Sociální oblast a zdravotnictví

Z bývalého kláštera větší a moderní Seniorcentrum

Město pro život je každé město, které se umí postarat o všechny své občany. Přestože se v roce 2012 otevřelo ve městě dlouho očekávané Seniorcentrum, jeho kapacita je v současné době absolutně nedostatečná. Proto je potřebné přístavbou toto zařízení rozšířit a tím navýšit kapacitu o dalších 36 lůžek. K tomu je nutné zajistit v co nejkratším termínu v rozpočtu města dostatečné prostředky na dokončení stavby. Kromě klasického domu pro seniory a domova se zvláštním režimem pro osoby nemocné Alzheimerovou chorobou je také třeba pamatovat na udržení odlehčovací služby. Jelikož v tomto objektu vzniknou i byty pro seniory, je třeba myslet i na zbudování prostoru pro odpočinek a relaxaci. A k tomu se nabízejí nyní opuštěné klášterní zahrady v zadním traktu objektu. Podpora realizace uvedených kroků je prioritou SPMS v sociální oblasti.

Pečovatelská služba jinak

Kromě klasické lůžkové péče, je nutná i terénní sociální služba. Na území města ji vykonávají tři organizace, a to Salvie, Seniorcentrum a Charita. Rozhodnutí, kterou organizaci si občané vyberou, je zcela na jejich uvážení. Ale často se stává, že do jednoho vchodu ve stejný okamžik přijíždějí dvě vozidla, každé z jiné organizace. Je to neefektivní a také zbytečně finančně náročné. Proto podpoříme systém, ve kterém by terénní pečovatelskou službu na území města vykonávala Charita, asistenční službu Salvie a lůžkovou část Seniorcentrum.

Doprava seniorů po městě

Doprava seniorů k lékaři, do obchodu či do přírody je důležitou službou, která si ve městě vybudovala svoji pozici. Však ji také ročně využije 11 tis. osob. V loňském roce město Svitavy získalo nové vozidlo (všem známý Taxík Maxík), které do užívání bezplatně předalo Salvii. Kromě zajišťování vozového parku je třeba také fungování této služby podporovat z rozpočtu města, což se každoročně děje částkou 400 tis. Kč. V této souvislosti budeme i nadále podporovat příspěvek na dopravu z rozpočtu města, ale zároveň budeme podporovat rozšíření provozní doby, aby se senioři mohli dostat i na kulturní představení.

Hospic je dnes utopií

Často se občané ptají, zda město počítá i se zřízením hospicu. I když je to myšlenka zajímavá, nelze ji v současné době realizovat. Možnosti na získání prostředků na financování této služby pojišťovnou jsou velmi omezené: jsou poskytovány tak, že na jeden hospic musí být v regionu půl milionu obyvatel. A protože tuto podmínku již splňuje hospic v Chrudimi, další takové zařízení v Pardubickém kraji nemůže finanční podporu od pojišťovny získat.

Co chceme?

  1. Prioritou zůstane přestavba objektů na ulici T. G. Masaryka č. 33 na komplex budov sociální péče. Rozšíříme ubytovací kapacitu Seniorcentra o 36 lůžek a připravíme výstavbu bytů pro seniory v tomto komplexu. Budeme podporovat zajištění respitní (odlehčovací) péče v rámci tohoto zařízení s kapacitou 8 lůžek. V rámci projektu přestavby podpoříme vybudování zázemí pro odpočinek a relaxaci pro všechny skupiny seniorů.
  2. Podpoříme efektivní systém fungování pečovatelské služby rozdělením na lůžkovou (Seniorcentrum) a terénní (Charita).
  3. Nadále se budeme programově zabývat problematikou bezdomovectví a podpoříme chod zařízení „Šance“.
  4. Chápeme Svitavskou nemocnici jako nezbytnost, a proto budeme i nadále podporovat její modernizaci.
  5. Podpoříme činnost dobrovolníků nejen v sociálních službách, ale i v jiných oblastech života města. Chápeme dobrovolnickou práci jako podstatu občanské společnosti a chceme činnost těch nejaktivnějších dobrovolníků každoročně oceňovat.
  6. Podpoříme záměr zřídit Informační centrum pro seniory s pravidelnými službami dobrovolníků.
  7. Podpoříme rozšíření stávající služby Salvie tak, aby se senioři a handicapované osoby i z odlehlejších míst Svitav mohli zúčastňovat večerních kulturních představení.

Pracovní tým

Tým SPMS pracoval pod vedením Věry Stichové. Dalšími členy byli: Milena Brzoňová, Monika Palatková, Eva Huschková, Alena Petrželová, Jan Malý, Libor Sychra a David Šimek.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu:

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů