Články "Školství"

Jak si stojíme v plnění volebního programu v oblasti školství?  David Šimek: I tady můžeme být spokojeni. Daří se nám naplňovat všechny body, dokonce podporu zahraničních kontaktů…

Celý článek

SPMS má ve svém programu (kapitola školství) uvedeno, že bude „podporovat školy ve využívání prostředků Evropské unie, a to včetně zlepšování kvality vybavení tříd, sportovních a…

Celý článek

Na jednání ZM dne 9. prosince 2015 vznesla zastupitelka za uskupení „Naše Svitavy“ Mgr. Libuše Vévodová tento dotaz: „Dívala jsem se na počty žáků v MŠ a ZŠ a vždycky z toho…

Celý článek

V našem volebním programu se uvádí: „budeme pokračovat v opravách a zateplování školních budov a rozšíříme počet dětských hřišť na zahradách mateřských škol“. V případě budovy na…

Celý článek

Zateplování budovy MŠ na ulici M. Majerové se pomalu blíží ke konci. Vnitřní prostory jsou již opraveny, nyní se dokončují chodníky, zahrada a budova komunitního centra.…

Celý článek
7. 5. 2015

„Kulatý stůl“ se studenty svitavských středních škol

Ve středu 6. 5. 2015 se sešlo vedení města se studenty všech čtyř svitavských středních škol u „kulatého stolu“. Studenti formulovali řadu problémů ve městě - od sportu až po dopravu, mnohé dotazy byly hned zodpovězeny, některé připomínky si starosta nebo místostarosta poznamenali, neboť šlo o zajímavé podněty. Starosta města David Šimek připomněl, že nešlo o první, ale také ne poslední setkání se studenty při podobné příležitosti.…

Celý článek
1. 8. 2014

Plníme volební program - školní budovy se modernizují

Volební program SPMS v kapitole ŠKOLSTVÍ počítá s modfernizací školních budov, zahrad mateřských škol a jejich vnitřního vybavení ("Budeme pokračovat v modernizaci školních budov, zahrad mateřských škol a jejich vnitřního vybavení"). Dosud se zateplily ZŠ Felberova, MŠ Větrná, probíhá zeteplování ZUŠ, MŠ Pražská a M. Horákové). Zároveň se buduje hřiště v mateřské škole na ulici Pražská. K tomu D. Šimek dodává:„Město Svitavy v letošním…

Celý článek

SPMS plní svůj volební program, např. v kapitole ŠKOLSTVÍ slíbilo "ještě více otevřít dopravní hřiště veřejnosti". Stalo se. Dopravní hřiště bývá otevíráno (zatím jen občas) i o…

Celý článek
4. 4. 2014

Jen tak mimochodem

Podle mne emoce do politiky nepatří. Zvláště tehdy, chcete-li něčeho dosáhnout. Zejména se to týká palčivých témat, která jsou dnes mnohými diskutována s větší či menší mírou znalosti podstaty věci. Pro řešení jakéhokoliv problému je důležitá komunikace. Myslím tím dialog všech partnerů v diskuzi. Platí to tedy i v otázce slučování středních škol ve Svitavách. Zástupci SPMS se sešli se všemi stranami, které mají k problému co říci. I…

Celý článek