vybudování komunikace sloužící mimo jiné pro aktivní trávení volného času od pískovny kolem Vodárenského lesa až do Lánů s napojením na komunikaci u čističky odpadních vod,

  • podpoříme vytvoření systému umisťování reklamních tabulí provozoven na náměstí, a to prostřednictvím městské vyhlášky, v městské památkové zóně podpoříme umisťování vkusných tabulí, vitrín a reklam, které nebudou ohrožovat chodce,

  • rybník Rosnička a jeho okolí vnímáme jako jeden z hlavních rekreačních prostor města, proto podpoříme realizaci zpracované studie řešení prostoru v okolí Rosničky, a to včetně úprav cestního systému, mobiliáře a dalšího příslušenství,

  • podpoříme rozvoj sítě dobíjecích stanic pro kola i auta,

  • vyřešíme kvalitní ozvučení náměstí, které je potřebné nejen při top akcích města, ale může se použít jako městský rozhlas i pro pozvánky na další městské, kulturní a sportovní akce,

  • připravíme koncept úpravy uliček vedoucí z náměstí směrem k Fabrice a ke sladovně, a to s přihlédnutím k podnětům od občanů,

  • budeme podporovat přetvoření prostoru u Ottendorferovy knihovny a podchodu na kulturnější a příjemnější odpočinkovou zónu, podpoříme zpřístupnění historické Ottendorferovy knihovny imobilním občanům.


Tým SPMS pracoval pod vedením Davida Šimka. Dalšími členy byli Ctirad Štaud, Martin Horký a Ondřej Peňák.

 

 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů