Rozpočet a investice

Dotace, dotace a zase jen dotace

Slovo projekt u některých obyvatel města vyvolává kopřivku. Občas se i objevuje názor, že záměry lze realizovat i bez dotací. Což je skutečně pravda, ale je třeba si uvědomit, že objem vlastních prostředků města je omezený. Ročně je možné z rozpočtu města vygenerovat přibližně 30 mil. Kč na různé investiční projekty. Na konci roku 2018 se předpokládá, že na účtech města zůstane úspora z minulých let ve výši 90 mil. Kč. Z tohoto je patrné, že pokud se město rozhodne investovat větší prostředky do různých projektů, musí se snažit poohlédnout po dotačních prostředcích, či si musí vzít bankovní úvěr.

Ve volebním období 2014–2018 se podařilo získat více než 310 milionů Kč z evropských i národních zdrojů a uskutečnit tak projekty za 484 mil. Kč. A touto cestou bychom se rádi vydali i v dalších letech. Nicméně v první fázi je třeba zajistit finance na dokončení všech projektů, které jsou ve fázi realizace.

Investice do majetku města

Správný hospodář se snaží pečovat o svůj majetek. V této souvislosti je třeba pokračovat v nastaveném trendu, např. v opravách komunikací, chodníků, kanalizací nebo veřejného osvětlení, také je třeba pamatovat na opravy budov ve vlastnictví města. A právě takové projektové záměry, kterých má město připraveno dostatek, podpoříme.

Kulturní dědictví je vizitkou naší společnosti

V roce 2012 město zřídilo Fond regenerace památek. Díky finančním prostředkům z tohoto fondu jsou opravovány objekty jak ve vlastnictví města, tak objekty soukromých vlastníků. A to nejen v centru města.

Od svého vzniku bylo z fondu podpořeno 26 projektů soukromých vlastníků a dále řada dalších akcí na obnovu památek ve vlastnictví města, to vše v celkové výši 24 mil. Kč. Naše památková zóna je opravdu krásná, a proto je třeba ji stále udržovat v dobré kondici. Rozhodně budeme prosazovat zachování tohoto fondu.

Předfinancování není samozřejmost

Město Svitavy pro své příspěvkové organizace a neziskové organizace působící na území města poskytuje nestandardní servis. Poskytuje jim finance, které slouží pro nastartování schváleného projektu. Tento princip není samozřejmostí a závisí na rozpočtové rezervě, kterou si hospodařením vytváříme. Mnoho dotací a příspěvků na činnost získávají organizace od poskytovatelů s výrazným zpožděním, a tak je často ohrožena činnost jednotlivých subjektů. A tomu město dlouhodobě předchází poskytováním bezúročné půjčky po dobu, než organizace schválené peníze získá. Tento servis chceme podporovat i v budoucnosti.

Co chceme?

  1. Roční rozpočet města budeme sestavovat jako přebytkový, a to s důrazem na dotační tituly státních a evropských fondů na klíčové investice
  2. Podpoříme smysluplné projekty subjektů zřizovaných či vlastněných městem a předfinancujeme tyto projekty v návaznosti na získané dotace.
  3. Nadále budeme s majetkem města hospodařit odpovědně. Budeme dbát na průhlednost výběrových řízení s nulovou tolerancí korupce.
  4. Budeme snižovat zadluženost města.
  5. Nadále budeme investovat do budov a infrastruktury v majetku města.
  6. I nadále budeme podporovat levnější nákup elektřiny a plynu pro městské organizace na komoditní burze.
  7. Udržíme a podpoříme Nadační fond V. O. Ottendorfera a Fond regenerace městské památkové zóny.

Pracovní tým

Pohled na rozpočet, investice do majetku města, způsoby financování – to vše patří k celkové filozofii členů SPMS. Patří to k základní strategii, jak lze město rozvíjet.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu:

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů