Otázky pro… Svitavy a my (11. díl) - sport

Otázky pro… Svitavy a my (11. díl) - sport

Sportem ku zdraví – chybí nám něco?

Ondřej Komůrka: Pokud se dívám na náš volební program v oblasti sportu, tak většina bodů se nám plnit daří, ale máme ještě určité rezervy, které je potřeba dotáhnout do zdárného konce. Mám-li být upřímný, musím si přiznat, že ač se kapitola sportu může někomu zdát poměrně jednoduchá, tak v našem městě tomu je právě naopak. Hlavních důvodů pro takovéto tvrzení je několik. Tím zcela viditelným důkazem je sportovní infrastruktura ve městě, která je v porovnání s jinými městy na velmi dobré úrovni. Dalším zcela evidentním důkazem je poměrně vysoké číslo sportujících dětí a mládeže. Ve Svitavách máme velmi dobře fungující tělovýchovnou jednotu sdružující téměř všechny organizované sporty. U největších oddílů (volejbal, fotbal) budujeme a podporujeme sportovní střediska talentované mládeže, to má za následek fakt, že mládežnické týmy hrají ty nejvyšší možné soutěže na celostátní úrovni. Ale i bez sportovních středisek máme v jednotlivých oddílech na celostátní úrovni úspěšné plavce, atlety, gymnasty, florbalisty, basketbalisty, hokejbalisty, tenisty. Dokonce nám vznikají i další nové kluby, které nejsou registrované v TJ a mají statut sportovního střediska mládeže. Příkladem je nově vzniklý oddíl 4sports team, který se zabývá všeobecnou sportovní průpravou dětí a primárně se soustředí na velice obtížný sport – triatlon. Z výše uvedených argumentů tedy vyplývá, že sportování ve Svitavách nemá slabiny a tudíž je poněkud obtížné dál zlepšovat již dobře fungující věci. Ovšem pokud bychom si tohle začali myslet, bylo by to usínání na vavřínech => stagnace => cesta do záhuby. 

Antonín Benc: Ondra to na začátek shrnul pěkně: Přesto to stejně ještě není kompletní. Protože sport není zastoupen jen sportovními kluby, ale volnočasovým pohybem každého občana. A zrovna u nás ve Svitavách těch možností je opravdu hodně. Svitavy totiž byly a díky svému zázemí a činnosti dobrovolníků jsou MĚSTEM POHYBU. A budoucnost?  Když je něco výborné, neznamená to, že to nejde dále rozvíjet. A vždy je třeba myslet i na to že, není třeba stále jen budovat, ale velký a mnohdy náročnější úkol je v udržování současného stavu. A tím nemyslím jen majetek. Nejen proto tato kapitola nebude nikdy uzavřena.
 

Co tedy již zmíněný svitavský krytý bazén?

Ondřej Komůrka: O svitavském bazénu jsme se již zmiňovali v kapitole investic. Všichni víme, že investice do tohoto zařízení je více než nutná. Rekonstrukce krytého bazénu je součástí koaliční dohody a záměrem rekonstrukce se zabýváme již od roku 2012. Úplně původní projekt doznal několika změn, a to hlavně na základě diskuse s občany a také s plaveckým oddílem. Upustili jsme od záměru zbudovat nerezovou vanu, kde by zůstaly pouze tři dráhy (nevhodné pro pořádání závodů) a navíc by součástí hlavní vany byla velká relaxační část. Vyslyšeli jsme naše plavce a hlavní vanu ponechali v původní velikosti a zachovali všechny dráhy. Nad záměrem realizace proběhly kulaté stoly s veřejností. Nad rámec těchto diskusí proběhly také rozhovory s potencionálními uživateli a cílovými zákazníky budoucího bazénu. Přijde mi tedy poněkud úsměvné, když opozice tvrdí, že záměr nebyl prodiskutovaný s veřejností. Bazén se navrhoval právě na základě požadavků oslovených cílových skupin a veřejnosti. Velké penzum práce v tomto odvedl Filip Tomanec. V současné době nám běží výběrové řízení a já jsem přesvědčen o tom, že v Radě města dojde ke konsenzu stran celkové vysoutěžené ceny a následného financování celého projektu. Rekonstrukci krytého plaveckého bazénu nevyhnutelně potřebujeme, ale nesmíme celou investicí paralyzovat městský rozpočet a tím zmařit další plánované investice.

A co venkovní bazén?

Ondřej Komůrka: Tohle sportoviště se v minulosti dostalo na druhou investiční kolej hlavně kvůli rekonstrukci svitavského stadionu a také kavárny v parku. Vnímáme potřebu větší investice do tohoto zařízení, na druhou stranu také rozumím důvodům, proč dostal svitavský stadion přednost. Sportoviště na stadionu se dají využívat téměř celý rok, kdežto venkovní bazén je v provozu sotva měsíc v roce.  To ale nemění fakt, že investice - zejména do brouzdaliště pro děti - je opravdu potřeba. Ostatní infrastrukturu venkovního bazénu se díky investicím firmy Sportes daří každým rokem vylepšovat. V letošním roce byla vyměněna dlažba okolo bazénů, byly nakoupeny speciální odpočívací koše a rozšířeny herní prvky na hřišti pro děti. Domnívám se, že za relativně málo investičních prostředků tento bazén nabízí velkou škálu kvalitních služeb.

Bude hokej ve Svitavách?

Ondřej Komůrka: No tohle není otázka pro mě. Já jsem moc rád, že se nám ve Svitavách podařilo zastřešit umělou ledovou plochu. Zmodernizovali jsme tak poslední sportoviště na Svitavském stadionu. Máme střechu s lehkým pláštěm, nové osvětlení, mantinely, povrch herní plochy, ozvučení, střídačky, LED panel a hlediště pro diváky. Ale to hlavní nás ještě čeká, na podzim totiž začala postupná rekonstrukce strojovny. Dále nás čeká pořízení nové rolby, nebo pronájem staršího stroje.  Na těchto aktivitách se pracuje a věřím, že budou zahrnuty do rozpočtu příštího roku.

Možná bylo pro určité skupiny zklamáním, že se nejedná o zimní halu. Ze strany vedení města byl však neustále komunikován a také zdůrazňován fakt, že záměrem je zastřešení umělé ledové plochy, nikoliv výstavba zimní hokejové haly. On je to tak trochu začarovaný kruh. Hokejový oddíl dnes ve Svitavách neexistuje, lépe řečeno má pozastavenou činnost, jak jsme často slýchávali z úst předsedy hokejového oddílu pana Sedláka. Hlavním důvodem pozastavení činnosti byl deklarovaný fakt, že oddíl není schopen zajistit zdárný průběh sezóny, protože většina hokejových soutěží začíná v září a v tu dobu nebylo možné led ve Svitavách dělat. S tímto faktem naprosto souhlasím, protože nastoupit na led a začít hrát až v prosinci prostě není možné. Je ale třeba také uzavřít ten začarovaný kruh ze strany města. V době přípravy záměru rekonstrukce zastřešení ledové plochy neexistoval pro město spolehlivý partner (hokejový oddíl), který by přišel a představil městu nějaký smysluplný a dlouhodobý strategický záměr v souvislosti s obnovením činnosti hokejového oddílu. Nemám na mysli pouze řeči u piva, ale nikdy nebyla ze strany hokejového oddílu předložena jasně definovaná koncepce rozvoje hokeje ve Svitavách. Tudíž investice do hokejové haly byla z pozice města nesmyslná, protože hokej a ani skupina dobrovolníků, trenérů a nadšenců, kteří by chtěli pracovat pro klub, prostě neexistuje. Naštěstí je ve Svitavách hokejbalový oddíl, který všechny výše zmíněné atributy splňuje, a tak se stala multifunkční herní plocha domácím stánkem tohoto oddílu. Je také chvályhodné, že hokejbalový klub se v sezoně 2019/2020 postaral o obnovení městské hokejové ligy a Středisko volného času uspořádalo na této ploše karneval na ledě nebo sportovní hry seniorů. Svitavy sice v dohledné době hokejový oddíl zřejmě nebudou mít, ale mají zase další kvalitní multifunkční sportoviště, které se dá využít celý rok. Navíc nyní v době COVIDU je o naše kluziště veliký zájem. Aktuální opatření dovolují sport na otevřených sportovištích, což naše ledová plocha splňuje. A tak ve Svitavách bude trénovat pardubické Dynamo. Dále projevil zájem olomoucký hokejový klub nebo pražská Sparta. 

Antonín Benc: Možná se to nebude některým líbit, ale já jsem ve výsledku rád, že nevznikla hokejová hala. Výstavba haly by možná přinesla lepší podmínky pro vznik hokejového oddílu a delší městskou hokejovou ligu, ale také méně prostoru pro veřejnost, jak známe z okolních měst a možná si i vyzkoušíme po nájezdu pardubického Dynama. Občané by zase museli doufat, že se vrátí staré zimy, kdy se bruslilo na rybníce. Takto máme skvělé veřejné kluziště, které má i další využití. A i když stále je bruslení ve Svitavách ovlivněno počasím a termínem zahájení hokejbalové sezóny, je hala využitelná pro větší skupinu Svitaváků – dokonce bychom byli rádi za ještě více termínů pro veřejné bruslení. Důkazem je srovnání loňské zimy s těmi předchozími – návštěvnost byla vysoká, bruslilo se přes svátky a i při lednových vyšších teplotách. Bez haly sice není hokej, bez střechy by ale stovky dětí čekaly maximálně na kolečkové brusle.

Stále je řeč o stadionu, hale, bazénu, ale co s malými herními plácky různě po městě?

Antonín Benc: Ano, mluvili jsme dosud o těch velkých sportovištích, neboť i jejich údržba stojí nemalé peníze. A jistě všichni chceme mít i nadále reprezentativní a funkční sportoviště. Na druhou stranu je důležité i neorganizované sportování. Jistě si řada z nás vzpomene na časy, kdy jsme byli malí a kdy jsme každý den vyrazili na nějaký blízký plácek, kde jsme dovedli blbnout až do doby, než nás za tmy naháněli rodiče. Dříve stačilo umístit lavičku a dvě tyče na síť. Do toho stavu se již nevrátíme, ale naší snahou je vhodné herní plácky obnovit, vytvářet funkční a bezpečné prvky. Příkladem může být nedávná rekonstrukce vnitrobloku na ulici Sokolovská, kde kromě jiného vzniklo i dětské hřiště. V hledáčku máme i další místa ve městě a jistě i na ty brzy dojde. Vše je přirozeně ovlivněno i financemi, i proto to nejde tak rychle, jak bychom si i my představovali.

Ještě jinde nás tlačí bota/teniska?

Antonín Benc: Teniska nás jistě tlačí v modernizaci sportovní infrastruktury ve školách. Tělocvična na ZŠ TGM je prostorově nevyhovující, základní škola Sokolovská svoje prostory nemá a dělí se o tělocvičnu s gymnáziem. Ovšem v každé škole na území města by se něco našlo. Na některé investice jsme připraveni, máme projekty tzv. v šuplíku, ale aktuálně nejsou na stole vhodné dotační tituly. My se ale snažíme být připraveni – například je vytvořena dokumentace k rekonstrukci venkovního hřiště u základní školy Felberova. Jedním z cílů našeho snažení je přivést občany města k pohybu a aktivnímu trávení volného času. I proto vidíme potenciál i na dalších místech města – Rosnička s Brandem, Cihelna, Svitavský les. A také tato místa chceme dále rozvíjet.

Ondřej Komůrka: Zde bych chtěl pouze doplnit, co již Tonda řekl. Pro nás je důležité, abychom měli strategický záměr, plán, ze kterého budeme vycházet. Musíme mít přehled o místech na území města, která chceme v budoucnu rozvíjet. Velice se vyplácí dostát skautskému úsloví: „Buď připraven!” V této věci se nám celkem daří. A je to hlavně zásluha Davida Šimka, který je hnacím motorem při přípravě projektů. Zkrátka je nutné mít vždy nějaký ten projekt v zásobě, v šuplíku. A když se vyskytne příležitost ve formě dotačního titulu, máme vždy před ostatními určitý náskok, protože jsme připraveni a můžeme do toho jít.

To jsou všechno investice do majetku...co podpora lidí?

Antonín Benc: K této otázce jen krátce, ačkoliv je důležitější než předchozí. Vážíme si každého dobrovolníka, trenéra, pracovníka či člověka, který zajišťuje trávení volného času pro mládež, ale i pro další věkové kategorie. Jedna věc je mít kvalitní zázemí, ale bez ochotných a motivovaných lidí to nikdy nepůjde. Jsem rád, že vedení města všechny tyto aktivity podporuje a nadále podporovat bude. Jde o odměňování trenérů, dotační podporu aktivit klubů, spolků i jednotlivců či symbolické oceňování těch nejlepších v anketě Sportovec roku města Svitavy. Díky všem.

Ondřej Komůrka: Podpora pracovníků, trenérů a všech lidí, kteří se zabývají volným časem dětí a mládeže je, byla a vždy bude naší prioritou. Snažíme se o podporu finanční i materiální. Osobně si myslím, že investice do člověka, který pracuje ve volném čase s našimi dětmi a podílí se na jejich rozvoji v různých oblastech, je tou nejlepší investicí.  Město není samozřejmě schopno zajistit takové finanční prostředky, aby finanční ohodnocení bylo rovno množství času, který dotyčný trenér či vedoucí s dětmi stráví. Zde už musí do hry také vstoupit oddíl, klub a v rámci vlastního rozpočtu rozhodnout, zda a jakým způsobem je možné případně nějakou částku trenérovi doplatit. Také není nutné, aby se vždy jednalo o finanční pomoc. Existují různé formy benefitů, např. zapůjčení vybavení, oddílové klubovny táborové základny atd. Je to vždy o domluvě.

Na závěr této části – kde ve Svitavách rádi trávíte volný čas? 

Věra Stichová: Jsem srdcem turistka, proto pokud mám čas a možnost ráda poznávám nová místa v ČR i jinde v Evropě. V poslední době jsou možnosti cestování omezené, proto se každou volnou chvíli toulám kolem Svitav. Mám ráda Rosničku a lesy za ní.  Po celý čas, co žiji ve Svitavách, jsem však nenachodila kolem Svitav tolik kilometrů a netrávila tolik času v přírodě, jako uplynulý rok. Okolí města je krásné a každý den lze v přírodě objevit něco nového a krásného. Na jaře jsem pozorovala a často fotila, jak se příroda probouzí, na podzim, jak usíná. Chůze a příroda mě udržují v dobré kondici a dobré náladě. 

Ondřej Komůrka: Pro mě těch míst je ve Svitavách víc. Moc rád naskočím na koloběžku a vyrážím po cyklostezce směr Vendolí. Líbí se mi čilý sportovní ruch na svitavském stadionu. A v neposlední řadě se rád projdu v Brandtu.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů