Články

27. 5. 2014

Přišlo nám do pošty

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakých důvodů by se měl velký kruhový objezd rekonstruovat. Děkuji a přeji Vám krásný zbytek dne. T. K. Odpověď: Dobrý den, když se v minulosti budoval kruhový objezd, zavázalo se město, že dokončí v brzké době jeho výstavbu středové části. Jistě jste si všimnul, že kruhové objezdy mají uprostřed vždy vyvýšený terén, který brání přímému rozhledu přes kruhový objezd. A toto opatření právě…

Celý článek
14. 5. 2014

Příprava materiálu o poskytnutí dotace společnosti Basketbal Svitavy s.r.o.

V měsíci dubnu se obrátila společnost Basketbal Svitavy s.r.o. na vedení města se žádostí o finanční podporu pro sezónu 2014-2015. V minulosti činila roční podpora města 1,8 mil. Kč na sezónu.V této souvislosti dne 14. dubna 2014 proběhlo jednání za účasti D. Šimka, P. Čížka, M. Sezemské, L. Dobeše, J. Petra, P. Špačka a M. Sedláka. Pan Sedlák byl na toto jednání přizván hlavně z důvodů, že na posledním jednání zastupitelstva města…

Celý článek
13. 4. 2014

Starosta odpovídá

Dne 7. dubna jsem obdržel jsem dopis od p. Sedláka (NS):   „Vážený pane starosto, byli jsme osloveni signatáři výzvy „Starostové pro transparentnost“ s žádostí o podporu návrhu zákona, podle kterého by měly všechny veřejné instituce automaticky zveřejňovat nově uzavřené smlouvy v internetovém Registru smluv. Vzhledem k tomu, že žádost by měla být primárně určena starostům měst a obcí, postupujeme Vám tuto otevřenou výzvu http:/…

Celý článek
4. 4. 2014

Jen tak mimochodem

Podle mne emoce do politiky nepatří. Zvláště tehdy, chcete-li něčeho dosáhnout. Zejména se to týká palčivých témat, která jsou dnes mnohými diskutována s větší či menší mírou znalosti podstaty věci. Pro řešení jakéhokoliv problému je důležitá komunikace. Myslím tím dialog všech partnerů v diskuzi. Platí to tedy i v otázce slučování středních škol ve Svitavách. Zástupci SPMS se sešli se všemi stranami, které mají k problému co říci. I…

Celý článek
2. 3. 2014

Rok komunálních voleb

Na podzim letošního roku budou probíhat komunální volby do městských zastupitelstev. A nás čeká předvolební účtování a plány do budoucna. Kdo co slíbil, kdo co splnil, kdo se od svých slibů za poslední čtyři roky odchýlil, co a jak chceme změnit, zlepšit. Chci věřit, že nepůjde o období útoků a pomluv, ale o snahu a plány jak usnadnit a zpříjemnit život obyvatelům našeho města. Členové Sdružení pro město Svitavy se schází pravidelně v…

Celý článek
1. 3. 2014

Garanti pracovních skupin SPMS

V rámci SPMS fungují pracovní skupiny pro různé oblasti života města. V jejich čele stojí garanti, jejichž přehled včetně kontaktů uvádíme: David Šimek (životní prostředí) david.simek@svi.cz, Radoslav Fikejz (cestovní ruch a podnikání) r.fikejz@seznam.cz, Břetislav Vévoda (doprava) zeus.sy@iol.cz, Monika Čuhelová (rodina, soc. oblast, zdravotnictví) cuhelova@svi.cz, Václav Koukal (bezpečnost, prevence kriminality) koukal.27@seznam.cz,…

Celý článek