Volební program 2014–2018

Volební program 2014

Vážení spoluobčané, přátelé,

dostává se Vám do rukou volební program Sdružení pro město Svitavy. Program nevznikl náhodně a jen tak mimochodem, právě proto, že budou komunální volby. Při skládání účtů z let 2010–2014 jsme hodnotili naplnění předchozího programu. Ten jsme splnili, v některých parametrech velmi úspěšně, v některých méně, ale tak to prostě chodí. Udělali jsme chyby, poučili se z nich. To je podstatné. Podařilo se nám ale také získat do města řadu finančních dotací na projekty, se kterými jsme předem nepočítali. A hodláme v tom pokračovat.

Sdružení má přes 40 členů, od studentů po seniory. Není pro nás důležitý věk, pohlaví, zdravotní stav, vzdělání, pracovní zařazení, politický názor, víra či majetek. Je pro nás zásadní otevřenost, pracovitost a vztah k městu. Toto jsou hodnoty, které jsou naším mottem.

Volební program jako závazek sdružení Vám, Svitavanům, vznikal přibližně rok. Rok se scházely pracovní týmy, aby sepsaly nápady, jak by chtěly město rozvíjet. Jejich teze pak doporučila valná hromada SPMS k zařazení do programu, který Vám předkládáme. Některé z nápadů zůstaly pouze ve vizích pro budoucí léta. Avšak ty, které si pročítáte, jsou v našich možnostech. Jsou i naším zavazujícím slibem, který budeme prosazovat v případném vyjednávání o koalici.

V textu programu jsou uvedeny nejen programové teze a závazky, ale i možnosti, se kterými můžeme dále pracovat. Ty najdete v medailoncích a v rozhovorech se členy pracovních skupin. Volební program je ale týmovou prací. Věříme, že po jeho přečtení sami zhodnotíte, jestli stojí za to dát našim kandidátům svůj hlas.

Rozvoj města je dlouhodobou záležitostí, mnoho projektů se připravuje několik let, a proto věříme, že bude mít současný starosta šanci dokončit rozpracované akce.

Víme, že rozhodnutí je na Vás.

Sdružení pro město Svitavy, 2014

Volební program 2014–2018

Náš volební program si můžete prohlédnout zde (soubor PDF - velikost 1,5 MB). Pokud by se Vám soubor nepodařilo otevřít, můžete si jeho strany prohlédnout nížře jako samostatné obrázky (obrázek se po kliknutí zvětší).

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů