Sport a tělovýchova

Stále modernizujeme sportoviště 

Rozličná sportoviště, jejich vybavení, zázemí, nepřetržité vylepšování a inovování. Toto vše dělá Svitavy městem sportu. Především v posledních letech je pro Svitavy charakteristická výborná sportovní infrastruktura, za vlajkovou loď můžeme označit Svitavský stadion, oprávněně obdivovaný laiky i odborníky. Před dvěma lety se podařilo modernizovat poslední část stadionu, tedy prostor umělé ledové plochy. Lehkým zastřešením sice nevznikla plnohodnotná zimní hala, ale zrodilo se moderní multifunkční sportoviště, které perfektně zapadá do pestré nabídky aktivit na stadionu. Od jara do podzimu zde úřadují hokejové sporty, především hokejbal, v zimních měsících se multifunkční plocha mění na veřejné kluziště, přičemž je snadno možné odehrát hokejové zápasy městské amatérské hokejové ligy. V létě proběhla rekonstrukce přilehlých šaten a sociálního zařízení, na podzim nás čeká rozsáhlá rekonstrukce strojovny, která je částečně původní (dokonce ze 70. let minulého století).

Krytý bazén, jak dál? 

Očekávaná rekonstrukce krytého bazénu byla hojně diskutovaným tématem. Povedlo se zpracovat velice ambiciózní projekt, dokonce proběhlo výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Avšak cena projektu, která vzešla ze soutěže, by znamenala značný risk a zásah do finanční stability města, proto se rada města rozhodla výběrové řízení zrušit. K tomuto rozhodnutí značně přispěl i fakt, že přislíbená dotace z Národní sportovní agentury byla zrušena. V současné době je zpracován revidovaný projekt, který splňuje všechny požadavky na moderní bazén se zaměřením na rekreaci, ale i sportovní plavání. V projektu se také počítá s rozvojovou plochou, kde by v budoucnu mohla vzniknout i přístavba se zónou wellnes.

Kam s dětmi na hřiště

Veřejná hřiště pro děti jsou nezbytnou součástí dobré infrastruktury v oblasti spontánních a volnočasových aktivit. Jen v loňském roce se povedlo opravit dvě hřiště v ulicích Bratří Čapků a Dimitrovova v celkové hodnotě jeden milion korun. Poskytnout dětem prostor pro spontánní hru a pohyb vnímáme ve Sdružení pro město Svitavy velmi intenzivně, proto chceme i nadále pokračovat v investicích do sportovních plácků a hřišť. Podpoříme zpracování analýzy využitelnosti jednotlivých hřišť a prosadíme opravu těch nejpotřebnějších. Nejen pro žáky ZŠ v ulici Felberova může být dobrou zprávou informace, že byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci hřiště v prostoru za školou. V rámci programového období IROP 2022–2027 budeme hledat vhodnou investiční výzvu a podpoříme opravu tohoto hřiště za největší školou ve Svitavách.

Nejen Cihelna lépe

V loňském roce se ve Svitavách povedlo uspořádat novou akci pod názvem Festival volnočasových aktivit. Cílem bylo představení všech sportovních a volnočasových organizací, které se ve Svitavách podílejí na organizaci volného času dětí, mládeže a dospělých. Z velice úspěšné akce vyplynul také fakt, že nabídka volnočasových aktivit pro -náctiletou mládež, která nechce být organizovaná v klubech, je velice omezená. Proto se v současné době zabýváme prostory, kde bychom mohli mladým lidem poskytnout příležitost takovou volnočasovou činnost provozovat. Na základě získaných podkladů od koncových uživatelů sportovišť (skateboard, parkour, cross fit), podpoříme zpracování studie využitelnosti areálu Cihelna a také se budeme zabývat budoucností bývalého hokejbalového hřiště v Lačnově.

 

Co chceme:

  • prosadíme vytvoření projektové dokumentace na modernizaci a využití volnočasového areálu Cihelna, hlavní důraz budeme klást na infrastrukturu, modernizaci skateparku, zbudování zázemí pro individuální sportovní a pohybové aktivity,
  • prosadíme provedení analýzy stavu veřejných hřišť ve Svitavách a opravu nejpotřebnějších, navrhneme možnosti dalšího využití lačnovského hřiště,
  • prosadíme modernizaci krytého svitavského bazénu a podpoříme další úpravy koupaliště,
  • podpoříme pořádání sportovních aktivit pro veřejnost a významných sportovních akcí ve městě,
  • i nadále budeme finančně podporovat pracovníky s mládeží,
  • podpoříme rozšiřování nabídky sportovních a rekreačních činností v rekreačních oblastech ve městě, podpoříme aktivity podporující zdravý životní styl obyvatel města, zaměříme se také na aktivity dospívajících v kategorii 15+,
  • podpoříme rekonstrukci lánské kuželny.

Skupina pro oblast sportu a tělovýchovy pracovala pod vedením Ondřeje Komůrky. Na všech činnostech se podíleli také Marcela Sezemská, Pavel Špaček, Ondřej Raus, Alena Petrželová, Libor Sychra, Pavel Padyásek, Antonín Benc, Jaroslav Donda, Zdeněk Beneš a David Šimek. 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů