Školství a mládež

Podpora projektů a modernizace

Do školství, vzdělávání a ve prospěch mládeže se vždy vyplatí investovat – materiálně i morálně. A to se ve Svitavách dlouhodobě daří. I v uplynulém volebním období se dařilo investovat do stavebních úprav školních budov, většinou to bylo s podporou dotací a projektových financí. Strategii rozumného využití dotací a uvolnění zbývajících prostředků z městského rozpočtu Sdružení pro město Svitavy vždy podpořilo. Největší investicí tohoto druhu byla rekonstrukce ZŠ v ulici Riegrova. Obdobné sdružení financí přineslo pozitivní výsledky při modernizaci nebo opravách ve všech školách ve Svitavách. Nejde jen o budovy, učebny a školní zázemí, ale také o školní stravování, kterému město věnuje velkou pozornost. Zcela rekonstruována byla školní jídelna při ZŠ v ulici Felberova. V poslední době se podařilo rozšířit nabídku bezlepkového dietního stravování pro celiaky. Pozornost je věnována i bezbariérovosti ve školách. SPMS podpoří úpravy hřišť, např. v ZŠ v ulici Felberova a ZŠ Lačnov, podpoří kroky k zvýšení zájmu o technické obory na ZŠ, např. přípravou Festivalu vědy a techniky ve Svitavách.

Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity

Město podporuje také celoživotní vzdělávání, zaměřuje se i na vzdělávání seniorů, např. podporou svitavské univerzity třetího věku, daří se také udržovat fungování a dobrou pozici středních škol a jejich oborů, byť to je spíše záležitost Pardubického kraje, který je zřizuje. SPMS rozhodně podpoří rozsáhlou modernizaci budovy střediska volného času (dříve DDM) nebo rozšíření prostor pro ZUŠ v prostoru u Seniorcentra (za kaplí), kde by měla vzniknout moderní pracoviště pro výtvarný obor nebo multimediální učebna. Dařilo se propojovat školy se vzdělávacími aktivitami organizací, které se ve městě starají o kulturu nebo rozvíjejí spolkovou činnost. Daří se také dlouhodobě podporovat dětské organizace, např. skautské středisko Smrček, TOM Zálesáci nebo pionýrskou skupinu Vysočina, dále volnočasové aktivity dětí v oblasti sportu, kultury i v oblasti zájmové nebo táborové základny pro děti a mládež.

Stabilizace školství

Školství ve Svitavách je mnoho let stabilizované. Podařilo se překlenout nárůst populační křivky ve věkové kategorii dětí, což se projevilo nejvíce v oblasti mateřských škol. Nedávné zkušenosti s nutností otevřít dvě oddělení v MŠ v důsledku přechodného nárůstu žáků předškoláků a po určité době je zase postupně utlumit se mohou při různých populačních výkyvech hodit. Město ustálo také situaci s ukrajinskými uprchlíky, škol a českých zájemců o místa ve školách se příliš nedotkla. Členům SPMS šlo vždy o stabilizaci svitavského školství, podpora školství tak není jen jedním z klasických předvolebních hesel.

 

Pomoc žákům

Jsme rádi, že svitavské školy zvládly od roku 2020 v době proticovidových opatření uskutečňovat různé formy distančního vzdělávání. Nebylo to jednoduché, učitelé a většina žáků a rodičů to zvládli. I v dalším období budeme prosazovat systém podpory žáků ohrožených školním neúspěchem, např. tzv. mentorskou asistenci. Budeme také usilovat o větší zapojování dětí a mládeže do života města, např. prostřednictvím obnoveného dětského parlamentu, nebo o propojení škol s významnými svitavskými firmami a podnikateli, např. v oblasti polytechnické výchovy.

Co chceme:

  • při zkvalitňování výuky a při údržbě a rozšiřování školních prostor a budov povedeme školy i v dalším volebním období k rozumnému a efektivnímu využívání dotací a evropských projektů s tím, že zásadní investiční projekty podpoříme i finančně,
  • nadále budeme podporovat ve školách a školských zařízeních budování bezbariérovosti,
  • udržíme dostatečný počet míst v mateřských školách,
  • budeme podporovat zahraniční mobility žáků i pedagogů, v oblasti celoživotního vzdělávání podpoříme aktivity pro seniory (včetně univerzity třetího věku),
  • budeme vytvářet podmínky pro spoluúčast (participaci) dětí a mládeže na životě města, obnovíme ve městě dětský parlament,
  • podpoříme rozšíření prostor pro základní uměleckou školu s cílem vybudování výtvarného ateliéru, keramické dílny a multimediální učebny,
  • podpoříme projekt kompletní rekonstrukce střediska volného času,
  • budeme nadále vytvářet podmínky pro fungování táborových základen pro děti a mládež.

Vedoucím pracovního týmu SPMS byl Milan Báča. V týmu působili také Jaroslav Dvořák, Ondřej Peňák, Marcela Sezemská, Marie Grmelová, Pavel Padyásek, Ondřej Komůrka a David Šimek. 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů