Novinky

13. 4. 2014

Starosta odpovídá

Dne 7. dubna jsem obdržel jsem dopis od p. Sedláka (NS):   „Vážený pane starosto, byli jsme osloveni signatáři výzvy „Starostové pro transparentnost“ s žádostí o podporu návrhu zákona, podle kterého by měly všechny veřejné instituce automaticky zveřejňovat nově uzavřené smlouvy v internetovém Registru smluv. Vzhledem k tomu, že žádost by měla být primárně určena starostům měst a obcí, postupujeme Vám tuto otevřenou výzvu http:/…

Celý článek
4. 4. 2014

Jen tak mimochodem

Podle mne emoce do politiky nepatří. Zvláště tehdy, chcete-li něčeho dosáhnout. Zejména se to týká palčivých témat, která jsou dnes mnohými diskutována s větší či menší mírou znalosti podstaty věci. Pro řešení jakéhokoliv problému je důležitá komunikace. Myslím tím dialog všech partnerů v diskuzi. Platí to tedy i v otázce slučování středních škol ve Svitavách. Zástupci SPMS se sešli se všemi stranami, které mají k problému co říci. I…

Celý článek
2. 3. 2014

Rok komunálních voleb

Na podzim letošního roku budou probíhat komunální volby do městských zastupitelstev. A nás čeká předvolební účtování a plány do budoucna. Kdo co slíbil, kdo co splnil, kdo se od svých slibů za poslední čtyři roky odchýlil, co a jak chceme změnit, zlepšit. Chci věřit, že nepůjde o období útoků a pomluv, ale o snahu a plány jak usnadnit a zpříjemnit život obyvatelům našeho města. Členové Sdružení pro město Svitavy se schází pravidelně v…

Celý článek
1. 3. 2014

Garanti pracovních skupin SPMS

V rámci SPMS fungují pracovní skupiny pro různé oblasti života města. V jejich čele stojí garanti, jejichž přehled včetně kontaktů uvádíme: David Šimek (životní prostředí) david.simek@svi.cz, Radoslav Fikejz (cestovní ruch a podnikání) r.fikejz@seznam.cz, Břetislav Vévoda (doprava) zeus.sy@iol.cz, Monika Čuhelová (rodina, soc. oblast, zdravotnictví) cuhelova@svi.cz, Václav Koukal (bezpečnost, prevence kriminality) koukal.27@seznam.cz,…

Celý článek