Chodníky, chodníky a zase chodníky

Chodníky, chodníky a zase chodníky

Se zahájením nového programovacího období byla vyhlášena výzva z Integrovaného operačního programu - Podpora zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, která mimo jiné podporuje výstavbu bezbariérových chodníků. Díky zpracovaným projektovým dokumentacím podalo město 28. dubna žádosti o dotace na tyto projekty:

  1. Chodník v Lačnově – žádost zahrnuje všech pět etap chodníku podél silnice I/43 s celkovými náklady 30,8 mil. Kč. V případě úspěchu město získá dotaci ve výši 24 mil. Kč.
  2. Bezbariérové chodníky IV. etapa – tento projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci chodníků v ulicích R. Kloudy, Dimitrovova, dále pak chodníky přes autobusové nádraží až k nemocnici. Chodník u autobusového nádraží bude navazovat na rekonstrukci samotné budovy nádraží, kterou bude provádět ČSAD. Celkové náklady na tento projekt činí 15 mil. Kč s možností získání dotace ve výši 13 mil. Kč.

Na podzim tohoto roku bychom se měli dozvědět, zda jsme s našimi žádostmi uspěli a vlastní realizace obou projektů by mohla být zahájena na jaře příštího roku. Nyní nám všem nezbývá než věřit, že oba projekty budou podpořeny.

První úspěch v budování chodníků již město zaznamenalo. Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání 21. dubna schválilo dotaci ve výši 1,25 mil. Kč na výstavbu chodníku v průmyslové zóně. Vlastní realizace bude zahájena v letních měsících.

Další významná rekonstrukce chodníků začala 11. dubna. Tentokrát se jedná o projekt bezbariérových chodníků II. a III. etapa, v rámci které budou opraveny chodníky v ulicích Riegrova, Jungmannova, T. G. Masaryka a částečně R. Kloudy. Celkové náklady činí 5,2 mil Kč. Na tuto akci město v roce 2015 získalo dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3,62 mil. Kč.

Je tedy patrné, že snahou vedení města je každoročně investovat nemalé prostředky do rekonstrukce a budování chodníků na území města. Získané dotace nám významně pomáhají šetřit vlastní prostředky z rozpočtu města, které mohou být použity na další rozvojové aktivity.

David Šimek

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů