U čeho jsme byli

Odehrálo se toho ve městě Svitavy za posledních dvacet let mnoho. Město zkrásnělo. Když přijede do Svitav návštěva, nemusíme se již stydět známé provést městem, naopak, máme se čím pochlubit. Ne vždy se vedení města setkalo s nadšeným přijetím změn: vzpomeňme, jak rozporuplně lidé vítali rekonstrukci náměstí, jak se někteří stavěli k úpravám parku J. Palacha, jak někteří vnímali postavení sportovní haly nebo Fabriky. I přes to se ke změnám ve městě Sdružení pro město Svitavy hlásí, stojí za nimi. Ostatně u všech těch změn naše sdružení bylo. Než se tedy zahledíte do níže uvedeného přehledu svitavských proměn, dovolíme si všem, kteří se o ně zasloužili, ze srdce poděkovat. Ono poděkování nepatří jen všem z radnice (starostům, místostarostům, radním, zastupitelům, úředníkům), ale také občanům našeho krásného města a jeho přátelům. Třeba jen za to, že šíří slávu města.

Na tomto místě budeme postupně představovat změny ve městě, u kterých jsme byli...

1. Rekonstrukce náměstí

Akce byla realizována v letech 1993-1994 a město stála 40 mil. Kč. Nešlo jen o investiční akci, jejímž cílem bylo napravit katastrofálně zanedbaný stav historického jádra města. Cílem bylo také budování identity občanů s městem, vytvoření něčeho krásného a pozitivního. Městu Svitavy byla udělena ministerstvem kultury a ministerstvem hospodářství v roce 1994 za nejzdařileji provedenou regeneraci městské památkové zóny. Město podporuje opravy privátních domů na náměstí, opravy památek (např. dům U Mouřenína, stará radnice, morový sloup), podporuje budování předzahrádek. Veřejnost si často klade otázku, jak oživit centrum města. Velké diskuse vedou také členové Sdružení pro město Svitavy mezi sebou, přicházejí s různými nápady, z nichž některé vypadají zajímavě. Každopádně tím, jak se rozrůstáním města postupně rozmělnily zájmy obyvatelstva i o jiné, nově vybudované části města, které zde ještě před několika lety nebyly, to není úkol jednoduchý.

2. Pro lepší život

Žili jste nebo žijete v panelovém sídlišti? Vzpomínáte si na šedivou uniformitu těchto staveb? Na objekty občanské vybavenosti v duchu typizující socialistické architektury? Nikdo z nás netušil, že když se v polovině devadesátých let město pustilo do revitalizace panelového domu na Malém náměstí, za deset následujících let budou tyto objekty na celém katastru města minulostí. Vedení města a naše sdružení může být právem hrdé na to, že revitalizace bytových domů je ukončena. Nejsou to ovšem pouze domy na sídlištích, jsou opraveny celé vnitrobloky, osázena zeleň, zřízena dětská hřiště, opraveny komunikace a rozšířen počet parkovacích míst. A pokračovat v dalších krocích pro Svitavy přívětivější je další výzvou a závazkem.

Ani město nemůže donekonečna dýchat na uzavřeném katastru. Jako živý organismus roste společně s počtem obyvatel. To s sebou přináší i potíže v dostupnosti bytů. Politika zastupitelstev byla od roku 1990 směřována k podpoře rozvoje bytové výstavby domů všech možných typů – lokalita Na Vějíři s rodinnými domky, bytovými i nízkoenergetickými domy se mohla rozvíjet díky infrastruktuře financované městem. Město se staralo i o startovací byty, o sociální bydlení, permanentně se zabývá bydlením pro seniory. Velkou péči město i členové sdružení zastoupení v orgánech města věnují sociální oblasti, zejména péči o seniory nebo osoby zdravotně znevýhodněné. Připomeňme vybudování Seniorcentra, které čeká další rozvoj, podporu neziskových organizací, které se o uvedené občany města starají (Salvia, Charita atd.), zajišťování dopravy po městě pro tyto občany, budování bezbariérových chodníků nebo třeba budování odpočinkových zón pro aktivní relaxaci seniorů (např. volnočasové plochy přiléhající k bytům pro seniory v Lánech).

Město Svitavy disponuje největším bytovým fondem ze všech měst v regionu, a to nejen z hlediska absolutního počtu, ale také v přepočtu na počet obyvatel - město má 537 bytů ve výhradním vlastnictví a 133 bytů ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy, jeden byt tak vychází na 25 obyvatel města. V porovnání s ostatními městy v okrese je to stav naprosto bezkonkurenční. Jde o dlouhodobou koncepci bytové politiky města, která stojí na tom, aby město mělo vždy vlastní byty k uspokojování bytových potřeb občanů.

Hovoříme-li o prostředí pro lepší život, nesmíme zapomenout také na celou oblast péče o bezpečnost občanů nebo omezování hazardu ve městě.

3. Péče o historické dědictví města

Dodnes chodíte kolem budov, které ještě před třiceti lety vypadaly zcela jinak a zanedbaně. Šedivé industriální město během posledních let vykvetlo do barev. Nebylo to pouze náměstí, které získalo nový háv, ale málokdo si uvědomuje, že byly opraveny staré i nové sochy, pomníky a památníky. K uchování našeho společného historického dědictví patří i starost o ochranu hrobů na městském hřbitově, pietní úprava židovského hřbitova nebo investice, které neustále plynou do záchrany Ottendorferova domu, muzea či církevních staveb. My si uvědomujeme, že toto dědictví jsme povinováni chránit a o ně pečovat.

4. Péče o městskou zeleň a park Jana Palacha

Také péče o městskou zeleň a o životní prostředí vůbec patří mezi priority našeho sdružení. Vůbec není snadné (a ani levné) starat se o to, aby vzrostlé stromy město krášlily a byly bezpečnými. Vždyť považte, že řada stromů byla vysazena začátkem 20. století a mnohé z nich se nacházely v žalostném stavu.

Tou bezesporu největší a nejviditelnější investicí byla obnova (regenerace) parku Jana Palacha. Začala v roce 1999 a radikální řešení architekta vzbudilo značné emoce mezi obyvateli města. Přesto byly práce dokončeny v roce 2001 a park se stal vyhledávaným místem odpočinku a relaxace, ale také místem pořádání řady zajímavých akcí Dnem rododendronů počínaje a letním kinem konče. Zcela v souladu se záměrem architekta byl park vybaven lavičkami, architektonickými doplňky, pamatovalo se na děti, k čemuž pomohlo otevření Kavárny v parku se sociálním zázemím v roce 2009 – mimochodem jednoho z mnoha projektů města, na který bylo využito financí evropských fondů. Dalšími takovými projekty, kde nebylo využito jen prostředků města, ale byly na ně získány dotace, bylo vybudování lesního rekreačního areálu Brand, zpřístupnění Vodárenského lesa nebo vybudování parku Patriotů. Dnes jde o velmi vyhledávané cíle vycházek nejen občanů, ale i návštěvníků města. Přidanou hodnotou parku Patriotů je navíc i skutečnost, že velkou část zeleně formou darů sponzorovali občané města. Je potřeba připomenout také s občany nedávno prodiskutovanou koncepci zelené cesty městem a vytvoření dlouhodobé koncepce zeleně ve městě.

5. Kultura – jedna z dalších priorit sdružení

Město, které se nestará o svou paměť, stárne. Pro cestovní ruch je velmi důležitou institucí muzeum. Postavením centra Fabrika a přestěhováním městské knihovny stálo i muzeum před otázkou co dál? Rozvoj muzea, který byl v letech 1997-2000 řešen střešní nástavbou na novém traktu budovy, měl pokračování – do památkově chráněného objektu bylo investováno na pět milionů korun. Střecha, výtah, nové výstavní sály, podlahy – to je pouze zlomek toho, čím muzeum prošlo.

K muzeu patří Ottendorferův dům, po léta využívaný, leč zanedbávaný. I tam planou investice města s využitím grantů. Ono to tak samozřejmé není – někdo musí granty hlídat, zpracovat záměr, projekt, sehnat dofinancování a při tom vést diskuzi s památkáři. Pak to vypadá, že otevření muzea esperanta a zrekonstruované čajovny je hračka.

Výrazem podpory amatérského uměleckého života města bylo vybudování divadla Trám a jeho nedávná rekonstrukce. Ono se to nezdá, ale i taková drobnost, jakou je vybudování klimatizace v tomto divadle, výrazně přispěje ke kulturnímu dění ve městě. Celá generace příznivců filmového umění se těšila na nové, moderní kino. Stalo se. V zásadě dnes lidé nemusí ani na filmové novinky nebo na 3D filmy jezdit do velkých multikin.

Ani centrum Fabrika nezůstala stranou. Obrovská investice města i s využitím dotačních titulů měla od prvopočátku své zastánce i odpůrce. Konverze nevyužívaného průmyslového objektu na multifunkční kulturní dům, navíc v centru města, byla jedinečným projektem. Odpovídající prostory zde našla městská knihovna, jejíž trable s místem pro uskladnění knih by se tak jako tak musely řešit. To již by peníze z EU k dispozici nebyly. Město Fabrikou získalo mnohé, a tím nejvyšším benefitem je společenský a divadelní sál. To snad není málo.

Kultura, to nejsou však jen stavby, budovy, sály. Ve Svitavách se daří především amatérské kultuře. Město podporuje pěvecké sbory, divadelní spolky, amatérské kapely, výtvarné umělce, fotoamatéry apod. Kdo by „za hranicemi města“ neznal Dalibor, Iuventus, Točkolotoč, Céčko, Svitavskou dvanáctku, Big Band, Do větru, SUE, do Svitav se sjíždějí každoročně na své vrcholné klání z celé země fotoamatéři, harmonikáři, jednou za dva roky nejlepší pěvecké sbory. Příznivě je návštěvníky města vnímána i Živá zeď nebo galerie Venkovka. Unikátní snahou města je restaurování Svitavského betléma, který se po mnoha letech do Svitav vrátil a pro který se vybuduje důstojný stánek na svitavském náměstí. Jistě půjde o další svitavskou chloubu, která přiláká do města turisty.

