JUDr. Bohuslav Břeň, MPA

JUDr. Bohuslav Břeň, MPA

Převážnou část jeho produktivního života působil jako právník a manažer ve veřejné správě. V současnosti je v důchodu, byť se sporadicky angažuje v justici. Díky svým celoživotním zkušenostem může být zapojen do práce majetkové komise města či kontrolního výboru.

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Rychnově nad Kněžnou a posléze Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po roce 1995 se specializoval na správní právo a správní vědu.

Sdružení pro město Svitavy podporuje zejména proto, že jde o osvědčený, spolehlivý, aktivní a tvořivý tým lidí, kteří pracují pro blaho města,“ říká Bohuslav Břeň. Za poslední dobu ho potěšilo výrazné zlepšení životního prostředí, oceňuje úpravy v areálu Svitavského stadionu.

Bohuslav Břeň by si přál, aby na konci dalšího volebního období byl ve Svitavách patrný další rozvoj bytové výstavby a rovněž rozvoj energetické soběstačnosti dostupnými způsoby, přičemž jako příklad uvádí fotovoltaiku na střechách.

Bohuslav Břeň je ženatý a má dvě dospělé děti. Ve volném čase se věnuje zahradě, pěší turistice a jízdě na kole.


„Pomoz a bude ti pomoženo.“