SPMS a hromadná doprava ve Svitavách

SPMS a hromadná doprava ve Svitavách

Stárneme. A stejně tak jak stárnou Svitavané, i členové SPMS. Proto jsou v řadách Sdružení lidé, kteří mají k tomu, co trápí generaci těch, kteří svůj díl aktivní práce již společnosti odevzdali, co říct. Nyní jsou aktivní stále, ale v mnoha seniorských klubech, spolcích a organizacích i farnostech. A přijímají podněty, poznámky, inspirace, kritiku i pochvalu od svých generačních souputníků a přenášejí je do diskuze ve Sdružení. Ale platí to i z druhé strany – řada našich členů pracuje s mládeží. Proces komunikace je obdobný. Kupodivu ale tím, co trápí starší generaci (o mladé už vůbec nemluvě) není hromadná doprava. Jsou to spíše sociální služby, chodníky, domov důchodců, možnosti aktivního trávení času a bezpečnost obecně. Přestože téma, jak se ve městě přepravit z místa A na místo B, a to za rozumný peníz, nebylo prioritou, dostal se bod do volebního závazku 2018–2022. A po volebním úspěchu SPMS, kdy jsme získali polovinu z 26 členů zastupitelstva, se bod objevil i v programovém prohlášení rady. Nikoliv jako „zavedeme MHD“, ale „zpracujeme analýzu“, z níž vyplyne, co dál.

Analýzu máme. Ta navrhla soubor opatření k řešení. SPMS v podstatě ani jedno nevylučuje a všechna je považuje za přínosné a realizovatelné. V nějakém časovém horizontu, ale za jistých finančních nákladů.

Asi měsíc probíhala diskuze mezi členy SPMS, jakou cestou se vydat. Eminentně nás zajímal postoj těch z nás, kteří se seniory pracují. Věřte nebo ne, diskuze dopadla pro upřednostnění linkové autobusové dopravy, zvýšení počtu spojů a optimalizaci zastávek. V návaznosti na to a po vyhodnocení i podpůrného vylepšení služeb Salvie, se chceme zaměřit na vlastní MHD anebo na městské taxi jako dotovanou službu. Zkušeností ve městech Česka je dost.

Proto se zastupitelé za SPMS rozhodli podpořit zlepšení současného stavu autobusových linek, podpořit Salvii zavedením nákupního kolečka a hlavně vyzkoušet smysluplnost nových zastávek. Činit tak kroky, které jsou v ohledu na péči řádného hospodáře. Vše má své náklady.
Sdružení pro město Svitavy podporuje zavedení zkušebního provozu MHD, nepokládá ovšem za nutné celý projekt spustit už nyní závazným rozhodnutím zastupitelstva.

Obslužnost zastávek ve městě Svitavy

Pro zvětšení klikněte na obrázek…

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů