Jak sídliště U nádraží málem přišlo o možnost rekonstrukce

Ve čtvrtek 25. 2. 2016 proběhlo mimořádné jednání městského zastupitelstva. Všichni zastupitelé věděli, že jednání je zásadní a že bylo svoláno právě a jen kvůli jednomu důležitému bodu. Ve hře byla totiž dotace na sídliště U nádraží. Přestože probíhaly jarní prázdniny a doba dovolených, bylo dobře, že se sešlo tolik lidí, aby jednání bylo usnášeníschopné.

Opoziční zastupitel (Naše Svitavy) hned v úvodu jednání předložil žádost o zařazení dalšího bodu. Na tom není nic špatného. V zájmu věci samotné bývá však zvykem, že se takové věci, pokud se o nich ví hodně dopředu, zveřejňují tak, aby se informace k zastupitelům - pokud to jen trochu jde - dostala včas, v předstihu. Pokud to nejde zaslat zastupitelům včas, je také zvyklostí a také v zájmu věci samotné, že se takové záležitosti předávají zastupitelům při příchodu do jednací místnosti v písemné podobě, aby mj. měli aspoň chvíli čas na to si dodatečný materiál projít. Stává se to výjimečně, neboť je-li materiál znám opravdu předem, dostávají ho zastupitelé také předem ze sekretariátu starosty.

Možná je to mýlka (spíš ale ne), ale o tom, že předkladatel dodatečného bodu jednání vystoupí, dopředu moc dobře věděl. Věděl, že toto jednání bylo extra mimořádné a naléhavé, a měl by vědět, že pro takové příležitosti platí trochu jiná, byť nepsaná pravidla, která se vždy respektovala. Předkladatel vystoupil s předem písemně nepřipraveným návrhem, který se musel dodatečně vkládat do systému. A předsedající se dokonce musel dvakrát ptát předkladatele, zda je formulace v pořádku, zda to tak může být. Samotní členové opozičního hnutí se ani sami nemohli dohodnout na důležitosti jejich návrhu, resp. na tom, zda návrh na zařazení bodu nepočká do řádného jednání zastupitelstva. Ani se nedivím technice, že se jí nechtělo udržet se v provozuschopném stavu. Hlasování se muselo kvůli zmatkům s dodatečně zařazenému bodu jednání, který nebyl připraven k předložení, několikrát opakovat. Nebyla dokonce předložena ani důvodová zpráva, jak bývá před zahájením zvykem, ačkoliv jak vyplynulo z diskuze, předkladatel takovým materiálem patrně disponoval. Řada zastupitelů tak vůbec nevěděla, o co jde a pro co hlasují. V jeden okamžik to skutečně vypadalo tak, že město nestihne předložit žádost o dotaci v řádném termínu. A přitom stačilo tak málo – dodržet zvyklost, že na programu mimořádného jednání zastupitelstva se ponechává jen ona mimořádná záležitost (proto je to mimořádné jednání), nebo dodržet zvyklost s předkládáním materiálů.

Mnozí přítomní cítili, že je díky vzniklým zmatkům, které byly primárně zaviněny nepřipraveností předkladatele návrhu úpravy programu jednání, ohroženo důležité hlasování o sídlišti. Hlasování samozřejmě ještě naznamená, že se bude stavět, dotace není ještě zdaleka „přiklepnutá“, ale i tak si mnozí přítomní kladli otázku, zda si opoziční zastupitelé vůbec uvědomovali, že ohledně sídliště U nádraží hazardují.

(výše uvedený text vznikl krátce po skončení zasedání zastupitelstva a byl jako „pár pocitů z jednání MZ“ ještě týž den rozeslán některým zastupitelům. Protože vystihoval pocity některých z nich, je zveřejněn)

O připravované akci více zde (jde o prezentaci z roku 2014): Prezentace - regenerace sídliště

PaedDr. Milan Báča

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů