Valná hromada SPMS

V úterý 21. února 2017 se uskutečnila valná hromada Sdružení pro město Svitavy. Jednání nejvyššího řídícího orgánu sdružení bylo zaměřeno zejména na problematiku plnění volebního programu SPMS a rozpočtu města na rok 2017.

  1. Rozpočet města na rok 2017  - přítomným byl představen rozpočet města a byly představeny významné investiční akce, které jsou součástí rozpočtu města. D. Šimek přítomným vysvětlit také možné dotace, přípravu žádostí a také způsoby financování prezentovaných investičních akcí. Strategie rozvoje města a záměry města včetně způsobů financování byly podpořeny. Prioritu získaly zejména akce, které se týkají akcí z oblasti sociální (rozšiřování seniorcentra, projekt Šance), dopravy (opravy chodníků, rozšiřování sítě bezbariérových chodníků a chodníku v Lačnově, chodníku v parku Patriotů, řešení velkého kruhového objezdu), školství (zejména podpora evropských dotací),  sportu (centrální tělocvična, zastřešení ledové plochy, centrální tělocvična, krytý plavecký bazén, dětské hřiště), životního prostředí (kanalizace, vodovod, sběrné nádoby, protipovodňová opatření) a úpravy městských prostor (přednádraží, prostory před kinem, sídliště U Nádraží, v Lánech) a objektů (např. na ulici Tovární, zadní trakty domů na náměstí, Langrova vila, morový sloup).
  2. Plnění volebního programu – proběhla prezentace plnění jednotlivých kapitol volebního programu SPMS (v polovině volebního období). Z velké části jsou body volebního programu po dvou letech splněny, případně dochází k jejich naplňování.
  3. Rozpočet SPMS – přítomní se seznámili se zůstatkem finančních prostředků na účtu i v pokladně. Zdrojem příjmů SPMS jsou příspěvky členů, v období voleb získává SPMS příspěvek také z politického hnutí Nestraníci.
  4. Společná akce pro město v roce 2017 – valná hromada projednala možnost společného osázení květníků okolo sloupů veřejného osvětlení na nám. Míru, a to v sobotu 22. 4. 2017 od 9 hodin. Přizvána bude také veřejnost.
  5. Diskuze. Diskutovalo se např. o problematice školství ve městě nebo o situaci, která ve městě vznikne v souvislosti s řadou oprav komunikací.

Jak plníme volební program 2014–2018?

O tom, jak jsme plnili náš volební program ve druhém roce volební čtyřletky si můžete přečíst zde.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů