Mgr. Ditta Kukaňová

Mgr. Ditta Kukaňová

Dvojka Ditta Kukaňová byla v minulých komunálních volbách nováčkem. Mezitím se stala neuvolněnou místostarostkou, která pomáhá se záležitostmi města proto, aby se aktivní pohyb věcí ve městě nezpomalil v okamžiku, kdy se starosta stal i poslancem.

Ditta Kukaňová absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor matematika-fyzika-informatika. S učením začínala na Zdravotnické škole v Merhautově ulici v Brně, kde učila optiku na pomaturitním oboru „oční optik“. Od roku 1994 působí na svitavském gymnáziu a vyučuje předměty, které vystudovala. V letech 2012 až 2013 si doplnila vzdělání studiem oboru Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně.

Je garantkou modulu Počítačová gramotnost na svitavské univerzitě třetího věku. Zabývá se i tvorbou a administrováním webových stránek.

V roce 2021 se stala místostarostkou. V této pozici se věnuje oblastem kultury, sociální oblasti, odpadovému hospodářství a e-governmentu.

„Mám pocit, že ve Svitavách existuje dostatek různých vyžití pro mladé lidi. Máme spoustu sportovních oddílů, rockový klub Tyjátr, divadlo Trám, fitness stezky po lese pro běžce, workoutová hřiště pro individualisty,“ upozorňuje Ditta Kukaňová na některé z řad příležitostí pro teenagery a mladé Svitaváky. Některé projekty jsou však rozpracované a Ditta Kukaňová dobře ví, že během čtyř let nelze zvládnout vše. „Ráda bych pokračovala v realizaci všeho, co se nestihlo.“

Je vdaná, manžel Tomáš je povoláním tiskař-grafik, nyní pracuje ve Westrocku. Dcera Kateřina absolvovala Mendelovu univerzitu jako inženýrka v oboru chovu koní, v současnosti pracuje ve středisku volného času Mozaika v Poličce a koně jí zůstali jako krásný koníček. Syn Tomáš dokončil magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, obor Softwarové a datové inženýrství. Do rodiny Kukaňových neodmyslitelně patří černý labrador Faust, kterého prý zajímá úplně všechno.

Ditta Kukaňová ráda fotografuje, cestuje, preferuje vysokohorskou turistiku a miluje Vysočinu.


„Život začíná tam, kde končí vaše komfortní zóna.“ (Neale Donald Walsch)