Novinky

Sobota 21. dubna 2018 v 9 hodin na svitavském náměstí.

Celý článek
15. 3. 2018

Zahájení rekonstrukce ulice u vlakového nádraží

Na začátku března byla zahájena rekonstrukce veřejného prostranství části ulice 5. května před budovou vlakového nádraží. Rekonstrukce přinese například zvýšení komfortu cestujících pohybujících se v okolí nádraží a využívajících veřejnou hromadnou dopravu, zlepšení prostředí kolem nádraží. SPMS tak začal naplňovat poslední body svého volebního programu, v tomto případě zaměřený na cyklisty, chodce, maminky s kočárky, dokončení…

Celý článek
27. 2. 2018

Svitavské masopustní veselí

Svitavy nás baví – v sobotu 24. 2. 2018 na náměstí proběhlo tradiční svitavské masopustní veselí se staročeskou zabijačkou. Letos opět po roční pauze s Vortováky (soubor je zapsán na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO). Vyplatilo se o týden počkat (oproti masopustním zvyklostem), neboť náměstí bylo zaplněné - přestože probíhal na olympiádě hokejový zápas našeho týmu o bronz a byl solidní mráz.

Celý článek

Zajímavý a nejen pro seniory atraktivní prostor vznikl v samém závěru roku 2017. Podařilo se vybudovat volnočasové plochy přiléhající k bytům pro seniory v Lánech. Vznikla tak ve…

Celý článek
22. 1. 2018

Svitavy zvítězily v soutěži Zelená informacím!

Město obdrželo cenu za první místo v soutěži, která hodnotí například rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí, jejich rozsah a kvalitu, pravidelnou aktualizaci, nebo míru zlepšení proti poslednímu ročníku. Na prvních třech místech se umístila města Svitavy, Ostrava a Tábor. „Město Svitavy dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější prezentací životního prostředí na webových stránkách. V letošním ročníku však své…

Celý článek
15. 1. 2018

Milena Brzoňová místopředsedkyní Krajské rady seniorů ČR Pardubického kraje

19. prosince 2017 proběhla ustavující konference Krajské rady seniorů ČR Pardubického kraje. Bylo zvoleno zatím úzké vedení a místopředsedkyní byla zvolena Bc. Milena Brzoňová, předsedkyně Klubu seniorů Svitavy a členka Sdružení pro město Svitavy. Více o Radě seniorů a volbách zde: http://www.rscr.cz/2017/12/pardubicky-kraj-ma-krajskou-radu-senioru/

Celý článek
23. 12. 2017

PF 2018

Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2018.

Celý článek
17. 12. 2017

Otmar Cvrkal (23. 12. 1944 – 17. 12. 2017)

Otmar Cvrkal se narodil v Žerůtkách u Lysic v okrese Blansko. Dětství a léta jinošská prožil v Moravské Třebové a vystudoval Střední průmyslovou školu v Jedovnicích. V době studií na VUT v Brně onemocněl a pro progresi choroby studium nemohl dokončit. Pracoval tedy jako technik ve Vigoně ve Svitavách. Od roku 1971 byl v invalidním důchodu. Od té doby aktivně pracoval v nejrůznějších orgánech Svazu invalidů. Byl místopředsedou Národní…

Celý článek

Město Svitavy uvažovalo o záměru rozšíření Seniorcentra o další lůžka. Podalo žádost o dotaci do dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí na výstavbu tohoto objektu…

Celý článek

Když vše půjde tak, jak by mělo, měl by být chodník hotov za rok na podzim. Stavět se bude po úsecích, nyní dochází k přepojování vodovodních přípojek a k dalším zemním pracím.…

Celý článek