Otázky pro… Svitavy a my (8. díl) – Školství na rozcestí – zkoušky z dospělosti

Otázky pro… Svitavy a my (8. díl) – Školství na rozcestí – zkoušky z dospělosti

Jak si stojíme v plnění volebního programu v oblasti školství? 

David Šimek: I tady můžeme být spokojeni. Daří se nám naplňovat všechny body, dokonce podporu zahraničních kontaktů škol, což je současnou koronavirovou krizí dost těžké uskutečňovat, ale vzpomeňme, že zde ještě před loňskými Vánocemi v rámci adventních slavností byli zpívat žáci za partnerského ukrajinského města Perečyn. Doufám, že až ta divná doba pomine, budeme v takových akcích zase pokračovat. Pandemie před nás postavila nové výzvy. Už se k tomu vyjadřovala Ditta Kukaňová nebo Milan Báča. Je to fakt mrzutá situace. Jsem původně učitel, mám čtyři děti, z nich jsou dvě školou povinné, takže to vše vnímám a prožívám velmi intenzívně. To, že již podruhé byla ve školách narušena výuka, není nic dobrého. Ačkoliv se svitavské školy snaží a učitelé dělají až nemožné, rozhodně to není tak, jako kdyby byli žáci ve školách. Považuji učitele za skupinu těch, kteří jsou v té první linii, jako jsou zdravotníci, záchranáři, hasiči a další. Jsem potěšen, že se školy, školská zařízení, pedagogové, ale i žáci také zapojovali v těch složitých chvílích i do činností, které přímo s distanční výukou nesouvisí, ale bylo to nesmírně prospěšné. Mám na mysli např. vytváření ochranných štítů, šití roušek, distanční doučování mladších spolužáků apod. Jsem rád, že se nám dařilo udržet např. chod mateřských škol nebo jedné školy pro děti zdravotníků, sociálních pracovníků nebo záchranářů. Každopádně všem školám, učitelům, ale také rodičům žáků děkuji za jejich práci a pomoc.

Ale obecně: co školství ve městě?

Milan Báča: Jednoznačně mě těší investice do škol. Jde o investice města nebo dotační prostředky. Školy, budovy, jejich prostory a učebny se nám daří modernizovat, procházejí někdy až mohutnými stavebními úpravami, např. nyní ZŠ Riegrova, jejíž rekonstrukce by měla být dokončena v dubnu. Město řeší bezbariérovost škol, věnuje se stravování ve školách, napomáhá vybavovat školy moderními pomůckami a technologiemi, snaží se podporovat i jejich školní projekty nebo třeba jen dočasně vypomoci. To je příklad ZŠ nám. Míru, kde pořizovali výpočetní techniku z mimořádné dotace MŠMT, ale než do školy peníze dorazily, město muselo projekt finančně zajistit. Kus práce se udělalo třeba na ZŠ Felberova, ZŠ Sokolovská, na ZŠ na náměstí Míru, teď se město vrhlo na totální rekonstrukci ZŠ na ulici Riegrova, také ZŠ na ulici T. G. Masaryka modernizuje, ZŠ na náměstí Míru aktuálně mění třeba okna atd.

Jednu chvíli to vypadalo, že ZUŠ bude v jiné budově, v bývalém okresním úřadě...  

David Šimek: Ano, mrzí mě, že to zatím nedopadlo. Věnoval jsem tomu převodu nemovitosti spoustu času a energie. Chtěli jsme Ettlovu vilu bezplatně převést do majetku města, a to s naplněním podmínky veřejného zájmu právě pro ZUŠ. Myslím, že bychom tím vyřešili také úřadovny MěÚ, pro které jsme si museli pronajmout opuštěné kanceláře v Bílém domě. Park za okresem je náš, dokázali jsme si zde představit i kulturní aktivity ZUŠ. Stát ale od záměru převodu ustoupil. Je to škoda. Snad někdy v budoucnu...

A co další body volebního programu SPMS?

Milan Báča: Jsme v polovině volebního období, ale co se týká programu SPMS v oblasti školství, můžeme s klidem říci, že je téměř vše splněno. Případně se některé body plní průběžně. U takových bodů programu není ani smyslem jejich splnění nebo ukončení podpory. To by nebylo dobré, neplníme program kvůli odškrtávání jednotlivých bodů. Takovým příkladem je třeba podpora systému mentorské asistence, tedy systému podpory žáků ohrožených školním neúspěchem, nebo podpory projektů škol v oblasti protidrogové prevence, BESIP (mám radost z toho, jak teď vypadá dopravní hřiště na ulici Sokolovská, které bylo – možná to víte – převedeno pod středisko volného času), environmentální výchovy, v oblasti prevence šikany a také využívání netradičních metod a forem výuky, jak to mají školy nastavené, např. na ZŠ na ulici T. G. Masaryka nebo v lačnovské škole atd. Město podporuje vzdělávání seniorů a programy celoživotního vzdělávání. Dílem to je již 18 let fungující univerzita třetího věku, která však přednáškovou činnost kvůli koronavirové pandemii na několik měsíců přerušila, nebo to jsou vzdělávací aktivity pro seniory, které vyplynuly z dotace za 1. místo v soutěži „Obec přátelská seniorům pro rok 2019“. Velmi mě těší, že držíme dostatečný počet míst v mateřských školách, že vytváříme podmínky pro činnost střediska volného času nebo ZUŠ. Myslím si, že se nám daří udržovat dobré vztahy škol s jinými organizacemi, které město zřizuje: s muzeem a galerií, s knihovou i se střediskem kulturních služeb. Nabídek a služeb těchto organizací školy hojně využívají. Škoda jen té koronavirové epidemie, která tu spolupráci na několik měsíců narušila. To není výmluva na covid, to je fakt.

Ve Svitavách jsou také střední školy…  

David Šimek: Jasně. Město není sice jejich zřizovatelem, tím je Pardubický kraj. Ale jsou to důležité vzdělávací instituce. Je dobře, že ta škála středoškolské nabídky ve Svitavách je pestrá – od učiliště přes odborné školy až po gymnázium. Město podporuje třeba jejich investiční projekty, které často slouží nejen jejich žákům. Jako krajský zastupitel jsem podpořil projekty rekonstrukce školní jídelny nebo vybudování nových sportovišť na gymnáziu. Mám radost z toho, že se podařilo na obchodní akademii nebo střední zdravotnickou školu dostat dlouho očekávané investice nejen na opravu budov. Město také podporuje současné zaměření svitavského učiliště. Má to dopad i na fungování svitavských firem. A nesmíme zapomenout také na další školu, kterou zřizuje Pardubický kraj, tedy na speciální základní školu a střední školu. Je to nesmírně důležitá škola. A investice do ní je vidět na první pohled v opravené fasádě.

Antonín Benc: Ještě bych rád zmínil jeden bod, který obsahuje náš program a doplňuje kolorit vzdělávání a výchovy ve městě. Těší mě, že se nám v duchu Komenského a jeho „Školy hrou“ daří dlouhodobě podporovat středisko volného času, které nabízí úžasné množství kroužků a aktivit, při kterých se občané všech věkových kategorií mohou dále rozvíjet. Ve městě také působí řada dobrovolnických výchovných organizací, které mají nenahraditelnou pozici. Důkazem dobrého prostředí může být třeba i počet táborů a příměšťáků přes léto pro malé Svitaváky. Není to jen velká pomoc rodičům nebo pouhé pohybové aktivity. Naše děti tak dostávají také příležitost naučit se něco, co jim škola nemusí dát, a to navíc zábavnou formou. I díky tomu, že SPMS podporuje táborové základny, je zajištěno kvalitnější zázemí a dobrovolníci se tak mohou více věnovat výchově, vzdělávání a zážitku. Všem dobrovolníkům i pracovníkům ve výchově a vzdělávání patří velké poděkování.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů