Požadujeme zodpovědný přístup

Požadujeme zodpovědný přístup

Nad tématem větrných elektráren probíhá v našem regionu živá diskuse. I v obecné rovině jsou někteří lidé velkými příznivci získávání energie z obnovitelných zdrojů, jiní mají obavy z případného hluku, vlivu na krajinu, řeč je mimo jiné i o likvidaci větrných elektráren po ukončení jejich činnosti. Otázek je mnoho. I ve SPMS se názory na některé záležitosti budování větrných elektráren liší. Podobně to může být i u jiných subjektů zastupitelstva. Někdo může potřebovat další informace, aby měl jasno pro podporu budování „větrníků“, někdo může shánět informace pro potvrzení svého negativního postoje. Stejně to může být i mezi občany. A to je přesně to, co dané téma aktuálně vyžaduje - získání informací a analytická práce s nimi.

Dovolíme si malé shrnutí. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje přišla s nabídkou vystavět v katastru několika obcí na Svitavsku větrné elektrárny. Není tedy pravda, že iniciátorem výstavby větrných elektráren bylo město. Tím je ČEZ Obnovitelné zdroje a obce se staly nyní staly moderátory při projednávání onoho návrhu. Obce okamžitě začaly informovat občany, ve Svitavách byly již dvě veřejné akce. Po domluvě s ostatními obcemi byl odborníky z Akademie věd ČR proveden výzkum veřejného mínění, nejde o nic závazného, jde o další ze zdrojů informací, který byl zastupiteli pouze vzat na vědomí. Protože samotné rozhodování bude dlouhodobý proces, rozhodně nejde nyní o několik měsíců, a informací je stále málo, ustanovilo zastupitelstvo pracovní skupinu sestavenou ze zástupců všech subjektů zastupitelstva. Ta bude jednat o podmínkách, možnostech i rizikách případné výstavby VE, bude předkládat relevantní informace. Ostatně může také doporučit nebudovat zde žádné větrné elektrárny, nebo budovat je – pokud by taková situace nastala – s úplně někým jiným, než s ČEZ Obnovitelné zdroje. Zastupitelstvo teprve pak vyhodnotí výstupy z jednání a dalších zdrojů, provede analýzu možností a stanoví další postup. Kdy a jakým způsobem se případně o samotné výstavbě bude rozhodovat, stanoveno zatím nebylo. Ve hře stále zůstává i případné referendum, není tedy pravda, že koalice nebo SPMS referendum odmítá. Jen si zcela reálně uvědomuje, že na jeho vyhlášení je nyní velmi brzo. Je důležité nespěchat, získávat informace, znát fakta, podmínky, pak se nad tím společně zamyslet a s rozumem a rozvahou postupovat dál. A nesmíme zapomenout na to, že případná výstavba větrných elektráren v našem regionu není jen záležitostí Svitavanů, ale týká se i několika dalších obcí. I tam diskutují, i tam shromažďují informace. Proto také ona pracovní skupina bude zasedat k jednacímu stolu, kde nebude jen ČEZ
Obnovitelné zdroje, ale i představitelé dalších dotčených obcí.

Opozice přišla na lednové jednání zastupitelstva nepřipravená, předkládala návrh, který je nereálný (např. vyhlásit referendum v souvislosti s krajskými volbami letos na podzim, kdy rozhodně nebudou shromážděny všechny informace, fakta, podmínky, plusy a mínusy a kdy vlastně nebude ani známo, na co se v referendu ptát. Zastupitelé zvoleni za hnutí ANO sami nevhodnost vlastního návrhu uznali a jejich původní návrh se musel v průběhu jednání zastupitelstva upravovat. Vnášení chaosu do tak závažné věci, kterou je právě výstavba větrných elektráren, není zodpovědné.

 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů