Jak je to popravdě s větrnými elektrárnami ve Svitavách?

Jak je to popravdě s větrnými elektrárnami ve Svitavách?
Vážení Svitavané,
 
v těchto dnech dostáváte do schránek nové číslo zpravodaje Naše město, ve kterém je i článek Jana Špačka, týkající se výstavby větrných elektráren na Svitavsku. Jelikož jej považuji za nepravdivý a záměrně očerňující moji osobu, dovoluji si zde uvést své stanovisko.
 
V květnu tohoto roku nás na radnici navštívili zástupci společnosti ČEZ, kteří vypracovávají analýzu možné výstavby větrných elektráren na území ČR. Jelikož oblast Svitavska, je oblastí pro výstavbu vhodnou, dostali jsme dotaz, zda si umíme představit jejich výstavbu na našem katastru.
 
Protože si pamatuji bouřlivou debatu k tomuto tématu před patnácti lety a vím, že se jedná o velice křehké téma, řekl jsem, že chci znát názor veřejnosti. Proto jsme v červnu svolali pro veřejnost debatu, pozvali na ni starosty a občany všech dotčených obcí i zastupitele. Těch bohužel došlo jen šest. Proto jsem na červnovém jednání zastupitelstva navrhnul níže uvedený postup, na kterém měli všichni zastupitelé jednohlasnou shodu. Zdůrazňuji jednohlasnou shodu.
Rád bych bez jakéhokoli politického ovlivňování v měsíci říjnu věnoval této tématice velký prostor ve Zpravodaji. Dále uspořádal pro širokou veřejnost dne 12. října v 18 hodin další debatu, kde již budou konkrétnější návrhy možné realizace. Na konci měsíce října bychom provedli kvalifikovaný sociologický průzkum či anketu anebo obojí. To by mělo být podkladem pro zastupitele, aby mohli dát fundované stanovisko, zda vůbec město Svitavy výstavbu větrných elektráren na svém katastru chce podpořit, nebo ji zamítne. Zároveň to bude sloužit i jako podklad pro deset okolních obcí.
 
To, jestli zde následně elektrárny vzniknou, bude jasné až po zpracování EIA, úpravě územního plánu, odblokování zásad územního rozvoje Pardubického kraje a vyřešení majetkoprávních poměrů, což bude trvat několik let. Pokud by nějaká výstavba měla být, tak to dřív jak v roce 2030 nebude. V současné době žádná nabídka na stole neleží a hlavně, kdo bude investorem případných větrných elektráren bude případně řešit někdy v budoucnu.
 
Minulý týden jsem svolal jednání zástupců všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu, aby sdělili postoj k tomuto článku před jeho vydáním. Ačkoliv jsme měli všichni jednotný názor, kolegové Kytýr a Špaček vyhodnotili situaci jinak. Pošpinit někoho jiného, je strašně jednoduché. Mrzí mě, že se zastupitelé Kytýr a Špaček zajímají o chod města jen psaním pošpiňujících článků, jak řekli před týdnem na radnici „je v tom trochu politiky, to musíš pochopit“. Možná by se měl bývalý vládní pan poslanec Kytýr zamyslet, jakou konkrétní věc pro Svitavy vlastní aktivitou ve Sněmovně udělal, kromě toho, že byl hlasovacím automatem svého Guru. Není třeba do města tahat tyto nekalé praktiky. Určitě nedělám některé věci správně, nikdo nejsme neomylný. Tak pokud někdo chce psát kritické články o mé práci, ať je píše, ale psát nepravdu a odkazovat se na aktivity vlády, mi přijde v komunální politice dosti liché. Mám rád čestné jednání, proto na jejich hru přistoupit nehodlám.
 
Rád bych tedy vyzval každého z Vás, abyste se o problematiku větrných elektráren zajímali sami svobodně a nepodléhali politickým tlakům. Opravdu Váš názor je pro nás zastupitele velmi důležitý, přeci jen zde většina z nás plánuje prožít zbytek života.
 
Moc Vám za tento konstruktivní přístup děkuji.
 
David Šimek

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů