Údržba bludiště ve Vodárenském lese

Údržba bludiště ve Vodárenském lese

Město Svitavy od loňského roku obnovuje Vodárenský les. A Sdružení pro město Svitavy již podruhé zorganizovalo na jeho obnově akci. V zadní části lesa vysadili vloni v listopadu členové SPMS, jeho příznivci a občané města habrové bludiště, které se v budoucnu stane jedním ze zábavných prvků lesa. Stromky se ujaly, a tak v sobotu 18. června 2022 provedli členové SPMS nutnou údržbu budoucího bludiště. V celém Vodárenském lese, který byl zasažen kůrovcem, bylo vysazeno již přes 20.000 stromů, převážně listnatých. Veškeré nově osazené plochy čeká nyní také údržba. Pozitivní je, že navzdory kůrovcové kalamitě zůstal Vodárenský les stále cílem častých vycházek Svitaváků (a nejen jich).