Chytré město a komunikace

Webové stránky a design manuál

Od roku 2015 ve Svitavách funguje nové informační centrum, které aktivně pracuje na věhlasu našeho města. Že se mu to daří, jasně ukazují různá ocenění, která za tuto dobu informační centrum získalo. Pro zvýšení efektivnosti jeho práce je nutné zlepšit také kvalitu webových stránek města a posílit jednotný vizuální styl. Tomu všemu napomůže projekt podpořený 90% procentní dotací, kterou město Svitavy získalo v roce 2017. V příštím roce tak na počítačích, tabletech nebo mobilních telefonech budeme moci prohlížet nové,  současné době odpovídající webové stránky. Rozhodně chceme pomoci stránky naplnit informacemi.

Svitavy v mobilu

Svitavská mobilní aplikace se za 3 roky fungování stala zažitou záležitostí. Již dnes občané města sledují kulturní kalendář a kontakty na různé subjekty na území města. Turisté jej naopak využívají při procházkách městem. Ovšem všechny moderní prvky je potřeba stále rozvíjet. Aktuálně je třeba tuto aplikaci doplnit informacemi o dalších částech města a jeho okolí. Také do ní začlenit portál občana, upozornění na blokové čištění či další aplikace, které by uživatelům mobilních telefonů byly prospěšné.

Svitavský čip

Současným trendem moderní společnosti je vytváření systému jednoho městského čipu. Jsou v něm nahrávány slevy do kulturních organizací, na sportoviště, systém umožňuje vstup na veřejné toalety atd. Bude sloužit k otevírání zabezpečených školských budov, jako stravenka do školní jídelny či jako průkazka do knihovny. Často je doplňován i kreditem, tudíž slouží dětem jako platební karta na nákup svačin. Rádi takový systém podpoříme.

Portál občana

Ministerstvo vnitra v letošním roce připravuje zprovoznění portálu občana, kde bude možné nalézt všechny on-line formuláře sloužící pro výkon státní správy (občanský průkaz, řidičský průkaz apod.). Město Svitavy k tomuto portálu přistupuje dalším krokem, a to vytvořením on-line formulářů pro výkon samosprávy (poplatek za psa, noční klid apod.). Díky výše uvedenému projektu se již nyní připravuje výběrové řízení na dodavatele formulářů. A SPMS rozšiřování takových služeb pro občany chce.

Radniční zpravodaj

Radniční zpravodaj Naše město a elektronický Newsletter jsou velmi důležitými kanály pro informovanost občanů o dění ve městě. Stojíme o to, aby jejich poslání zůstalo nepolitické a ryze informační. Jediným politickým prostorem zůstane rubrika Ze zastupitelských lavic. Snahou SPMS bude, aby prostor pro sdělení zastupitelů, který je chápán jako naplnění tiskového zákona, nebyl definován Dohodou politických subjektů, ale stal se součástí Statutu zpravodaje. Předložíme novému zastupitelstvu města návrh změny pravidel tak, aby v budoucnu nedocházelo k přím o výklad pravidel. Naší snahou je pro všechny zvolené subjekty stejný prostor. Budeme prosazovat i kontrolní roli politické opozice při tvorbě zpravodaje. Dáme prostor i pro sdělení občanů.

Co chceme?

  1. Dokončíme projekt, jehož součástí je zpracování jednotného design manuálu úřadu a města Svitavy, zprovoznění nového responzivního webového portálu města a jeho organizací.
  2. Rozšíříme mobilního průvodce s řadou potřebných aplikací, např. upozorňování na blokové čištění ulic a další užitečné informace.
  3. Podpoříme další digitalizaci samosprávy a její napojení na informační technologie, registry státní správy. Vytvoříme elektronické formuláře pro komunikaci s občany. Budeme pokračovat v rozšiřování elektronického managementu budov.
  4. Zpracujeme strategii v oblasti propagace a public relations města.
  5. Zjednodušíme komunikaci s úřadem, umožníme placení poplatků z domova přes web a aplikaci v mobilu či pomocí městského čipu.
  6. Nadále budeme podporovat místní televizi CMS jako součást komunikačních kanálů města.
  7. Budeme pokračovat v budování infrastruktury komunikačních technologií a v modernizaci stávající sítě. Prioritou je propojování dalších městských budov optickým kabelem a míst monitorovaných kamerovým systémem.
  8. Vypracujeme nový statut radničního zpravodaje a pravidla pro inzerci.

Pracovní tým

Vedoucím týmu pro oblast komunikace byl Radoslav Fikejz. Členy pracovní skupiny byli Milan Báča, Jan Dvořáček, Ditta Kukaňová a David Šimek.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu: