Valná hromada SPMS

V pondělí 7. března 2016 se za účasti 24 členů konala další řádná valná hromada SPMS jako nejvyššího řídícího orgánu sdružení.

Přítomni:

M. Báča, A. Benc, B. Břeň, B. Čuhelová, M. Čuhelová, J. Donda, J. Dvořáček, J. Dvořák, R. Fikejz, F. Keller, R. Klíč, O. Komůrka, V. Koukal, D. Křečková, J. Malý, P. Padyásek, R. Renzová, M. Sezemská, V. Stichová, L. Sychra, D. Šimek, P. Špaček, C. Štaud, B. Vévoda

Hlavním bodem programu byl návrh rozpočtu města na rok 2016 a zhodnocení plnění aktuálního volebního programu sdružení. V diskuzi se velká pozornost věnovala zamýšleným investicím a jejich přípravě a realizaci. VH se věnovala další strategii rozvoje města, systému financování akcí a možných dotacích a přípravě žádostí o ně.

VH podpořila celkovou strategii návrhu rozpočtu v oblasti investic a jejich financování. Konstatovala, že zásadní cestou k jejich realizaci je forma spolufinancování z mnoha dotačních titulů – evropských, státních a regionálních fondů. Jako nezbytný předpoklad pro realizaci záměrů je vytvoření finanční rezervy v rozpočtu města, která je nutná k předfinancování akcí a snižuje tak nutnost vyššího úvěrování. Dotace jsou předpokladem a podmínkou pro realizací většího počtu investičních akcí.

VH podpořila celkový finanční rámec rozpočtu města a shodla se na investicích, které by měly být v průběhu letošního roku realizovány nebo zahájeny.

Prioritními projekty roku 2016, které SPMS rozhodně podpoří, jsou:

  1. investice do infrastruktury průmyslové zóny Paprsek vyvolané příchodem závodu INA a dalších investorů tohoto druhu průmyslového odvětví. SPMS podporuje rozšíření průmyslové zóny, která v současnosti je zcela zaplněna.
  2. investice do dopravní infrastruktury ve městě. VH podpořila projekt dopravního terminálu na ulicích Nádražní a 5. května, který komplexně řeší úpravu tohoto území, vč. parkovacích míst, autobusových zastávek, chodníků, povrchů komunikací a inženýrských sítí a zelených ploch. VH dále schválila etapizovanou realizaci chodníku v Lačnově a etapizovanou realizaci bezbariérových chodníků ve městě (ul. Riegrova, Jungmannova, R. Kloudy, ČSAD...). Dále VH podporuje komplexní řešení úpravy ploch kolem kina.
  3. v oblasti životního prostředí je nezbytnou investicí spoluúčast na realizaci poslední etapy regulace řeky Svitavy. S touto etapou souvisí pokračování v opravách kanalizace a sítí. SPMS podporuje i návrh rekonstrukci kanalizací v dalších ulicích (Pražská, Nádražní...). Podpora byla vyslovena další etapě „zeleného prstence“ města a pokračování výstavby Parku patriotů.
  4. investice do sociálních zařízení – SPMS podpoří přípravu rekonstrukce a přístavbu Seniorcentra na ul. TGM a realizaci projektu Šance pro život (výstavbu víceúčelového sociálního azylového domu pro 20 klientů).
  5. investice do sportovních zařízení – jednohlasná podpora byla pro realizaci zastřešení zimního stadionu, výstavbu textilní haly na Svitavském stadionu, opravu sportovní haly Na Střelnici a přípravu rekonstrukce krytého bazénu. Vedle těchto čtyř nejvýznamnějších investičních akcí byla podpořena rekonstrukce prostor před školou Felberova a některých lokálních projektů. 
  6. investice do školských zařízení – jednoznačnou prioritou je dokončení zateplení a zahrad všech MŠ a jídelen na ul. R. Kloudy a Lanškrounské a modernizace jídelny ZŠ Felberova.
  7. investice do památek – VH podpořila další etapu opravy Langrovy vily – výměnu otvorových prvků a další etapu oprav objektů v MPZ (radnice a dům U Mouřenína).

Členové SPMS dále diskutovali o aktuálních problémech, které se řeší a které vnímá veřejnost jako nutné k řešení. Připomínky směřovaly k oživení náměstí, dopravě a cyklostezkám ve městě a bytové výstavbě. V diskuzi nad ročním plněním volebního programu SPMS a programového koaličního prohlášení doporučila VH předsedům komisí a pracovních skupin svolat v průběhu roku společná informativní jednání rady města Svitavy a těchto poradních orgánů jmenovaných Radou města.

Ke stažení:

Návrh rozpočtu města si můžete stáhnout zde (soubor XLS - 156 kB).

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů