Kultura a spolková činnost

Pečujeme o památky a kulturní dědictví

Ve městě je několik nádherných budov, které dotvářejí historický kolorit města a zaslouží si, abychom se jim věnovali. A právě dvě reprezentativní budovy v majetku města jsou v havarijním stavu: Langrova vila (současná radnice) a Stará radnice na náměstí. Obě si zaslouží být opraveny. Budeme usilovat o získání financí z dotačních programů a provedeme kompletní rekonstrukci obou budov. Budovu Staré radnice na náměstí využijeme pro reprezentativní účely města – své místo zde najde moderní informační centrum a Svitavský mechanický betlém.

Betlém – kulturní památka

Velký mechanický svitavský betlém je zapsán v registru kulturních památek České republiky. Jde o unikátní soubor jak svou zajímavou historií, tak rozsahem, který významem daleko přesahuje hranice regionu. Dílo svitavských betlémářů vznikalo v průběhu více než sta let. Pokud dokončíme restaurování této památky, provedeme rekonstrukci pohybového historického mechanismu a rozpohybovaný betlém zpřístupníme veřejnosti, vzdáme tím hold našim předkům a zachováme paměť města pro naše potomky. Půjde rozhodně také
o lákavý turistický cíl.

Náměstí – kam dál?

Náměstí se vylidňují téměř ve všech městech srovnatelné velikosti. To ovšem neznamená, že se nepokoušíme o jeho vzkříšení. Kromě již fungujících pokusů z oblasti kultury (venkovní galerie Venkovka a Živá zeď, klavír, posezení u Floriánky atd.) podpoříme rozšíření nabídky kulturních akcí, plánujeme tematické výstavy na speciálních venkovních panelech, vyřešení kvalitního ozvučení náměstí. Upravíme také formát vánočních adventních nedělí – chceme je připravit s jednotnými stánky a tematickým programem lákajícím k setkávání se s přáteli.

Živá kultura

Hlavními nositeli kultury ve Svitavách jsou středisko kulturních služeb, městská knihovna a městské muzeum a galerie. Ale také různá kulturní seskupení i jednotlivci. Těm se budeme i nadále snažit vytvořit dobré podmínky pro jejich činnost, např. bezplatným pronájmem sálů, zabezpečením techniky, různými formami propagace. Ale i finančně – prostřednictvím příspěvkových organizací města nebo grantů. Ve městě přibývá spolků, které se věnují kultuře, a my jsme připraveni je v této činnosti podpořit.

Co chceme?

  1. Budeme podporovat činnost kulturních organizací zřízených městem a kulturní aktivity souborů, spolků i soukromých subjektů - finančně, technicky, propagací.
  2. Nadále budeme udržovat historické kulturní dědictví města - městskou památkovou zónu, církevní a umělecké památky. Zaměříme se na dvě reprezentativní budovy ve městě, které jsou v havarijním stavu: Langerovu vilu a Starou radnici.
  3. Dokončíme komplexní restaurování a rekonstrukci jedinečného historického Svitavského mechanického betléma a zpřístupníme jej veřejnosti.
  4. Budeme nadále usilovat o oživení a zpříjemnění centra města pro svitavské občany i pro návštěvníky. Připravíme další kulturní akce na náměstí – zahájení turistické sezony s otevřením zahrádek a kulturním programem, festival kávy, zaměříme se na gastronomii.
  5. Budeme kultivovat podobu vánočních adventních nedělí.
  6. Pokusíme se odstranit „lidovou tvořivost“ na náměstí. Společně s prodejci budeme pracovat na sjednocení reklamních tabulí prodejen prostřednictvím městské vyhlášky v městské památkové zóně za finančního přispění města.
  7. Zaměříme se na úpravu a regeneraci svitavského hřbitova – obnovíme zeleň a zavedeme systém opravy historických náhrobků.
  8. Ve spolupráci s architektem budeme řešit úpravu podchodů, vytvoříme z nich pro procházející příjemné místo s informačním bonusem.

Pracovní tým

Tým SPMS pracoval pod vedením Blanky Čuhelové. Dalšími členy byli: Karel Šefrna, Filip Keller, Pavel Padyásek, Eva Huschková, Lukáš Moravec, Radoslav Fikejz a David Šimek.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu:

 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů