Marcel Veselý

Marcel Veselý

Nováček na kandidátce SPMS, aktuálně číslo osm na listině, se jmenuje Marcel Veselý. Nejčastěji je k zastižení v Kavárně v parku, kterou provozuje.

Vystudoval Střední školu technickou a ekonomickou v Brně, obor Informační technologie. Pokračoval ve studiu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém, ale zjistil, že práce v kanceláři mu nebude vyhovovat, potřebuje intenzivní kontakt s lidmi.

Po ukončení studia vystřídal několik zaměstnání, rozvážel například svačiny do škol a firem, podílel se na vývoji pokladního systému Profirest.cz, pracoval pro Coolnu ve Svitavách, moderoval představení pro taneční školu Scarlett... Stoprocentně se však našel v roli provozovatele Kavárny v parku.

Při případné práci v zastupitelstvu města by se chtěl podílet na rozvoji města, rád by se zapojil do kulturních akcí ve městě. „Myslím si, že nejsou špatně pořádané, ale možná hůř propagované, některé trošku stagnují, chtělo by to přidat jim šmrnc, jít více s dobou. Ale vím, že je těžké uspokojit všechny věkové kategorie,“ uvědomuje si Marcel Veselý. On sám je téměř nepřetržitě mezi lidmi, naslouchá jim, ví, co chtějí a za čím by šli. „Více poslouchat lidi, to je podle mého taky cesta,“ říká.

Rád by zapojil do dění ve městě více mladých lidí. „Další nápady a udržení nastaveného tempa, to bude podle mého ve Svitavách v budoucnu klíčové,“ dodává Marcel Veselý.

Jeho maminka je učitelkou na základní škole, otec podniká. Přítelkyně Kateřina podporuje Marcela ve všech aktivitách. Rodičům a přítelkyni také věnuje svůj případný volný čas.


„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ (Tomáš Baťa)