Sociální oblast, zdravotnictví a bydlení

Senioři

SPMS dbá o to, aby město připravilo pro seniory více než důstojné podmínky pro jejich život. Modernizace a rozšíření Seniorcentra, komplexní pojetí pečovatelské a odlehčovací služby, otevření Komunitního domu pro seniory, podpora dopravy seniorů po městě formou vozidel Salvie, zavedení paliativní péče v Charitě Svitavy, podpora univerzity třetího věku…, to je jen několik nedávných úspěchů ve vztahu k seniorům. Pozornost chceme věnovat např. také domovu s pečovatelskou službou (penzionu v Lánech). Rádi bychom jeho prostory upravili a vytvořili z něj místo setkávání mladé a starší generace. Podpoříme také záměr zřízení Informačního centra pro seniory, kde by se senioři mohli poradit, budou-li mít jakýkoli problém.

Síť sociálních služeb, Šance a dobrovolnictví

Síť sociálních služeb na území města je rozsáhlá a stabilní. Sociální služby poskytují jak neziskové organizace, tak organizace zřízené městem. O tom, že jsme se ve Svitavách vydali v sociální problematice správným směrem, svědčí i to, že město bylo několikrát oceněno jako Město přátelské seniorům. Podpoříme kompletní rekonstrukci Světlanky, kde Charita Svitavy provozuje centrum denních služeb. SPMS bude podporovat také dobrovolnictví, činnost dobrovolníků v sociální oblasti, dále také podpoří osvědčený projekt Šance a zařazování osob z tohoto zařízení zpět do života, případně i jejich zapojování do údržby veřejných míst.

 

Podpora svitavského zdravotnictví

Zdravotnické služby nejsou přímo v kompetenci města, přesto se radnice snaží pomáhat tam, kde je to možné, a to od podpory budování odborných ordinací až po zajišťování stabilizačních bytů pro zdravotnický personál Svitavské nemocnice. Důležitou zprávou může být nedávné schválení investičního záměru modernizace lůžkového fondu Radou Pardubického kraje. Předpokládané náklady by měly dosáhnout částky 628 milionů korun. Je to pro nás Svitaváky signál, že se nadále počítá se Svitavskou nemocnicí, s dosavadními ambulancemi nebo odděleními.

Bydlení

Svitavy dlouhodobě spravují největší počet bytů na obyvatele ze všech měst svitavského okresu. Chceme, aby se město věnovalo správě a údržbě rozsáhlého bytového fondu. Město dlouhodobě podporuje výstavbu nájemních bytů v rámci developerských projektů a vytváří také podmínky pro individuální výstavbu rodinných domů, např. v ulici Habrová, připravuje výstavbu v lokalitě Staré kolonie. Další možností je i plánovaná výstavba bytových domů s levnějším nájemným, než je tržní.

 

Co chceme:

  • zasadíme se o zasíťování stavebních parcel pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Stará kolonie,
  • společně se soukromým sektorem budeme řešit možnost vytvoření nájemního bydlení, které by bylo výrazně levnější než klasické tržní nájemné,
  • budeme podporovat přidělování finančních prostředků z rozpočtu města na opravu bytového fondu v majetku města, nadále budeme podporovat systém, ve kterém by společenstvím vlastníků jednotek zajišťoval městský úřad obstarávání provozu a technické správy domů,
  • poskytováním stabilizačních bytů pro zdravotní personál opět podpoříme Svitavskou nemocnici v řešení personálních problémů,
  • podpoříme modernizaci Svitavské nemocnice a poskytnutí pozemků pro budování rychlé zdravotnické pomoci u obchvatu města,
  • podpoříme kompletní rekonstrukci budovy Světlanky a domu s pečovatelskou službou (penzionu v Lánech) s cílem zkvalitnění života a práce v těchto objektech, nadále budeme finančně podporovat všechny organizace realizující sociální služby na území města (Seniorcentrum, Charita, Salvie, Bonanza aj.),
  • podpoříme záměr zřízení Informačního centra pro seniory, podpoříme mezigenerační setkávání a aktivity vedoucí k zapojení osamělých osob do života,
  • i nadále budeme podporovat dobrovolnictví, dobrovolnické programy a činnost dobrovolníků, a to zejména v sociální oblasti a v práci s mládeží, nejaktivnější dobrovolníky budeme oceňovat,
  • pro řešení problémů sociálně vyloučených osob je pro nás prioritní zařízení Šance stejně tak, jako je zapojování osob z tohoto zařízení do pravidelné údržby zeleně, místních komunikací a veřejných míst.

Tým SPMS pracoval pod vedením Ditty Kukaňové. Dalšími členy byli Pavel Špaček, Alena Petrželová, Milena Brzoňová, Libor Sychra, Jan Malý, Monika Palatková, Eva Huschková, Věra Stichová a David Šimek.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů