Sport a tělovýchova

Svitavy město sportu

V roce 2015 Svitavy vybojovaly titul Evropské město sportu. Je to zúročení jednak dlouholetých a milionových investic do sportovní infrastruktury v našem městě, ale také mravenčí práce těch nejdůležitějších – trenérů a pracovníků s mládeží. Vždyť v roce 2018 je ve Svitavách v tělovýchovné jednotě registrováno 855 dětí a město ve svém rozpočtu vyčlenilo 1 milion korun na podporu trenérů a pracovníků s mládeží, jejichž počet se blíží šedesátce. Ano, v této oblasti se opravdu máme čím chlubit. Můžeme neskromně tvrdit, že naše sportoviště patří ke špičkovým nejen na krajské, ale i na celostátní úrovni. Samozřejmě není všechno ideální a usnout na vavřínech a nechat se kolébat opojnou vlnou úspěchu znamená pro sportovce (a nejen pro ně) cestu do záhuby.

Nový plavecký bazén na dosah

Sportoviště, které nám všem poslední dobou dělá velké vrásky, se nachází téměř ve středu města na Riegrově ulici. Bazén, který vznikl v roce 1994, je architektonicky velice vydařená stavba, která však již z technického hlediska dosluhuje a také nenabízí dostatečný komfort pro návštěvníky. Chceme, aby obyvatelé Svitav nejezdili do bazénů do okolních měst, ale aby jim byla nabídnuta mnohem lepší varianta služeb, odpočinku a kondičního plavání. Chceme jít naproti také rodinám s dětmi, plavcům-seniorům a lidem s problémy pohybového ústrojí. Proto jsme podporovali vznik projektu přestavby plaveckého bazénu, a i když zastupitelstvo investici za téměř 200 milionů prozatím neschválilo, budeme i nadále hledat cesty k tomu, abychom celý záměr v plném rozsahu zrealizovali i s pomocí dotačních titulů.

Zpět na plácky

Svitavy oplývají velkým množstvím sportovišť, která splňují vysoké požadavky oddílů na kvalitu vybavení. Možná trochu zapomínáme na doby, kdy mnozí z nás přišli ze školy a první kroky směřovaly na nejbližší možný „plácek“, kde probíhaly urputné boje ve všech, převážně týmových sportech. Záměrem SPMS je, abychom ve Svitavách obnovili spontánnost těchto aktivit a poskytli dětem na sídlištích dostatečný prostor pro provozování neorganizovaných sportovních činností. První vlaštovkou je již zbudované hřiště u ZŠ Felberova. Další bychom chtěli obnovit na sídlišti U Nádraží či na sídlišti na Dimitrovově ulici.

Zastřešení ledové plochy

Zastřešení zimního stadionu se stává evergreenem volebních programů. V současné době můžeme konečně vítězně prohlásit, že jsme na několikátý pokus o získání dotace na zastřešení uspěli a poslední sportoviště na  svitavském stadionu dostane nový kabát, nebo spíše nový plášť a novou střechu. SPMS se vždy k problému stavělo čelem a zvláště mravenčí práce radnice v čele s Davidem Šimkem přinesla úspěchy. Avšak není zdaleka dobojováno, celý projekt je teprve na začátku, bude třeba hodně úsilí k tomu, abychom projekt zdárně dokončili.

Šapitó nestačí

V tomto volebním období se nám podařilo zbudovat další atraktivní sportovní stánek na svitavském stadionu, který svým vzhledem budí pozornost a možná i emoce. Nová centrální tělocvična pro školy nese příznačný název – Šapitó. Jsme si vědomi toho, že nově zbudovaná tělocvična problém s nedostatkem místa pro tělesnou výchovu zcela nevyřeší. Proto dál pracujeme s myšlenkou zbudovat novou tělocvičnu na ZŠ T. G. Masaryka a také oživit zpustlé hřiště za největší svitavskou školou na ulici Felberova. Pokusíme se využít dotačních titulů k tomu, abychom tyto smělé plány byli schopni zrealizovat.

Co chceme?

  1. Budeme prosazovat přestavbu krytého plaveckého bazénu na moderní plavecký a wellness areál s celoročním provozem. Stávající technologie úpravy vody nainstalujeme na venkovní koupaliště, aby zařízení mohla fungovat nezávisle na sobě. To umožní zprovoznění venkovních koupališť podle stavu počasí.
  2. Dokončíme zastřešení zimního stadionu.
  3. Budeme pokračovat v modernizaci a úpravách sportovišť v majetku města. Podpoříme budování sportovních plácků ve vnitroblocích sídlišť nebo v jejich blízkosti.
  4. Pomocí dotačních titulů budeme modernizovat sportovní infrastrukturu ve školských zařízeních zřizovaných městem.
  5. Podpoříme vznik sportovního centra mládeže při jednotlivých sportovních oddílech.
  6. I nadále budeme finančně podporovat trenéry a pracovníky s mládeží.
  7. Podpoříme pořádání mezinárodních turnajů a utkání na městských sportovištích.
  8. Uspořádáme festival sportovních a volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiny.

Pracovní tým

Vedoucím týmu byl Ondřej Komůrka. V týmu dále pracovali: Marcela Sezemská, Filip Tomanec, Pavel Špaček, Antonín Benc, Jaroslav Donda, Martin Lipenský a David Šimek.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu:

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů