Jak volit do zastupitelstva města Svitavy?

Kdy se volí?

 • pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hodin
 • sobota 6. října 2018 od 8 do 14 hodin

Kde budete volit?

Přehled volebních okrsků (volebních místností) najdete v obálce s hlasovacím lístkem nebo v posledním vydání Našeho města nebo na webu města Svitavy (www.svitavy.cz). Nezapomeňte si s sebou přinést občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti (např. cestovní pas).

Jak nejlépe volit, aby měl Váš hlas smysl? Zvláště, chcete-li volit Sdružení pro město Svitavy?

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem SDRUŽENÍ PRO MĚSTO SVITAVY, tedy sloupec číslo 3. Tím je dán hlas kandidátům v pořadí podle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva (ve Svitavách jde o 26 zastupitelů). Pokud  však tímto způsobem označíte více stran, bude váš hlas neplatný. Pokud jste příznivec SPMS, jde o ideální a nejjednodušší postup.
 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města Svitavy má být zvoleno (26). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (26).

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Kdy je hlas voliče neplatný?

 • jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,
 • označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce (tedy více než 26),
 • jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
 • jestliže je hlasovací lístek přetržen,
 • je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů