Podnikání a cestovní ruch

Průmyslová zóna

Územní plán města definuje možnosti stávající průmyslové zóny Paprsek. Ale město má své limity. Není možné se donekonečna rozrůstat zabíráním zemědělské půdy a budovat pouhé „montovny“ s nízkou přidanou hodnotou. Podpoříme vznik koncepce rozvoje průmyslové zóny. SPMS je také připraveno reagovat na změny v sociální struktuře obyvatelstva regionu, vyhodnocovat rizika na trhu práce a i podle toho vytvářet možnosti pro příchod nových investorů s napojením na firmy ve stávající zóně. Prioritou by měly zůstat inovace a vývoj s přílivem kvalitně vzdělaných zaměstnanců. To má pak souvislost i s výstavbu domů a bytů.

Náměstí, náměstí...

Neexistuje jednoduchý recept, jak oživit náměstí v době velkých nákupních zón vzniklých mimo centrum. Podpoříme aktivity, které historické jádro učiní místem setkávání. Činíme tak dlouhodobě, bezplatně poskytujeme prostory před domy a podporujeme formy „živé kultury“. Zkoušíme farmářské trhy, které budeme i dál podporovat, a to třeba i v podobě stabilní tržnice s novým vybavením. Budeme se ale věnovati způsobu parkování a parkování handicapovaných na náměstí. Další náměty najdete v kapitole věnované kultuře.

Stará radnice jako MIC

Máme připraven projekt, jak využít uvolněné prostory Staré radnice na náměstí. Viditelné části památkově chráněné budovy byly z prostředků města před dvěma roky opraveny, nyní nás čekají interiéry. Členité prostory radnice umožní zřízení moderního infocentra (MIC) a rozšíření a zkvalitnění jeho služeb a vlastního zázemí. Změna koncepce se dotkne i sousedního objektu v majetku města – domu U Mouřenína. MIC je strategickým bodem náměstí, jehož služeb ročně využije přes 30 tisíc návštěvníků. Věříme, že se tento počet zvýší, neboť v 1. patře radnice je připravován prostor pro instalaci pýchy města, a to obnoveného Svitavského mechanického betléma s historickou expozicí. Předpokládáme, že zůstanou zachovány služby, které v radnici již jsou, např. směnárna, ale dojde i na kavárničku.

Co chceme?

  1. Smysluplně a citlivě přistupovat k půdnímu fondu při rozšíření průmyslové zóny Paprsek a dobudování její infrastruktury.
  2. Centrum města chápeme jako živý organismus a podpoříme jeho další rozvoj a oživení. Udržíme farmářské trhy a připravíme projekt na vznik městské tržnice na smysluplném místě.
  3. Připravíme nový systém parkování na náměstí včetně rozšíření způsobu plateb za parkování.
  4. I nadále budeme podporovat drobné podnikatele na náměstí formou bezplatného pronájmu veřejných prostranství pro posezení a zajímavé aktivity.
  5. Vytvoříme moderní informační centrum v prostorách Staré radnice s expozicí velkého Svitavského mechanického betléma.
  6. Zaktualizujeme koncepci rozvoje cestovního ruchu a s ní související propagační možnosti. Budeme dále pokračovat ve spolupráci se svazkem měst Českomoravské pomezí a turistickými destinacemi.
  7. Zaktualizujeme a rozšíříme orientační systém města.

Pracovní tým

Tým Sdružení pro město Svitavy pracoval pod vedením Ctirada Štauda. Dalšími členy byli: Břetislav Vévoda, Pavel Čermák, Pavel Špaček, Radoslav Fikejz a David Šimek. Řada témat – např. náměstí – byla diskutována napříč celým sdružením a věnují se jim i jiné kapitoly volebního programu.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu:

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů