Lačnovskou školu rušit nebudeme

Lačnovskou školu rušit nebudeme

Na jednání ZM dne 9. prosince 2015 vznesla zastupitelka za uskupení „Naše Svitavy“ Mgr. Libuše Vévodová tento dotaz:

„Dívala jsem se na počty žáků v MŠ a ZŠ a vždycky z toho vyčnívá ZŠ i MŠ, Zadní 44, Lačnov, kde máme běžně na mateřské školky ve Svitavách 28 dětí na oddělení, kdežto v loňském školním roce bylo v MŠ v Lačnově 16 dětí na jedno oddělení, byly tam 2 oddělení a dětí bylo na 3 třídy 50. Tak bych se chtěla zeptat, jestli je to škola se zvláštním režimem, myslím si, že je rozpočtově financovaná stejně jako všechny ZŠ a jestli to není v dnešní době trošičku nadstandardní situace.“

Proto jsme poprosili ředitelku školy Mgr. Radoslavu Renzovou o její pohled na vzdělávací proces ve škole.

ZŠ a MŠ Svitavy Lačnov - Modrá škola

Občas se zastupitelstvo města Svitavy zabývá otázkou, zda je efektivní, aby Základní škola Svitavy – Lačnov byla podporována. Je to příležitost podívat se na chod školy zblízka. Dovolím si informace o škole rozdělit na dvě části. První část pro exaktně založené čtenáře, druhou bych pojala jako zamyšlení nad hodnotami. Každý nechť si vybere sobě blízkou argumentaci.

Klíčová slova běžného vzdělávání: výkon, známky, autorita, pokyny, soutěže, olympiády, žebříčky, srovnávání, stres, radost z vítězství, kamarádství, odsouzení, odměny, tresty, laboratoře, odborné učebny, nástěnky úspěšných, rychlost, přesnost, vnější motivace.

Klíčová slova alternativního vzdělávání: proces, slovní hodnocení, respekt, sounáležitost, možnost výběru, samostatnost, spolupráce, tvořivost, proaktivnost, ocenění, přirozené důsledky, rodiče, komunita, tolerance, pomoc, vnitřní motivace.

Zájemců o tradiční vzdělávání bude vždy většina. Přesto existuje nemalý počet rodičů, kteří hledají pro své děti vzdělávání, které označujeme za alternativní. Například v Litomyšli došlo k tomu, že si skupina rodičů nakonec založila vlastní vzdělávací instituci, protože nenašli pro svoje děti základní školu, která by vzdělávala s ohledem na výše uvedené hodnoty alternativního školství. Je dobré, aby ve Svitavách byla nabídka škol dostatečně široká a uspokojila i ty rodiče, pro které má vzdělávání trochu jiný obsah?

Svitavy mají pět mateřských škol, dvě spojené školy základní a mateřské a čtyři školy základní. Průměrné městské náklady na jedno dítě v mateřské škole jsou 10 428 korun. Průměrné náklady na jednoho žáka v základní škole jsou 7 068 korun. Náklady na dítě v ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov jsou 9 397 korun.

Alternativní školství je finančně náročné. Proto je většina alternativních škol v ČR soukromá. Minimální měsíční příspěvek rodičů v takové škole činí 1500 korun. V ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov si dokážeme zvýšené výdaje pokrýt z evropských projektů. Od roku 2009 jsme realizovali šest velkých projektů celkem za 14 904 512 korun. Tyto projekty byly konzultovány se zástupci zřizovatele a město Svitavy je doporučilo k realizaci. Čtyři z těchto projektů mají povinnou udržitelnost, to znamená, že dalších pět let po jejich ukončení realizujeme některé smluvně stanovené aktivity. Tento fakt by měl být brán v potaz při posuzování situace ve svitavských školách. Většina ze získaných projektových prostředků šla na vzdělávání a platy pedagogů, podstatnou část tvořily výdaje na inkluzivní vzdělávání. Projekty neděláme jenom pro sebe. O myšlenku inkluzivního vzdělávání se rádi podělíme. V letech 2011 až 2015 jsme byli pozváni na jedenáct konferencí v Česku i na Slovensku k prezentaci inkluzivního vzdělávání. V rámci projektů jsme kromě zdarma nabízeného vzdělávání nejen pro naše pedagogy například pozvali i osm pedagogů z jiných škol na stáže ve Finsku a Holandsku. Díky našim exkluzivním zkušenostem s inkluzivním vzděláváním jsme dostali příležitost požádat teď v prosinci o velký projekt za 34 milionů pro všech šest základních škol ve Svitavách. Zaplatili by se z něj na dva až tři roky psychologové, speciální pedagogové, asistenti, koordinátoři inkluze, vzdělávání, akce s celými rodinami. Jestli bude projekt schválen, se dozvíme v průběhu dubna 2016. Při konzultaci na MŠMT jsme byli oceněni, že je projekt velmi dobře připraven.

Chtěla bych zdůraznit výlučnost Modré školy minimálně v rámci Pardubického kraje – Svitavy nabízí alternativní vzdělávání za mírně zvýšené městské výdaje s luxusem, že rodiče nemusí připlácet.

Úředníci krajského školského odboru evidují v pardubickém kraji tři státní alternativní školy, dvě v Pardubicích a jednu v Chrudimi. Další jsou soukromé v České Třebové a v Žamberku. Školamyšl (alternativní soukromá škola v Litomyšli) do tohoto výčtu není započítána, protože její zřizovatel sídlí v jiném kraji. Možná i proto, že takto zaměřených škol není mnoho, už se o Modré škole nedá říci, že je ryze lačnovská. V tomto školním roce ji navštěvuje 32% lačnovských, 50% svitavských a 18% žáků z okruhu dvaceti kilometrů.

Svitavy jsou v podpoře vzdělávání velmi úspěšné. Všechny svitavské školy se zapojily do evropských projektů, díky kterým mají vybavené odborné učebny, téměř všechny jsou zateplené, žáci vyhrávají i celostátní soutěže. Je výhoda nebo nevýhoda Svitav, že se může pyšnit i školou, jejíž zaměření je v mnohých městech nedostupné?

V Modré škole klademe důraz na hodnotové vzdělávání. Velkou inspirací jsou pro nás programy a myšlenky Respektovat a být respektován, hodnotové vzdělávání podle Cyril Mooney, Zdravá škola, Férová škola, Rodiče vítáni, montessori a waldorfská pedagogika. Spolupracujeme s organizacemi Člověk v tísni, Liga lidských práv, Eduin. Aktivity pojímáme k dobru osobnímu, k dobru pro komunitu a k dobru pro obecnější řád. Věříme, že škola má naplňovat všechny složky člověka – fyzickou, duševní i duchovní. K člověku vyrovnanému, spokojenému, úspěšnému, přejícímu, podílejícímu se na občanské společnosti patří kreativita, přijetí sebe i ostatních, schopnost vyrovnávat se se změnami a řešit problémové situace, schopnost se rozhodovat, tvořit si názor, argumentovat, potřeba být aktivní, pomáhat, soucítit. To je mimo samozřejmého kognitivního vzdělávání obsah, který lze a je podle nás nutné uplatňovat od raného školkového věku.

V Modré škole začíná den kruhem. Zdravíme se, přejeme si k narozeninám, rozebíráme české i světové aktuality, podporujeme slovní zásobu, vystupování před lidmi, argumentaci i artikulaci, oceňujeme se, tvoříme pravidla, řešíme problémové situace, hlasujeme, připravujeme aktivity, rozhodujeme. Všechno společně s dětmi. Aktivity kruhu rozšiřujeme v etické výchově, kde se snažíme vyznat v emocích, v prožívání, ve vztazích. Denní práce je rozvržena do týdenních školních plánů. Žáci si vybírají, které cvičení kdy budou dělat, pracují ve dvojicích a skupinách, sami si práci kontrolují, sami si vybírají pomůcky, sami jsou za svou práci zodpovědní. Učitele volají, jenom pokud si neví rady. V Modré škole je podstatou práce možnost výběru. Takový způsob vzdělávání klade vysoké nároky na přípravu a odbornost učitelů, na zapojení asistentů, na zodpovědnost žáků a na aktivitu rodičů. Žáci si ve spolupráci s učitelem a rodičem mohou vybrat, jestli práci dokončí dopoledne nebo odpoledne, jestli budou dostávat známky nebo zvolí kompletní slovní hodnocení, jestli budou pracovat sami nebo ve skupině, jestli použijí pomůcku či nikoliv, jestli budou učitele oslovovat jménem, jestli budou psát tradičním písmem či comenia scriptem, jestli se budou učit číst analyticko-syntetickou, genetickou nebo globální metodou, jestli budou u práce sedět na židli, na schodech nebo ležet. Výsledkem musí vždy být dobře odvedená práce, za kterou dítě ručí. V pololetí je každé dítě hodnoceno slovně nejenom v běžných předmětech, ale i v sociálních a emočních dovednostech. A to nejen v části výukové, ale také v zájmové. Zdarma nabízíme šest kroužků, další vedou sami starší žáci. Každý měsíc pořádáme akce pro lačnovskou veřejnost. Rodiče zveme nejenom do výuky. Prostřednictvím domácích týdenních plánů se možností vyjádřit se k výuce stávají její součástí. Zveme je také na akce školy. Troufnu si říct, že se nám s nimi podařilo vytvořit komunitu, kterou pojí nejenom stejná vzdělávací filozofie, ale s mnohými i přátelství a vzájemnost. Již v roce 2009 nám za přítomnosti Václava Havla předala Otevřená společnost ocenění Gypsy Spirit za propojení rodičů většinové společnosti s rodiči romské minority.

Je možné, že zatímco řešíme, jestli se lačnovská škola Svitavám finančně vyplatí, ona už si svoje místo ve vzdělávacím prostoru obhájila v rámci celé České republiky. A Svitavy mohou být na její podporu hrdé.

Mgr. Radoslava Renzová, ředitelka školy

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů