Starosta odpovídá

Dne 7. dubna jsem obdržel jsem dopis od p. Sedláka (NS):
 
„Vážený pane starosto,
byli jsme osloveni signatáři výzvy „Starostové pro transparentnost“ s žádostí o podporu návrhu zákona, podle kterého by měly všechny veřejné instituce automaticky zveřejňovat nově uzavřené smlouvy v internetovém Registru smluv. Vzhledem k tomu, že žádost by měla být primárně určena starostům měst a obcí, postupujeme Vám tuto otevřenou výzvu http://starostoveprotransparentnost.cz/, s jejímž obsahem se plně ztotožňujeme.

Vážený pane starosto, očekáváme, že se k této výzvě svým podpisem rovněž připojíte. Přijetí předmětného zákona přispěje k otevřenosti radnice a zvýší důvěru občanů ve veřejné instituce.“

Panu Sedlákovi jsem hned odpověděl:

„Vážený pane Sedláku,
reaguji na Váš dopis ze dne 7.7.2014. Přípravu zákona o registru smluv sleduji již delší dobu. V lednu tohoto roku byl tento zákon poslán v Poslanecké sněmovně do druhého čtení.  S poslancem Janem Chvojkou, který je zpravodajem tohoto zákona jsem v kontaktu. Při posledním našem setkání dne 31. března ve Svitavách jsem byl informován, že s největší pravděpodobností bude zákon schválen v měsíci květnu. Osobně tento zákon vítám a jako zástupce města jsem připraven dodržovat platnou legislativu, tedy i tento zákon.
Zároveň musím konstatovat, že do mé emailové schránky přichází výzev obdobného typu k různým problémům v našem státě nespočet. Nicméně jsem se pečlivě s výzvou Starostové pro transparentnost seznámil.  K dnešnímu dni se k této výzvě přihlásilo 58 obcí z celkového počtu 6253 obcí v naší republice.  Autoři této výzvy, ale také většina podepsaných starostů, jsou zástupci obcí, které pravděpodobně dostanou dvouletou výjimku z tohoto zákona.
Jak jsem již výše uvedl, existenci tohoto zákona vítám. Ovšem připojit se k této výzvě v době, kdy je téměř jisté, že bude zákon schválen, mi přijde dost populistické. Mé životní krédo je dobře odvedená práce a ne populismus, proto nevidím důvod se k této výzvě připojit.
S přáním pěkného dne
David Šimek“

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů