Otázky pro… Svitavy a my (7. díl) - Postupně měníme vizuální styl i podobu komunikace

Otázky pro… Svitavy a my (7. díl) - Postupně měníme vizuální styl i podobu komunikace

Hodně se propagoval nový vizuální styl města – je v plánu nějaká další úroveň? Kam dál?

Radoslav Fikejz: V rámci projektu P104 jsme udělali výrazný posun v digitalizaci samosprávy. Na jedné straně stojí nová vizuální identita města jako interaktivní slogan Svitavy a vy. Ta se promítá do všeho, co souvisí s městem. Ono ještě nelze hodnotit, jak se vizuál ujal mezi lidmi, je to jen půl roku, co ho agentura Czech Design představila. Reakce lidí jsou rozdílné – od přijetí přes lhostejnost až třeba k odmítnutí. Někdo by si přál nějaké jiné logo, někdo je stoupencem kreativity, to bylo očekáváno. I my se s ním učíme zacházet, ale je to docela zajímavá práce. Já osobně jsem se k vítězné podobě stavěl zdrženlivě, přece jen jsem čekal cosi jiného, ale uznávám, mýlil jsem se. On ten slogan je totiž živou a komunikující věcí sám o sobě: nejenže je vtipný, ale je i hravý.  A v momentě, kdy byl vizuál připraven, mohli jsme se vrhnout na nový web města, a to v rámci jednoho projektu...

Ditta Kukaňová: Ohlédnu-li se zpět, tak v oblasti IT a města se toho událo opravdu hodně. Už jenom spuštění nových webových stránek nás všechny stálo spoustu práce. Řešil se také proces zadávání a výběru nového vizuálu Svitav, který se myslím opravdu povedl. Doufám, že si ho Svitaváci osvojí a začnou používat v nejrůznějších variantách. Z řad odborníků byl krok Svitav velmi oceňován a to se pěkně čte i poslouchá.

David Šimek: Každopádně jsme ještě v půli cesty. Doufejme, že v nadcházejícím období dopadne další projekt a město získá finance na dokončení přesunu kompletního webu do nového prostředí. Takže kdybych měl odpovědět, na co se v příštím období těším, tak právě na toto dotažení kompletního webu do nového grafického prostředí. S tím souvisí i Portál občana, který bude (doufejme, že brzy) doplněn o platební bránu, a Svitavané si tak budou moci spoustu pochůzek po úřadu vyřešit z klidu domova – online zaplatit třeba poplatky za odpad či za psa, požádat o voličský průkaz, najít příjemně strukturované informace na moderním webu - od jednoduchého nahlédnutí na jednotlivé faktury města či do registru uzavřených smluv. Něco již existuje, ale ta struktura ještě trochu drhne, ale pracujeme na tom. Určitě i tyto prvky povedou k vyšší transparentnosti. Někteří zastupitelé mají pocit, že vše musí být ihned. Vytáhnou problém, mluví o něm a chvástají se, jak to zařídili, protože o tom mluvili první. To jiní problém řeší, promýšlejí jednotlivé kroky, kdo co udělá, jak se to bude platit, jaké důsledky to má nebo na co to navazuje. Ale na to jsme si už zvykli, že někdo plácá a někdo maká. Jen většinou ten, kdo maká, o tom moc nemluví.

Eva Huschková: Co se týká Portálu občana, tak mám informace, že je trochu složitý např. v případě vytištění elektronické žádosti o vstupní byt či byt v DPS, ale třeba se to časem zjednoduší. 

A aplikace na webu a mobilu?

David Šimek: Jednotící ideou webu bylo čisté prostředí a přehledná struktura. I z toho důvodu jsme spustili web na jaře, abychom mohli sledovat aktivitu uživatelů a web pak upravit podle analýzy. Nechtěli jsme toto prostředí zaplevelit množstvím aplikací, ale využívat pouze praktické nástroje s aktuálními informacemi.

Ditta Kukaňová: Trochu mě mrzí, že lidé moc nevyužívají aplikace, které jim mohou zpříjemnit život ve městě. Možná je potřeba ještě zapracovat na jejich „zviditelnění“. Mám teď na mysli třeba aplikaci Třídění odpadu, kde se dá pár kliknutími zjistit třeba poloha nejbližšího kontejneru na nějaký speciální odpad nebo kde lze nahlásit, že někde je již plný kontejner. Taková informace je pak důležitá pro společnost LIKO, aby pružněji zareagovala. Ušetřili bychom mnoho času sledováním diskuzí na sociálních sítích nad vyfoceným nepořádkem u popelnic. Lidé by nám i sobě spíše pomohli. Úkonů je u toho stejně, jako by dávali post do diskusních skupin. A místo vášnivých diskuzí by se problém dostal hned na kompetentní místa. To platí i o aplikaci Marushka. Ta byla vyvinuta právě pro nahlašování závad. Není v silách města mít dozor nad vším v režimu 24/7, ale pomoc a všímavost občanů je cestou, abychom žili v čistém městě, kde veřejné osvětlení svítí, jak má, voda odtéká, kudy odtékat má atd. Nevznikaly by černé skládky v okolních lesích. Pokračovat asi už nemusím. 

Antonín Benc: Je pravdou, že v současnosti je informovanost záludnou disciplínou. Informací je tolik, že snadno ty důležité zapadnou. Lidé si raději stěžují na sociálních sítích, ale mnohem účinnější je obracet se na kompetentní místa prostřednictvím aplikací, na webu města či přímo na úřad. Přitom každý můžeme přispět ke zkrášlení a funkčnosti veřejného prostoru. Bohužel mnozí o možnostech sdílení nedostatků ani nevědí. Na té informovanosti by se mělo zapracovat. K čemu mi je informace, že se někde propadl kanál, když na ni narazím v nějakých diskuzních skupinách, ale ti, kteří by to měli opravit, o tom nevědí. To by asi každý den měl pověřený zaměstnanec projíždět všechny svitavské diskuzní skupiny a monitorovat problémy? Tudy cesta asi nevede, že? V civilizovaných zemích je interakce mezi občanem a samosprávou standard. My to zde zatím řešíme plácáním na facebooku. To je špatně. Nesvítí-li někde lampa, vyfotím ji i s číselným označením a odešlu aplikací Marushka. Můj podnět má větší šanci na rychlé vyřízení. Je-li pro mě pohodlnější využít sociální síť, tak mohu upozornit přímo na oficiálním profilu města. Ale pro někoho je dobré někde rozvířit debatu a týden psát o tom, jak je město neschopné to opravit. Měli bychom si všímat věcí kolem sebe a také volit vhodnou formu komunikace. Pomůže to oběma stranám.

Radoslav Fikejz: Od počátku bylo jasné, že web budeme muset stavět po etapách a s jednotlivými funkcionalitami. Málokdo si uvědomuje, že výsledkem projektu P104 je nové hlasovací zařízení pro zastupitele s automatickým kamerovým systémem, který eliminuje „zásahy režiséra“. Systém byl nachystán na on-line přenosy zastupitelstva. Dalším krokem měl být stav, kdy pořízený záznam měl nahradit původní audiozáznam, proti němuž se tak vehementně stavěl opoziční spolek Naše Svitavy, aby posléze změnil názor a i to nenáviděné audio si přivlastnil jako svůj politický úspěch. Teprve po právních rozkladech pro zveřejňování videozáznamů jednání zastupitelstva na oficiálním webu města, a to na úřední desce, došlo i na zveřejňování anonymizovaného videa jako součást úřední desky. Pak se kdesi dočtete, že koalice odmítá zveřejnit záznamy. Mně to připadá komické, protože koaliční zastupitelé jsou informováni o harmonogramu jednotlivých kroků. A když se při hlasování o návrhu opozice “zdrželi”, není to odmítavý postoj. To platí i o současném dění, kdy se diskutovalo o zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva. Věc jistě prospěšná, ale připravena tak zmatečným návrhem usnesení Pirátů a nezávislých, že jste nevěděli, zda si ze zastupitelů nedělají legraci. Jak lze vyložit fakt, že chtějí zveřejnit materiály na webu a opomenou dodat termín plnění, do jaké hloubky se materiály budou zveřejňovat, kdo bude anonymizovat, kdo to bude kontrolovat. Každá věc má svá pravidla, a proto se zdánlivě jednoduchá záležitost komunikuje na úřadě složitěji. Abychom mohli zveřejňovat materiály, muselo dojít ke změně náplní práce úředníků, řešilo se, jak a kde se to bude zveřejňovat. Spěchalo se s tím a současný stav je sice funkční, ale nehezký a neúplný. A pak se zase dočtete, že opozice prosadila svůj bod programu (a vsadím se, že se jednou dočtu, že ony materiály na webu města opozice také zveřejňuje).... K tomu ani snad není co dodat. I proto, že tyto věci byly řešeny na nové digitální Úřední desce v rámci projektu. Zbude vám jen mávnout nad tím rukou a jede se dál.

Milan Báča: Kapitole „Chytré město a komunikace“ jsme ve volebním programu věnovali velkou pozornost. Mnohé je již splněno – od jednotného design manuálu města přes podporu digitalizace samosprávy, napojení na informační technologie až po zavedení elektronických formulářů pro komunikaci s občany. Zejména již zmiňovaný nový web města, Portál občana, ale i všechny kroky vedoucí k zpřehlednění, zpřístupnění a zprůhlednění fungování úřadu nebo samosprávy. Dnes je moderní právě kroky, které v této oblasti činíme, často označovat někdy až nadužívaným slovem transparentnost. Pro někoho je toto slovo jen heslem, pro nás cílem. Snažíme se totiž onu složitost, kterou přináší moderní doba, nové technologie, nové postupy a hlavně nepřetržitě se měnící a někdy až nepřehledná legislativa, lidem usnadnit. A také dostupnými prostředky lidem cestu k tomu zpřehlednění, zpřístupnění a zprůhlednění ukazovat. Mnohé řadu let funguje, mnohé se připravuje. Cesty vedou nebo vedly od rozklikávacího rozpočtu, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím města a povede až k fakturám přes zmiňovaný Portál občana až třeba k vytvoření prostředí, které přehledně představí jednání zastupitelstva, a to od pozvánky přes jednotlivé projednávané materiály až po záznamy z jednání. Před nedávnem některé kroky představil starosta města přímo při jednání zastupitelstva. Počítáme s tím, že v mnohém nám pomůže realizace projektu P144. Chceme tak dohlédnout na to, aby ty zmiňované cesty město finančně nezatížily, odpovídaly současným trendům, byly právně korektní (proto nechceme někdy dělat rychlé a neuvážené kroky), kompatibilní s tím, co je již hotovo, pro lidi přívětivé, užitečné a také lidmi využívané. Konkrétní, promyšlené a také poctivě odpracované kroky k zpřehlednění, zpřístupnění a zprůhlednění fungování úřadu a samosprávy. To vše je naše pojetí té transparentnosti.

David Šimek: Ještě jednu věc bych doplnil k vizuálu – s ním vlastně souvisí nový a jednotný vizuální styl náměstí. Na setkáních se svými kolegy, starosty, vím, že vizuální smog na náměstích – v překladu: nejednotnost, rozdílnost a místy nevkusnost reklam v historických jádrech měst – trápí i je. I to je prvek vizuálu a identity města, ačkoliv to není o elektronických médiích. Je to také naplněním toho komunikativního sloganu Svitavy a vy.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů