Bc. Milena Brzoňová

Bc. Milena Brzoňová

Ač v zaslouženém důchodu, Milena Brzoňová je stále aktivní, několik let vede svitavský Klub seniorů, je hnacím motorem při organizování nejrůznějších akcí pro seniory: kulturních, sportovních i vzdělávacích. Pátým rokem je místopředsedkyní Krajské rady seniorů ČR Pardubického kraje.

Nejvyšší vzdělání získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, studovala obor veřejná správa. Téměř tři desítky let působila jako vedoucí odboru vnitřních věcí na Městském úřadě ve Svitavách, velmi dobře tedy rozumí problematice komunální správy, vyzná se rovněž v oblasti sociální.

Proč se Milena Brzoňová vydala do komunální politiky? „Je to logické, celou dobu profesní kariéry jsem se pohybovala v místní správě, navíc vize Sdružení pro město Svitavy mi jsou blízké. A chtěla bych zužitkovat zkušenost a informace z aktivit z projektu Senzační senioři i z práce pro krajskou radu seniorů,“ objasňuje Milena Brzoňová své pohnutky pro vstup do SPMS. „Navíc nyní ve věku seniora vidím i věci z jiné strany. Ale stále je to práce s lidmi a o lidech…,“ dodává.

Myslí si, že svitavští senioři jsou senzační, mají totiž chuť se zapojovat do akcí a aktivit, které pro ně samospráva svitavského Klubu seniorů chystá. Jde pochopitelně o aktivity přiměřené věku, které umožňují kromě „obecného“ vzdělávání naučit se konkrétní věci a jít s dobou, například naučit se zacházet s tabletem či chytrým telefonem, aby si senioři mohli chatovat či skypovat se svými dětmi a vnuky. „Také poznáváme zajímavá místa naší země, sportujeme, poznáváme nové lidi,“ vypočítává předsedkyně svitavského Klubu seniorů zajímavý program, z něhož si můžou místní senioři vybrat. A několik let se pravidelně v říjnu koná oslava Svátku seniorů s atraktivním kulturním programem, v letech 2020 a 2021 však konání nedovolila pandemie covidu.

Milena Brzoňová má dva syny, Josef je revizním technikem, Tomáš se zabývá prodejem gastronomických zařízení. Těší ji i úspěchy vnuček Báry a Karolíny.

Volný čas věnuje svitavským seniorům a četbě.


„Dělat to, za co bych se nemusela stydět.“