Otmar Cvrkal (23. 12. 1944 – 17. 12. 2017)

Otmar Cvrkal se narodil v Žerůtkách u Lysic v okrese Blansko. Dětství a léta jinošská prožil v Moravské Třebové a vystudoval Střední průmyslovou školu v Jedovnicích. V době studií na VUT v Brně onemocněl a pro progresi choroby studium nemohl dokončit. Pracoval tedy jako technik ve Vigoně ve Svitavách. Od roku 1971 byl v invalidním důchodu. Od té doby aktivně pracoval v nejrůznějších orgánech Svazu invalidů. Byl místopředsedou Národní rady zdravotně postižených ČR, byl členem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany při Úřadu vlády ČR. Pracoval jako člen hodnotící komise Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti při Úřadu vlády ČR v rámci projektu Mobilita pro všechny. Řadu volebních období byl za Sdružení pro město Svitavy členem zastupitelstva města Svitavy. Pro občany Svitav a blízkého okolí se Otmar Cvrkal zvěčnil jako aktivátor nejrůznějších rekondičních táborů a soustředění zdravotně postižených dospělých i dětí. Za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získal řadu ocenění – v roce 2005 cenu klubu Laurus, v roce 2012 cenu Duhové křídlo, roce 2016 cenu Mosty a v roce 2016 Cenu města Svitavy.

Otmar Cvrkal patřil k těm nemnoha lidem, kteří nepláčou nad svým osudem, ale chápou ho jako výzvu k dílu, které je sice málo viditelné, ale k životu nezbytné. Jeho práce byla nezbytná nejenom pro ty, kterým byla určená – lidem všelijak postiženým - ale byla určena i všem nám ostatním, abychom viděli, slyšeli a hnuli se všude tam, kam se nehrneme, kde raději nevidíme ani neslyšíme.

Otmar Cvrkal byl vzácný člověk. Čest jeho památce.