Mgr. Antonín Benc

Mgr. Antonín Benc

Současná čtyřka kandidátky Antonín Benc poskočil ze třináctého místa minulé kandidátní listiny. Pracuje v Zeměměřickém úřadu, ve svém volném čase vášnivě skautuje, pracuje s mládeží, je znám i amatérským divadelníkům.

Maturoval na svitavském gymnáziu, titulem magistr zakončil studium geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po promoci krátkou dobu podnikal, nyní pracuje ve státních službách.

Drtivou většinu volného času mu zabírají turistika, příroda, divadlo a zejména práce s mládeží, je totiž vedoucím spolku Junák – český skaut, středisko Smrček Svitavy, z.s.

„Skautování mi dává životní smysl, mnohdy víc než skutečné zaměstnání. Rád trávím čas v přírodě, v horách, na vodě, s batohem, pohorkami, sněžnicemi, ferraťákem, jednou za čas řeknu nějaký štěk na prknech, co znamenají svět, nebo pro lepší život v našem městě,“ vypočítává Antonín Benc své aktivity a příležitosti, odkud ho můžou Svitaváci znát. S tím souvisí i to, co ho těší: „Mám obrovskou radost z počtu Svitaváků, kteří jsou ochotni dobrovolničit či nezištně pracovat pro lepší život v našem městě, pro příjemnější a kvalitnější žití jeho obyvatel.“

Každý by měl pečovat o svůj domov. „Svitavy jsou mým domovem. Nechci si jen stěžovat, že něco nejde, něco je špatně, ale chci hledat možnosti, jak to udělat,“ říká Tonda Benc o svém členství ve Sdružení pro město Svitavy. Při tvorbě volebního programu sdružení věnoval svůj čas a nápady především oblastem dopravy, životního prostředí a sportu. „Je pro mě důležitá i kultura a cestovní ruch, neboť ty utvářejí prostředí města.

Antonín Benc úspěšně kandidoval za SPMS již v předchozích volbách, čtyři roky byl zastupitelem.

Přeje si udržet nastavený směr u zajímavých a rozjetých projektů, kterými jsou bazén, Rosnička či muzeum Betlémů. Důležité podle něj je i pokračovat v obnově sídelní zeleně a veřejných prostranství a vytvořit komplexní studii k obnově areálu Cihelny, nové nápady jistě přinese dokončení obchvatu. „Velmi bych si přál, aby občané byli spokojení a hrdí, že žijí v našem městě. A ostatní aby k nám našli cestu…,“ dodává Antonín Benc.


„Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli.“ (Zakladatel skautingu sir Robert Baden-Powell)