Naši podporovatelé v komunálních volbách 2014

„Podporuji kandidátku Davida Šimka, starosty Svitav, protože za ním vidím kus odvedené práce. Je mladý, progresivní a nebojí se nových výzev. Takový by měl být každý starosta, který chce někam své město posunout. Proto Vás chci požádat, abyste dali celé kandidátce hlas. Budoucnost Svitav je v rukou každého z Vás.
Mgr. Tomáš Zdechovský
europoslanec

Je mi sympatická snaha SPMS o tvorbu nových pracovních příležitosti jak v průmyslové zóně, tak podporou drobného podnikání. Vím, o čem hovořím, protože patříme k významným zaměstnavatelům. Vstup investora je dlouhodobý proces a závisí na mnoha faktorech. Svitavy byly a jsou na řešení připraveny.
Ing. Petr Blažek
ředitel v. d. Dřevojas Svitavy

Město má být dobrým hospodářem a zároveň vytvářet podmínky pro dobrý život jeho obyvatel. V této době je to úkol věru nelehký. Program Sdružení pro město Svitavy je motivován snahou o zlepšení stavu města i jeho okolí. Stojí za to si všímat, že na každou oblast je pamatováno, zvláště na kulturu a na sport.
Mgr. Norbert Nývlt
jednatel interního, nefrologického a dialyzačního centra INMED s.r.o. Svitavy

Dám podporu kandidátům Sdružení pro město Svitavy z prostého důvodu: jsou zde lidé, kterých si vážím a za kterými je vidět kus poctivé práce. Platí to o všech oblastech jejich snažení, ale zejména o zdejší kultuře. Svitavy jsou prostě městem, kde to žije, a chtěl bych, aby tomu tak bylo i nadále.
František Černý
frontman kapely Čechomor

David Šimek je sympaťák. Sice ve Svitavách nebydlím, ale jezdím sem pravidelně do onkologické ambulance. Za pomoc při získání nových prostor pro naše pacienty patří dík i panu starostovi. Svitavy se mi pod jeho vedením zdají jako příjemné místo pro život.
MUDr. Vít Ulrych
lékař - onkolog

I když několik let nežiji přímo ve Svitavách, ale v sousední obci, dění ve městě sleduji. Vítám ve Svitavách zvláště péči o životní prostředí. SPMS to dělá dobře, proto ho podporuji.
RNDr. Leoš Štefka
vedoucí Správy CHKO Moravský kras

Jsem Svitavan každým coulem. Profesně mě vždy zajímalo zdravotnictví, celý život jsem se zabýval sportem, hlavně fotbalem, a to i jako trenér. Proto jsem rád, jak se město stará o sport a sportovní zázemí.
PhMr. Bohumil Šperka
bývalý svitavský lékárník a fotbalista

Sdružení pro město Svitavy budu volit z toho důvodu, neboť vidím, co již pro naše město udělalo, a také věřím, že ještě v budoucnu může udělat. Má pro to dostatek schopných lidí, kterým věřím a také si jich velice vážím.
Jindřich Zrůstek
důchodce

Svitavy jsou městem, které nabízí aktivním lidem spoustu možností jak příjemně trávit svůj volný čas. Velké množství kulturních akcí, velkorysá sportoviště a pestrá příroda nadosah zaručují, že se nikdy nenudí. Svitavy mne baví.
MgA. Marián Polák
režisér a kameraman

Velice si vážím spolupráce se Sdružením pro město Svitavy, jehož členové pomáhají vytvářet zdravotně postiženým podmínky v činnosti. Velice si cením spolupráce města a Lesů ČR při vybudování areálu Brand a Vodárenského lesa. Kondiční vycházky v okolí jsou pro nás postižené velice důležité pro naše zdraví.
Jan Pokorný
předseda Klubu kardiaků

Sdružení pro mě symbolizuje jistotu prosperity, zdravého rozumu, lidskosti a zodpovědnosti za město, na kterém nám všem záleží. Proto podporuji Davida Šimka a jeho tým.
Mgr. Jiří Sehnal, DiS
ředitel základní školy a autor uměleckých projektů Galerie Venkovka, Živá zeď a Jazzová studna

Ve Svitavách žiji osm let a vnímám, kolik věcí se zde za tu dobu změnilo, a to v oblasti volnočasových a sportovních aktivit, v oblasti prorodinné politiky. Osobně si cením, že město Svitavy podporuje nejen sport, ale i kulturu (bohatá nabídka kulturních pořadů, Živá zeď, Galerie Venkovka aj.), která je mou srdeční záležitostí.
Mgr. Marta Bauerová
ředitelka městské knihovny

Lidé, kteří jsou na kandidátce Sdružení pro město Svitavy, byli vždy zárukou podpory amatérské kultury. Ráda bych, aby se na tuto podporu v příštích letech nezapomnělo.
PaedDr. Miroslava Ducháčková
sbormistryně PS Dalibor

Podporuji a budu volit Sdružení pro město Svitavy, protože si vážím práce tohoto týmu a věřím, že v ní bude pokračovat i v budoucnu.
Pavel Padyásek
SVČ „Tramtáryje“ Svitavy

Budeme volit Sdružení pro město Svitavy, protože je zárukou dalšího rozvoje Svitav.
Vlasta a Alois Dvořákovi
učitelka ZŠ v.v. a vedoucí nákupu podniku Vigona v.v.

Ředitelky mateřinek dlouhodobě upozorňovaly vedení města na neradostný stav hřišť a zahrad u budov školek. Jsme rádi, že se to za Davida Šimka změnilo a vypadá to, že příští rok se projekty dokončí.
Marie Zelendová
ředitelka MŠ Lány

Sdružení pro město Svitavy stojí v čele našeho města od roku 1990. A je to především jeho zásluha, že došlo ve Svitavách k tak velkému a nebývalému rozmachu kultury. Pro kulturu ve Svitavách pracuji 24 let. A vedení města - tedy vlastně Sdružení pro město Svitavy - mi dalo naprostou svobodu v mé práci. A to je pro mě nejdůležitější! Proto podporuji Sdružení pro město Svitavy.
Mgr. Petr Mohr
ředitel Střediska kulturních služeb

V programech pro komunální volby se pročítáme mnoha sliby, které míří do oblasti životního prostředí, ekologie a pomoci ohroženým zvířatům. Cíle SPMS se mi zdají vyvážené a splnitelné, navíc jsou mezi jeho kandidáty lidé, kterým ekologie není lhostejná.
MVDr. Gabriela Zajícová
veterinární lékařka, Polička

Za léta, kdy Sdružení pro město bylo ve vedení města, Svitavy zkrásněly a staly se příjemným místem k žití pro všechny – děti, mládež, občany v produktivním věku i seniory. Nejvíce si cením možnosti kulturního a sportovního vyžití, které nám návštěvníci Svitav závidí.
Mgr. Milada Vacková
bývalá ředitelka knihovny

Sdružení pro město Svitavy má mou důvěru. Dám jim svůj hlas.
Radek Stránský
dělník - seřizovač

Přes půl století žiji ve Svitavách, byl jsem u začátku oddílu atletiky, lyžování, ale třeba i divadla. Vím, jak je podpora sportu a kultury důležitá. Jsem hrdý na náš stadion. Nejen jako na moderní sportoviště, ale i jako na velkou galerii soch pod širým nebem. A to, že bude propojen i s Parkem patriotů a Vodárenským lesem, je dobře.
Vlastibor Zvinger
osobnost svitavského sportu a amatérského divadla

Myslím si, že program sdružení je zárukou stability a rozvoje města. Líbí se mi rozmanitost podporovaných aktivit – od příležitostí k podnikání, přes dopravu a bezpečnost ve městě.
Ing. Miroslav Nekvinda
podnikatel

Podporuji SPMS, protože z pozice ředitele SVČ Svitavy nás již od mého nástupu do funkce sdružení aktivně podporuje v činnosti a máme podmínky pro naplňování volného času veřejnosti, včetně veřejných akcí. SPMS za mého působení ve Svitavách prosadilo spoustu užitečných projektů pro město a veřejnost, a proto je chci podporovat i nadále.
Mgr. Robert Snášil
ředitel SVČ Svitavy

Stále je ve městě co zlepšovat. I když peněz není nikdy dost, mám pocit, že se město chová v investicích uvážlivě a smysluplně. Proto dávám hlas kandidátům SPMS.
Ivan Tauer
podnikatel

Budu mluvit o věcech, kterým rozumím, tedy o školství. Vnímám program sdružení jako záruku dalších investic do mateřinek. Je nutností zateplovat budovy, ale je i nezbytné řešit kapacity školek. A to se daří...
Dana Brusenbauchová
ředitelka MŠ Větrná

Uvědomuji si, že málokteré město v ČR má tak propracovanou podporu rozvoje základního školství v oblasti využívání evropských fondů. Je nejen důležité peníze získat, ale i projekty předfinancovávat. Sdružení je toho zárukou.
Ing. Alena Vašáková
ředitelka ZŠ a MŠ Sokolovská

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů