Archiv aktualit

23. 8. 2017

Rekonstrukce svitavského kina dokončena

Na začátku léta byla dokončena rekonstrukce svitavského kina a jeho okolí. Nejenže si to za ta léta kino (včetně divadla Trám a alternativního klubu Tyjátr)...

Více informací zde »
18. 7. 2017

Cesta parkem Patriotů

Současná fáze budování parku Patriotů bude zakončena cestou, která naváže na geoexpozici za Svitavským stadionem, povede úhlopříčně v jižní části...

Více informací zde »
25. 4. 2017

Den Země - výsadba květin na svitavském náměstí - fotogalerie

Den Země oslavilo Sdružení pro město Svitavy a občané našeho města novou výsadbou květin na svitavském náměstí. Původně mělo jít o akci spojenou s...

Více informací zde »
11. 4. 2017

Obnova květinové výzdoby

V květnu 2015 členové Sdružení pro město Svitavy (SPMS) společně s občany města zasadili 200 medonosných bylin v okolí Památníku včelích matek, vloni na podzim...

Více informací zde »
27. 3. 2017

Valná hromada SPMS

V úterý 21. února 2017 se uskutečnila valná hromada Sdružení pro město Svitavy. Jednání nejvyššího řídícího orgánu sdružení bylo zaměřeno zejména na...

Více informací zde »
20. 3. 2017

Jak plníme volební program 2014 - 2018? (rok druhý)

SDRUŽENÍ PRO MĚSTO SVITAVY VOLEBNÍ PROGRAM 2014 – 2018 „ROK DRUHÝ“ SPLNĚNO PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO V...

Více informací zde »
13. 2. 2017

Protipovodňová opatření

Povodí Moravy s. p. zahájilo ve Svitavách dokončování kompletní regulace řeky Svitavy. Na začátku roku 2017 zahájilo práce na projektu úpravy v délce 1,43...

Více informací zde »
22. 12. 2016

Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2017

Sdružení pro město Svitavy přeje všem spoluobčanům pěkné Vánoce a hodně úspěchů, štěstí a zdraví v roce 2017. I nadále budeme pro město Svitavy pracovat...

Více informací zde »