Svitavy zvítězily v soutěži Zelená informacím!

Město obdrželo cenu za první místo v soutěži, která hodnotí například rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí, jejich rozsah a kvalitu, pravidelnou aktualizaci, nebo míru zlepšení proti poslednímu ročníku. Na prvních třech místech se umístila města Svitavy, Ostrava a Tábor. „Město Svitavy dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější prezentací životního prostředí na webových stránkách. V letošním ročníku však své stránky viditelně aktualizovali, zpřehlednili a doplnili zajímavými aplikacemi pro občany, jako jsou Bobky tam, Třídění odpadů ve Svitavách či aplikací pro ohlášení závad ve městě. Navíc jako jedno z mála měst dlouhodobě publikuje číselné hodnoty o stavu a vývoji životního prostředí“ uvedl ředitel spoluorganizátora soutěže CI2, o. p. s. Josef Novák.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů