U čeho jsme byli

Odehrálo se toho ve městě Svitavy za posledních dvacet let mnoho. Město zkrásnělo. Když přijede do Svitav návštěva, nemusíme se již stydět známé provést městem, naopak, máme se čím pochlubit. Ne vždy se vedení města setkalo s nadšeným přijetím změn: vzpomeňme, jak rozporuplně lidé vítali rekonstrukci náměstí, jak se někteří stavěli k úpravám parku J. Palacha, jak někteří vnímali postavení sportovní haly nebo Fabriky. I přes to se ke změnám ve městě Sdružení pro město Svitavy hlásí, stojí za nimi. Ostatně u všech těch změn naše sdružení bylo. Než se tedy zahledíte do níže uvedeného přehledu svitavských proměn, dovolíme si všem, kteří se o ně zasloužili, ze srdce poděkovat. Ono poděkování nepatří jen všem z radnice (starostům, místostarostům, radním, zastupitelům, úředníkům), ale také občanům našeho krásného města a jeho přátelům. Třeba jen za to, že šíří slávu města.

Na tomto místě budeme postupně představovat změny ve městě, u kterých jsme byli...

1. Rekonstrukce náměstí

Akce byla realizována v letech 1993-1994 a město stála 40 mil. Kč. Nešlo jen o investiční akci, jejímž cílem bylo napravit katastrofálně zanedbaný stav historického jádra města. Cílem bylo také budování identity občanů s městem, vytvoření něčeho krásného a pozitivního. Městu Svitavy byla udělena ministerstvem kultury a ministerstvem hospodářství v roce 1994 za nejzdařileji provedenou regeneraci městské památkové zóny.

2. Pro lepší život

Žili jste nebo žijete v panelovém sídlišti? Vzpomínáte si na šedivou uniformitu těchto staveb? Na objekty občanské vybavenosti v duchu typizující socialistické architektury? Nikdo z nás netušil, že když se v polovině devadesátých let město pustilo do revitalizace panelového domu na Malém náměstí, za deset následujících let budou tyto objekty na celém katastru města minulostí. Vedení města a naše sdružení může být právem hrdé na to, že revitalizace bytových domů je ukončena. Nejsou to ovšem pouze domy na sídlištích, jsou opraveny celé vnitrobloky, osázena zeleň, zřízena dětská hřiště, opraveny komunikace a rozšířen počet parkovacích míst. A pokračovat v dalších krocích pro Svitavy přívětivější je další výzvou a závazkem.

Ani město nemůže donekonečna dýchat na uzavřeném katastru. Jako živý organismus roste společně s počtem obyvatel. To s sebou přináší i potíže v dostupnosti bytů. Politika zastupitelstev byla od roku 1990 směřována k rozvoji bytové výstavby domů všech možných typů – lokalita Na Vějíři s rodinnými domky, bytovými i nízkoenergetickými domy se mohla rozvíjet díky infrastruktuře financované městem.

3. Péče o historické dědictví města

Dodnes chodíte kolem budov, které ještě před dvaceti lety vypadaly zcela jinak a zanedbaně. Šedivé industriální město během posledních let vykvetlo do barev. Nebylo to pouze náměstí, které získalo nový háv, ale málokdo si uvědomuje, že byly opraveny staré i nové sochy, pomníky a památníky. K uchování našeho společného historického dědictví patří i starost o ochranu hrobů na městském hřbitově, pietní úprava židovského hřbitova nebo investice plynoucí do záchrany Ottendorferova domu, muzea či církevních staveb. My si uvědomujeme, že toto dědictví jsme povinováni chránit a o ně pečovat.

4. Péče o městskou zeleň a park Jana Palacha

Také péče o městskou zeleň a o životní prostředí vůbec patří mezi priority našeho sdružení. Vůbec není snadné (a ani levné) starat se o to, aby vzrostlé stromy město krášlily a byly bezpečnými. Vždyť považte, že řada stromů byla vysazena začátkem 20. století a mnohé z nich se nacházely v žalostném stavu.

Tou bezesporu největší a nejviditelnější investicí byla obnova (regenerace) parku Jana Palacha. Začala v roce 1999 a radikální řešení architekta vzbudilo značné emoce mezi obyvateli města. Přesto byly práce dokončeny v roce 2001 a park se stal vyhledávaným místem odpočinku a relaxace.Zcela v souladu se záměrem architekta byl park vybaven lavičkami, architektonickými doplňky, pamatovalo se na děti, k čemuž pomohlo otevření Kavárny v parku se sociálním zázemím v roce 2009 – mimochodem jednoho z mnoha projektů města, na který bylo využito financí evropských fondů.

Fotografie parku J. Palacha a rekonstruovaného parčíku ve Wolkrově aleji

5. Kultura – jedna z dalších priorit sdružení

Město, které se nestará o svou paměť, stárne. Pro cestovní ruch je velmi důležitou institucí muzeum. Postavením centra Fabrika a přestěhováním městské knihovny stálo i muzeum před otázkou co dál? Rozvoj muzea, který byl v letech 1997-2000 řešen střešní nástavbou na novém traktu budovy, měl pokračování – do památkově chráněného objektu bylo investováno na pět milionů korun. Střecha, výtah, nové výstavní sály, podlahy – to je pouze zlomek toho, čím muzeum prošlo.

K muzeu patří Ottendorferův dům, po léta využívaný, leč zanedbávaný. I tam planou investice města s využitím grantů. Ono to tak samozřejmé není – někdo musí granty hlídat, zpracovat záměr, projekt, sehnat dofinancování a při tom vést diskuzi s památkáři. Pak to vypadá, že otevření muzea esperanta a zrekonstruované čajovny je hračka.

Ani centrum Fabrika nezůstala stranou. Obrovská investice města i s využitím dotačních titulů měla od prvopočátku své zastánce i odpůrce. Konverze nevyužívaného průmyslového objektu na multifunkční kulturní dům, navíc v centru města, byla jedinečným projektem. Odpovídající prostory zde našla městská knihovna, jejíž trable s místem pro uskladnění knih by se tak jako tak musely řešit. To již by peníze z EU k dispozici nebyly. Město Fabrikou získalo mnohé, a tím nejvyšším benefitem je společenský a divadelní sál. To snad není málo.

Kultura, to nejsou však jen stavby, budovy, sály. Ve Svitavách se daří především amatérské kultuře. Město podporuje pěvecké sbory, divadelní spolky, amatérské kapely, výtvarné umělce, fotoamatéry apod. Kdo by „za hranicemi města“ neznal Dalibor, Iuventus, Točkolotoč, Céčko, Svitavskou dvanáctku, Big Band, do Svitav se sjíždějí každoročně na své vrcholné klání z celé země fotoamatéři, harmonikáři, jednou za dva roky nejlepší pěvecké sbory.

6. Bezbariérové město

Nejde pouze o to opravit náměstí, spravit chodníky, obarvit fasády domů na jiný odstín. Členové sdružení stáli u zrodu projektu bezbariérových Svitav, který doposud neskončil. Pro naše spoluobčany s handicapem imobility zmizely a mizejí překážky v podobě zvýšených obrubníků, schodů a schůdků, zkrátka drobných bariér. Třeba jednou nastane čas, že každý chodník bude mít snížené nájezdové místo, v budovách a úřadech budou ne-li výtahy, tak alespoň schodolezy a plošiny. Historická vila městského úřadu, divadlo Trám nebo muzeum mohou vyprávět. A zase jedna souvislost – ono nestačí pouze vybudovat výtah, musíte docílit toho, aby přímo do objektu vedl bezbariérový přístup. A někdy je to nadlidský a neufinancovatelný příběh.

7. Sport pro všechny

Svitavy a sportování – to patří k sobě. Sport ve Svitavách – to je bohatá nabídka možností kde sportovat, kde relaxovat, kde fandit: krytý plavecký bazén, sportovní hala Na Střelnici, nový sportovní areál na stadionu, sportoviště při školách, plácky pro sportování na několika veřejných místech ve městě, stadion pro hokejbal.... Sport ve Svitavách je také tělovýchovná jednota: výčet oddílů TJ a výčet jejich úspěchů by zaplnil samostatný web. Sport ve Svitavách je také podpora trenérů - město více jak 10 let „platí“ trenéry, jen v roce 2010 finančně podporovalo 31 trenérů a vyčlenilo na ně částku 900.000,-- Kč. Sport ve Svitavách to jsou také některé zatím neuskutečněné projekty naprostou rekonstrukcí koupaliště počínaje a zastřešením zimního stadionu konče. Ale i na to dojde. Vždyť na rekonstrukci koupaliště město již získalo evropské peníze, ekonomická krize (ne města) však akci oddálila.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno a příjmení
* Váš e-mail
Váš telefon
* Vaše zpráva

Sem napište svůj dotaz nebo vzkaz.

Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět