Školství a celoživotní vzdělávání

Jakmile se přiblíží volby, dostává se školství v promluvách politiků okamžitě mezi ty nejdůležitější záležitosti společnosti. Ve Svitavách zájem o školství není jen předvolebním heslem. Město věnuje problematice předškolního, základního nebo uměleckého školství velkou pozornost. Jde o dlouhodobou péči o budovy škol, jejich areály, výukové prostory, podporu při rozumném a efektivním využívání evropských projektů. SPMS chce podpořit také zajímavé a potřebné vlastní projekty škol. Také oceňuje patrný zájem města o středoškolskou problematiku a celoživotní vzdělávání. O té vysoké pozornosti svědčí také získané ocenění Město pro vzdělávání.

Kapacita škol pro všechny

Sdružení pro město Svitavy v uplynulých letech podporovalo zejména strategii města vůči vývoji populační křivky: výtečně se vyrovnalo s nárůstem žáků v mateřských školách a základních školách. SPMS podpořilo přechodné rozšiřování kapacit mateřských škol a kroky města, které vedly k tomu, že sehnat dnes místo ve školce není ve Svitavách problémem. Jde třeba také o podporu Lesního klubu pro děti Napísek.

Prioritou budou investice

Chceme pokračovat v modernizaci a opravách školních budov a výukových prostor, počítáme s předfinancováním takových akcí z rozpočtu města. Dokončíme dílny na ZŠ Felberova, badatelnu na ZŠ Sokolovská, učebnu 3D na ZŠ nám. Míru a altán na ZŠ Lačnov. Součástí projektů ZŠ Felberova a ZŠ nám. Míru jsou mj. i bezbariérové přístupy. Jsme připraveni podpořit projekt ZŠ Riegerova, jehož součástí je i oprava střechy na historické budově.

Pozornost i středním školám

Střední školy jsou záležitostí Pardubického kraje, který je i vlastníkem budov všech těchto škol. SPMS má omezený vliv na krajskou koncepci školství, ale přivítalo zachování oboru obchodní akademie ve Svitavách. Vítá také podporu města vůči univerzitě třetího věku, která již od roku 2003 poskytuje vzdělávání pro seniory. Je potěšující, že se také vyplácí prostorová i materiální podpora střediska volného času (dříve DDM) a dalších organizací pracující s dětmi a mládeží.

Zdravé stravování

Jednou z priorit města, kterou se SPMS vyplatilo podporovat, byly a jsou investice do stravovacích zařízení škol a péče o zdravé stravování dětí v mateřských a základních školách. A nejde jen o rekonstrukce školních jídelen na ZŠ Felberova nebo v internátní školní jídelně, ale také jídelny gymnázia, kde se stravují i žáci ZŠ Sokolovská. Podpoříme náročnou přípravu bezlepkové stravy pro děti, které trpí celiakií, a to v nejbližším období alespoň v jedné ze svitavských školních jídelen.

Co chceme?

  1. Podpoříme společné projekty a spolupráci základních škol v protidrogové prevenci, BESIP, environmentální výchovy, v oblasti prevence šikany a také využívání netradičních metod a forem výuky.
  2. Podpoříme zapojování odborníků a partnerů z podnikatelského prostředí do vzdělávání a zahraniční kontakty škol.
  3. Prohloubíme systém podpory žáků ohrožených školním neúspěchem (tzv. mentorská asistence). Stejně tak podpoříme vyhledávání talentů (nadaných žáků) a programy na jejich rozvoj.
  4. Nadále budeme podporovat vzdělávání seniorů a programy celoživotního vzdělávání. Prohloubíme formy vzdělávání ve spolupráci s městskými zařízeními – muzeem, knihovnou, SKS a střediskem volného času.
  5. Udržíme dostatečný počet míst v mateřských školách.
  6. Budeme podporovat školy ve využívání prostředků Evropské unie, a to včetně zlepšování kvality vybavení tříd, sportovních a stravovacích zařízení škol a jejich areálů. Budeme zřizovat bezbariérové přístupy do škol.
  7. Budeme nadále vytvářet podmínky pro činnost střediska volného času a táborových základen pro děti a mládež.

Pracovní tým

Vedoucím pracovního týmu SPMS pro oblast školství a celoživotního vzdělávání byl Milan Báča. V týmu dále pracovali: Jaroslav Dvořák, Marie Grmelová, Ditta Kukaňová a David Šimek. Tým vycházel z námětů a diskuze z valných hromad SPMS.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu:

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů