Jak hlasovat v letošních komunálních volbách?

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit jednu volební stranu křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany. Tím je dán hlas volenému počtu kandidátů této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku. Pro Sdružení pro město Svitavy by bylo nejpříjemnější, kdyby jeho příznivci vybrali především tuto variantu a označili křížkem čtvereček „Sdružení pro město Svitavy“, tedy číslo 5.
  2. Označit volené kandidáty v rámečcích před jejich jmény křížkem. Označení kandidáti mohou být z kterékoli volební strany, ale jejich počet nesmí přesáhnout volený počet zastupitelů, tedy 26.
  3. Kombinovat oba způsoby tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty od jiných volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů obce.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů