Bc. Radim Klíč

Bc. Radim Klíč

Zeleň, příroda a problematika životního prostředí jsou jeho povoláním, ale také zájmem a zálibou. Radim Klíč má na starosti městskou zeleň více než pětadvacet let. Při zastupitelstvu byl členem pracovní skupiny pro životní prostředí.

Vystudoval SOUz Chvaletice, Střední zahradnickou školu na Mělníku a vyšší vzdělání si doplnil na Mendelově univerzitě v Brně. Svitavy má rád, a proto neustále přemýšlí o inovacích a úpravách. Vzhledem ke své náklonnosti k jihozápadnímu okraji města, především k Vodárenskému lesu, poukazuje na možnost komplexního řešení coby celku od areálu Cihelny po bývalý pískový lom.

Práce správce zeleně ho více než baví. „Ty stovky stromů a tisíce keřů tady zůstanou bez ohledu na to, jestli zde budu já. A jednou řeknu vnoučatům, že když se sázel tento strom, váš děda u toho byl…,“ plánuje Radim Klíč s úsměvem. Není-li v práci, najdete ho doma na zahradě, na vyjížďce na kole nebo v hasičské zbrojnici. Člověk by tu měl být, aby pomáhal druhým.

V SPMS jsou podle Radima Klíče lidé, jimž jde opravdu o město a jeho proměnu. „A přemýšlejí pozitivně. Byl bych rád, kdyby se změnilo smýšlení těch skeptiků, a jednou z cest je i změna prostředí, v němž žijí. Genius loci má totiž obrovskou moc,“ dodává Radim Klíč.

Manželka Květa pracuje jako učitelka ve speciální škole, syn Radim pracuje jako projektant a dcera Hana je lektorkou pro vzdělávání zaměstnanců a při zaměstnání ještě studuje.

Volný čas dělí mezi dobrovolné hasiče, péči o zahradu, kutilství a sport.


„Překážky jsou kameny, na kterých si brousím nůž.“