Valná hromada Sdružení pro město Svitavy

Valná hromada Sdružení pro město Svitavy

V březnu se sešla valná hromada Sdružení pro město Svitavy. Hlavním bodem programu bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2019, který třicítka přítomných členů SPMS podpořila. Velká pozornost byla věnována především plánovaným velkým investičním akcím města, které veřejnost jistě přivítá, protože povedou k zlepšení žití v našem městě. Přítomní přivítali v rozpočtu např. finance na výstavbu chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení v několika ulicích, rozšiřování parko...vacích ploch, nové kontejnery (např. na biologický odpad), investice do budov škol. Vyslechli informace o dokončení rekonstrukce prostoru před nádražím. SPMS očekává, že občané rozhodně přivítají rozšíření seniorcentra, budování bytů pro seniory. Město připravuje opravu ulice Zadní v Lačnově, úpravu prostor u kina, rozšíření kamerového systému, dokončí zastřešení ledové plochy atd. Je jasné, že mnohé akce vyvolají dočasná omezení např. v dopravním komfortu, SPMS věří, že to lidé pochopí. Podnětná byla také diskuse o městské hromadné dopravě ve Svitavách a o zahájení analýzy, kterou město nechá zpracovat. SPMS připravuje také letos akce, při kterých by společně s občany upravilo další prostory města. Tentokrát půjde o oblast Rosničky a Brandu. V květnu se plánuje instalování plovoucích ostrůvků, které přispějí k zlepšení vody v Rosničce, a v září se připravuje akce v rámci Celosvětového úklidového dne. Informace občanům SPMS včas poskytne.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů