Ing. Martin Horký

Ing. Martin Horký

Umělecký slévač je dalším nováčkem ve sdružení i na listině, prostřednictvím níž se uchází o hlasy voličů. Martin Horký se zabývá výrobou a navrhováním uměleckých odlitků z kovů. Vyrábí na zakázku, podle předloh i podle vlastních návrhů.

Už při volbě střední školy (absolvoval Střední průmyslovou školu v Brně, obor umělecké odlévání) bylo jasné, že Martin Horký chce pracovat rukama. Původně nastoupil ke studiu oboru uměleckého kováře, ale obor změnil a nelituje. Následovalo bakalářské studium uměleckého odlévání na Vysoké škole báňské v Ostravě a navazující magisterský obor metalurgických technologií na téže škole.

Kromě podnikání v oblasti uměleckého slévačství pořádá zábavně vzdělávací workshopy odlévání pro jednotlivce i skupiny, nabízí možnost výroby vlastních odlitků formou asistovaných workshopů a přednášek, snahou Martina Horkého je zvýšit povědomí o oboru slévačství.

„Myslím, že za dobu fungování Sdružení pro město Svitavy se zde mnoho věcí změnilo k lepšímu,“ vysvětluje Martin Horký, proč hodlá také přiložit ruku k dílu, tedy k práci pro město. Rád podpoří svou aktivitou a přítomností skupinu lidí, která se podle jeho názoru stará o město správným způsobem. Hodlá se angažovat při zvelebování svitavského náměstí sjednocením reklamních ploch, přispěje svými zkušenostmi a možnostmi vzdělávání mládeže, zejména její zručnosti v rámci workshopů a mimoškolních aktivit, dále kulturní a umělecké akce.

Maminka Eva je zaměstnána jako odborná pracovnice Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy. Otec Petr vede středisko místních komunikací a kompostárny ve společnosti Sportes. Bratr Patrik je inžernýrem automatizace.

Většinu času tráví Martin Horký v dílně, pokud má volno, sportuje, preferuje turistiku a běh, a poslouchá hudbu.


„Každý svého štěstí strůjcem.“ (Crispus Caius Sallustius)