6. Bezbariérové město

Nejde pouze o to opravit náměstí, spravit chodníky, obarvit fasády domů na jiný odstín. Členové sdružení stáli u zrodu projektu bezbariérových Svitav, který doposud neskončil. Pro naše spoluobčany s handicapem imobility zmizely a mizejí překážky v podobě zvýšených obrubníků, schodů a schůdků, zkrátka drobných bariér. Nastává čas, kdy nové chodníky mají snížené nájezdové místo, v budovách, úřadech a školách se budují výtahy, schodolezy a plošiny. Historická vila městského úřadu, divadlo Trám nebo muzeum mohou vyprávět. A zase jedna souvislost – ono nestačí pouze vybudovat výtah, musíte docílit toho, aby přímo do objektu vedl bezbariérový přístup. A někdy je to nadlidský a neufinancovatelný příběh. Město rozšiřuje parkovací místa pro handicapované spoluobčany, stará se o to, aby město bylo přátelské k rodině. Ostatně i za tyto aktivity má město ocenění.

7. Sport pro všechny

Svitavy a sportování – to patří k sobě. Sport ve Svitavách – to je bohatá nabídka možností kde sportovat, kde relaxovat, kde fandit: krytý plavecký bazén, sportovní hala Na Střelnici, nový sportovní areál na stadionu, sportoviště při školách, plácky pro sportování na několika veřejných místech ve městě, stadion pro hokejbal, cyklostezky, sportovně rekreační prvky (workout, nízký lanový park, pumptracková dráha), centrální tělocvična Šapitó, na cestě je zakrytí zimního stadionu. Sport ve Svitavách je také tělovýchovná jednota: výčet oddílů TJ a výčet jejich úspěchů by zaplnil samostatný web. Sport ve Svitavách je také podpora trenérů - město více jak 20 let „platí“ trenéry. Sport ve Svitavách to jsou také některé zatím neuskutečněné projekty naprostou rekonstrukcí koupaliště počínaje a zatím odloženou rekonstrukci plaveckého bazénu konče. Dobrou vizitkou svitavského sportu bylo ocenění Evropské město sportu.

8. Město v pohybu

Město Svitavy se neustále a dynamicky rozvíjí. Je to město, které je respektované, navštěvované, kde se dobře žije. Město se stará o potřebné spoluobčany, řeší problematiku bezdomovectví, investuje do kultury, sportu, školství, sociální oblasti. Stará se o životní komfort občanů města, a to nejen tím, co již zde výše bylo jmenováno, ale také rekonstrukcí veřejného osvětlení, rekonstrukcí městské kanalizace a vodovodů, regenerací veřejných prostranství sídlišť (regenerace panelového sídliště Lány, regenerace sídliště u vlakového nádraží, vnitrobloku ulice Kijevská), postupnou komplexní rekonstrukcí ulic včetně bezbariérovosti, přestavbou prostor před vlakovým nádražím (tzv. terminál). Členové SPMS v orgánech města prosazují posilování bezpečnosti ve městě a přispívají tak k pocitu bezpečí, který většina občanů města vnímá. Přispívá k tomu např. zjednosměrnění Lačnova, budování chodníků se zvýšenou bezpečností, úsilí o zajištění obchvatu města, obnova živičného krytu průjezdních komunikací města (např. Lačnov, ul. Pražská, ul. T. G. Masaryka), budování protipovodňových opatření (např. retenční nádrže, rekonstrukce koryta řeky Svitavy, budování poldrů, mostů), ale třeba také oprava a vybavení dopravního hřiště nebo pořízení nového hasičského auta pro svitavské dobrovolné hasiče. Město věnuje péči rozvoji školství, do které se daří přivádět také evropské dotace. A to nejen na velké investiční akce (zejména na zateplení školním budov), ale také na rozvoj škol, budování nových prostor pro moderní výuku, pro sportovní aktivity žáků, polytechnickou výchovu. Městu se podařilo ustát velké výkyvy ve vývoji populační křivky v minulých letech, nebyl např. téměř žádný problém v oblasti předškolního vzdělávání – koncepce města v péči o mateřské školy se vyplatila. Vyplatilo se také zabývat se sháněním velkých investorů a zaměstnavatelů do Svitav, výsledkem je nyní zaplnění průmyslové zóny a výrazný nárůst zaměstnanosti ve městě. I to se dařilo členům Sdružení pro město Svitavy prosazovat.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno a příjmení
* Váš e-mail
Váš telefon
* Vaše zpráva

Sem napište svůj dotaz nebo vzkaz.

Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět