Václav Koukal

Václav Koukal

Bývalý místostarosta a starosta města, zastupitel Pardubického kraje a v letech 2006 až 2012 senátor parlamentu ČR Václav Koukal se označuje za aktivního penzistu. Spoluzakládal Sdružení pro město Svitavy, v zastupitelstvu působil od roku 1990 do roku 2010, stál u zrodu zásadních investičních akcí. V roce 2016 obdržel Cenu města Svitavy.

Střední průmyslovou školu strojnickou studoval v Jedovnicích, pracoval jako konstruktér v Adast Polička, později jako vedoucí technického rozvoje Okresního průmyslového podniku v Poličce a projektant v Zemědělských stavbách Svitavy. Pak už přešel do politického života, do roku 2001 byl místostarostou, do roku 2006 starostou města. V roce 2012, po vypršení senátorského mandátu, odešel z aktivního politického života.

Ač rodák z Litomyšle, Svitavy má hodně rád. „Za téměř třicet let se zanedbané a ošklivé děcko proměnilo v krásnou a zajímavou dámu,“ neskrývá svůj vztah k městu. „Po sametové revoluci se potkali lidé, kterým nebylo jedno, jak Svitavy a jeho životní prostředí vypadalo. Měli vize, jak proměnit město, požádali spoluobčany o důvěru a vstoupili do komunální politiky. Jediným cílem, který platí doposud, bylo a je fungující a přátelské město pro jeho občany,“ popisuje Václav Koukal. A tento cíl se díky důvěře a ochotě Svitaváků a místních organizací daří naplňovat.

V současnosti se angažuje v majetkoprávním výboru zastupitelstva a ve skupině pro dopravu a bezpečnost. Za čtyři roky by rád viděl dokončený obchvat města včetně související infrastruktury. Důležité podle něho jsou rovněž investice do zdravotnictví a další posilování kvalitní péče o seniory.

Václav Koukal je ženatý a už přes 40 let pomáhá manželce Evě, která je invalidním vozíku. Mají dceru Gizelu a vnuky Pavla (ten rovněž kandiduje za SPMS) a Petra, pravnuky Václava a Viléma.

Volný čas Václava Koukala náleží především rodině, dále cyklistice, běžkám, četbě a přátelům se stejnými zájmy.


„Kritizovat je snadné, tvořit chce odvahu a nasazení.“