Naši členové v orgánech města

Starosta města:

Mgr. David Šimek

Členové rady města:

Mgr. David Šimek

Mgr. Marcela Sezemská

Mgr. Radoslav Fikejz
Bc. Ondřej Komůrka

Zastupitelé:

Mgr. David Šimek

MUDr. Jan Malý

Mgr. Blanka Čuhelová

Mgr. Radoslav Fikejz

Mgr. Marcela Sezemská

Bc. Ondřej Komůrka
PaedDr. Milan Báča
Věra Stichová
Mgr. Monika Čuhelová
Jaroslav Dvořák

Členové komisí a pracovních skupin:

Majetkoprávní komise

Václav Koukal

Dagmar Křečková

Bytová komise

Mgr. Marcela Sezemská
Mgr. David Šimek (předseda)

Komise pro vyřazování movitého majetku spravovaného odbory MěÚ, městskou policií a organizačními složkami města

Bc. Ondřej Komůrka (předseda)

Pracovní skupina pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Radoslava Renzová,DiS.

Marie Grmelová
PaedDr. Milan Báča (předseda)
Jaroslav Dvořák
Antonín Benc

Pracovní skupina pro tělesnou výchovu a sport

Mgr. Marcela Sezemská

Mgr. Filip Tomanec
Bc. Ondřej Komůrka (předseda)
MUDr. Jan Malý

Pracovní skupina pro rodinu

Mgr. Monika Čuhelová (předsedkyně)

Pracovní skupina pro kulturu a cestovní ruch

Mgr. Blanka Čuhelová (předsedkyně)

Bc. Ondřej Komůrka
MUDr. Karel Šefrna

Komise pro půjčky z fondu rozvoje bydlení

Mgr. Marcela Sezemská (předsedkyně)

Pracovní skupina pro sociální problematiku

Mgr. Monika Čuhelová
MUDr. Jan Malý

Pracovní skupina pro životní prostředí

Mgr. David Šimek (předseda)

Pracovní skupina pro volnočasové aktivity

Mgr. Antonín Benc (předseda)
Pavel Padyásek,DiS.

Pracovní skupina pro podnikání

Ing. Ctirad Štaud (předseda)

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů